Venstre drømmer om at genindføre CU’en i forbindelse med nyt forsvarsforlig

2
Venstres Lars Christian Lilleholt (th) lancerede under en debat på "M/S Rud Pedersen" idéen om at genindføre civiluddannelse (CU) i Forsvaret. Debatten havde Kristian Søby Kristensen fra Center for Militære Studier på Københavns Universitet som ordstyrer og deltagelse af Terma-CEO Jes Munk Hansen og socialdemokraternes forsvarsordfører Mogens Jensen. Foto: Ernstved

I både Venstre og Socialdemokratiet anerkender man, at Forsvaret står med en fastholdelsesudfordring, som skal løses. Det lod begge partiers forsvarsordførere forstå på en af Folkemødets første forsvarsdebatter, hvor særligt Venstres Lars Christian Lilleholt var villig til at konkretisere et muligt løsningsforslag.

Forsvaret har næppe nogensinde fyldt så meget i folkemødeprogrammet, som det gør i år. Alene på førstedagen kunne interesserede borgere i Allinge overvære og deltage i hele 24 debatter om den forsvars- og sikkerhedspolitiske dagsorden. Forsvarsinteresserede borgere kunne torsdag således blive klogere på alt fra biologiske våben i en debat arrangeret Statens Serum Institut, havets lindrende effekt på PTSD-ramte veteraner ombord på S/Y Veteranen eller deltage i debatten “Krig har ingen vindere, så det må freden have” arrangeret af Fredsministerium.dk.

Public Affairs-virksomheden Rud Pedersen var til gengæld vært ved en debat om de forestående forligsforhandlinger. Her havde Socialdemokratiets og Venstres forsvarsordførere, Mogens Jensen og Lars Christian Lilleholt, sat hinanden stævne for i selskab med direktøren for forsvarsvirksomheden Terma, Jes Munk Hansen, at diskutere, hvad det danske forsvar har brug for. Udover materiel og ammunition er det blandt andet at blive bedre til at holde på medarbejderne – en problematik, man har noteret sig på Christiansborg.

Artiklen fortsætter under billedet …

20220616 sy veteranen
Klik på billedet, hvis du vil læse om S/Y Veteranens arbejde med PTSD-ramte veteraner …

»Det er klart, at vi i den proces, vi har nu, lytter til personaleorganisationerne. Det gælder konstabler, og det gælder officerer. Hele vejen rundt lytter vi til, hvad, organisationerne mener, vil være nødvendigt at ændre i strukturen for i højere grad at fastholde og rekruttere flere folk,« lød det fra Mogens Jensen, da OLFI spurgte ind til, hvad der bør skrues på for at vende udviklingen.

»Vi skeler også lidt til, hvad man gør andre steder. Vi skal blandt andet på besøg i Norge og se på, hvordan de har indrettet sig og struktureret Forsvaret deroppe, og vi skal også andre steder hen. Det er den vidensopbygning, der gerne skal gøre, at vi i det kommende forlig kan få kigget ordentligt på det her, for det er nødvendigt. Forsvaret er nødt til at kunne konkurrere med nogle af de ting, der foregår i det private.«

Både officerer og menige flygter

Mogens Jensen pegede blandt andet på, at officerernes karrierespor er bestemt af det omdiskuterede ansøgningssystem, der gør det svært for yngre officerer at planlægge deres karriereforløb – en problematik, som formanden for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD), Niels Tønning, tidligere har italesat og udpeget som et af de forhold, der sender officerer ud i det civile erhvervsliv. Om det lige bliver her, man i Socialdemokratiet ønsker at justere, ville den socialdemokratiske forsvarsordfører dog ikke love.

Artiklen fortsætter efter billedet …

20220616 100vis
Klik på billedet, hvis du vil læse om personaleflugten fra Forsvaret i årets fem første måneder …

Mens Mogens Jensen vægrede sig en anelse ved at komme konkrete fastholdelsestiltag nærmere, var ordførerkollegaen fra oppositionen mere villig til at udpege et bestemt værktøj, som Venstre vil gøre brug af i forbindelse med de kommende forligsforhandlinger. Han pegede på en anden personalegruppe, som også forlader Forsvaret alt for hurtigt.

»Når en ung konstabel kun vælger at blive i Forsvaret i halvandet år efter endt uddannelse, er det en kæmpemæssig udfordring, som vi er nødt til at håndtere. Noget af det, vi kunne se på, er mulighederne for at spare op til at tage en uddannelse, når man efter en årrække er færdig i Forsvaret. Det er vi parate til at kigge på, og det er noget af det, Forsvarets organisationer rent faktisk har peget på,« lød det fra Lars Christian Lilleholt.

En genindførelse af CU’en med andre ord?

»Ja, vi er sådan set åbne for at diskutere en model for og for at høre input fra de forskellige organisationer. Det er jo en måde at fastholde på; at opspare nogle point og muligheder for at kunne tage en mellemlang videregående uddannelse efterfølgende og dermed gøre det attraktivt at yde en indsats og være ansat i Forsvaret i en længere periode. Dermed sikrer man også kvaliteten i Forsvaret, for det er jo en udfordring, når så mange unge kommer ind, tager en uddannelse i Forsvaret og hurtigt vælger at forlade det igen.«

guest
2 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer