Omstillingen af Forsvaret kræver langsigtet tænkning og grundige analyser

9
Mogens Jensen har siddet i Folketinget siden 2005 og overtog som Socialdemokratiets forsvarsordfører i oktober 2021. Grafik og foto: OLFI/Privatfoto

DEBAT: Større investeringer i Forsvaret bør ikke gennemføres i al hast, men kræver langsigtet tænkning og et omfattende analysearbejde. De skal desuden tænkes i sammenhæng med de investeringer, Danmarks allierede foretager, for at få størst mulig effekt, argumenterer Socialdemokratiets forsvarsordfører, Mogens Jensen, i dette debatindlæg.

Det er efterhånden blevet gentaget mange gange: Europas sikkerhedssituation er under forandring. Det har skabt rystelser ind i kernen af de europæiske landes forsvars- og sikkerhedspolitik. For når virkeligheden ændrer sig, så må vi flytte os med den. Det viser de seneste måneders landvindinger for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Vi befinder os på mange måder i en epokegørende tid for vores forsvarspolitik, der begyndte med det nationale kompromis tilbage i marts og i sidste uge blev fulgt op af et rungende ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet og tiltræde forsvarssamarbejdet i Europa.

Det sted, vi står i dag, er et spejl på en erkendelse hos beslutningstagere og i den brede offentlighed: at når de militærpolitiske realiteter ændrer sig og sikkerhedstruslen øges, så har vi brug for at læne os op ad et stærkt, solidt og robust forsvar, der kan stå vagt om vores sikkerhed. Derfor er der heller ingen tvivl om, at det næste store spring for vores forsvarspolitik kommer med det næste forsvarsforlig. For vi har brug for at styrke og ruste vores forsvar til den nye tid, vi befinder os i.

At Forsvaret står øverst på dagsordenen betyder også, at der naturligt er mange ønsker og forventninger til, hvad forliget skal indfri. Ammunitionslagre og basismateriel, istandsættelse af vores kaserner, flyvestationer, flådestationer og indkøb af større kapaciteter som ubåde og kampfly. Rekruttering, fastholdelse og bedre ansættelsesforhold for Forsvarets personel, udvidelsen af værnepligten. Og strategiske overvejelser om det trusselbillede, vi sammen med vores allierede står over for. Geografisk med Arktis, Østersøen og Baltikum, Nordafrika og Mellemøsten, i forhold til teknologiudvikling, grøn omstilling og sikring af kritisk infrastruktur såvel som i andre krigsførelsesdomæner, som rummet og i cyberdomænet. For at nævne nogle.

Forliget må ikke blive en lang tjekliste

Mange af de ovennævnte ambitioner er for Socialdemokratiet vigtige og centrale prioriteter, som vi ønsker skal indgå i et kommende forsvarsforlig. Men vi mener også, at det er helt afgørende, at forliget og vores kommende forsvarsinvesteringer bliver grundige og langsigtede. Det er klart, at investeringer i basismateriel som ammunition kan og bør gøres nu og her. Men snakker vi f.eks. større investeringer, så er vi nødt til at tænke langsigtet. Det kræver et omfattende analysearbejde. Ikke mindst fordi de danske indkøb skal tænkes i sammenhæng med de investeringer, vores allierede foretager. Så pengene får den bedst mulige effekt.

Vi ønsker at undgå, at forliget bliver én lang tjek- eller ønskeliste. For at styrke Forsvaret handler ikke kun om alt det, vi kan købe for penge. Det handler også om, hvad det er for et Forsvar, vi ønsker, og hvilke strukturelle forandringer og mål, som investeringerne skal bidrage til og indfri. Tag for eksempel værnepligten. Vi er i Socialdemokratiet åbne over for at se på værnepligtens omfang og længde, ligesom vi grundlæggende mener, at ligestilling i værnepligten er en god idé. Og at værnepligten naturligvis skal være i sync med de nye opgaver og udfordringer, Forsvaret står overfor.

Men vi løser ikke udfordringen med at få flere til at blive i Forsvaret alene ved at udvide værnepligten. Lige nu er det godt en fjerdedel af de værnepligtige, der vælger at fortsætte i Forsvaret. Derfor er vi også nødt til at forholde os til, hvordan vi får en større andel til at blive. Det kræver, at vi gør endnu mere for at Forsvaret bliver et attraktivt karrierevalg. Både i forhold til at sikre gode og ordentlige fysiske rammer, der hvor de ansatte har deres hverdag, og ikke mindst ift. de ansættelsesvilkår, som Forsvarets personel er ansat under. For tingene hænger sammen. Fastholdelse, rekruttering og uddannelse af personale er en stor udfordring for Forsvaret, og det er en afgørende prioritet for Socialdemokratiet, at vi får kigget grundigt på det.

Tingene skal tænkes i en sammenhæng

Det danske Forsvar står over for en stor mulighed. Vi har viljen og pengene til at skabe en tiltrængt forandring. Og derfor er det for Socialdemokratiet afgørende, at vi ikke taber det på gulvet. At næste forsvarsforlig ikke kommer til at lide under silotænkning og politisk købmandskab. Vi skal derimod turde tænke tingene i en sammenhæng. Så vi får skabt de organisatoriske forandringer, der kan give Forsvaret mulighed for at løfte ambitionerne og leve op til de mange forventninger. Så vi får den langsigtede styrkelse og omstilling af Forsvaret, som vi har hårdt brug for. Men det kræver, som med alle store forandringer, tid og omtanke.

20220607 FORSVARSUDVALGET MogensJensen kopier
Mogens Jensen var i perioden 2019-2020 minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde, men blev fældet af minkskandalen. Privatfoto
guest
9 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer