Fagforeningsformand håber på politisk enighed efter Venstres CU-udmelding

0
Jesper Korsgaard Hansen (midt i billedet) er glad for Venstres ambitioner om at genindføre en civiluddannelsesordning i Forsvaret. Foto: Kasper Wester, OLFI

Det vil være virkeliggørelsen af et årelangt ønske blandt Centralforeningen for Stampersonels medlemmer, hvis forligskredsen beslutter sig for at genindføre civiluddannelsesordningen i Forsvaret. Det fortæller formand Jesper Korsgaard Hansen, der dog ikke nødvendigvis ønsker sig helt samme ordning som tidligere.

Civiluddannelsesordningen – oftest blot kaldet CU – kan være på vej tilbage i Forsvaret. I hvert fald vil Venstre i forbindelse med de forestående forsvarsforligsforhandlinger arbejde for at indføre en ordning, som vil give danske soldater ret til af få betalt en civil uddannelse efter en årrække i Forsvaret. Det fortalte partiets forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt, ved en debat på Folkemødet torsdag.

Den melding vækker glæde hos Jesper Korsgaard Hansen, som er formand i Centralforeningen for Stampersonel (CS). OLFI møder ham fredag i galleriet på hjørnet af Havnegade og Nørregade i Allinge, hvor Radio4 har etableret et interimistisk studie, og hvor CS-formanden deltager i en debat om værnepligt i programmet Frontlinjen.

Jesper K. Hansen lægger ikke skjul på, at både han og medlemmerne ærgrede sig over CU-ordningens afskaffelse i forbindelse med det forrige forlig og længe har agiteret for en genindførelse.

»Vi har selv arbejdet med det et langt stykke tid. Vi tror, at det virker at lave nogle ordninger, hvor de unge mennesker koncentrerer sig om deres soldatergerning, og samfundet så sørger for, at de kommer videre. Det kan man bruge uddannelsesordningerne til,« lyder det fra formand Jesper Korsgaard Hansen, der selv befinder sig i Allinge.

Det bør dog ikke nødvendigvis være tale om en én til én genskabning af tidligere tiders CU-ordning, mener Jesper Korsgaard Hansen, som heller ikke vil bruge den betegnelse. Siden dens afskaffelse har man haft tid til at se mod udlandet, hvor flere lande benytter sig af anderledes fleksible løsninger.

»Vi har ikke rigtig turdet kaldet det en CU-ordning, for det hører jo til det gamle. Det skal man passe på med. Men vi har foreslået, at man kigger på den tyske model. Vi har både været i Holland, Norge og Tyskland, og de kører alle med nogle forskellige modeller,« siger Jesper Korsgaard Hansen.

Foretrækker intervalbaseret model

Særligt den tyske model har mange fordele og tiltaler CS, forklarer Jesper Korsgaard Hansen. Den er indrettet på en måde, som gør det nemt for soldaten at planlægge både sit militære og sit civile karriereforløb.

»Det tyske system kører i intervaller på fire, seks, otte, ti og tolv år, således at du efter for eksempel en seksårskontrakt har mulighed for at få et antal år til uddannelse. Ved ti- eller tolvårskontrakterne får du helt op til seks år med mulighed for at blive understøttet under uddannelse. Man kan både tage en erhvervsuddannelse, men også en mellemlang eller en lang videregående uddannelse. Det giver en masse muligheder.«

Den tyske løsning giver mulighed for at forlænge sin kontrakt med kortere perioder, hvis man undervejs finder ud af, at man har brug for mere økonomisk støtte efter sin afsked med det militære system end først planlagt. Selv hvis forligspartierne når til enighed om en civiluddannelsesmodel – tysk, norsk eller noget helt tredje – vokser træerne dog ikke ind i himlen. En CU-lignende ordning vil ikke i sig selv kunne bremse den personelblødning, Forsvaret oplever, mener Jesper Korsgaard Hansen.

»Det vil ikke være nok, nej, men ét tiltag blandt mange. CS har også foreslået nogle andre ting, og vi må heller ikke udelukke, at man i forhold til lønninger kigger ud på sine civile kolleger. Det betyder også noget. Det her er bare ét element i det, som, vi tror på, virker. Jeg besøgte sergentskolen for 14 dage siden, og det er noget, sergenteleverne nævner, at de godt kunne tænke sig igen – uden i øvrigt at have oplevet det.«

Politikerne i Forsvarsudvalget har allerede inspirationsture til Norge og Tyskland i kalenderen. Jesper Korsgaard Hansen håber nu, at turene fører noget med sig, og at forligspartierne er på linje med Venstre i deres holdninger til spørgsmålet.

»Hvis man vil noget, må man klart og tydeligt sige: ’Nu bliver I gode soldater, og så skal vi nok sørge for, at der er en mulighed for at komme videre. Jeg håber, at politikerne er lydhøre overfor det her og får lavet en ordning, som gør, at det her kan tilbydes.«

 

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer