Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse nåede i sidste uge til enighed med amerikanske TYR Tactical om en videreførelse af aftalen om ballistiske beskyttelsesveste. Kontrakten løber de næste 17 år og er tildelt uden udbud, hvilket har fået en konkurrent til at stævne styrelsen. En militæranalytiker bakker dog FMI op.

Forsvarets soldater kommer også i de kommende 17 år til at iklæde sig de såkaldte TYR-veste. Det står klart, efter at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i sidste uge underskrev en rammeaftale til en potentiel værdi af mere end 1,2 milliarder kroner med den amerikanske virksomhed TYR Tactical. TYR Tactical leverer i forvejen beskyttelsesveste til Forsvaret.

»Chefen for FMI har underskrevet en rammeaftale for ballistisk beskyttelsesudrustning, såkaldt TYR. Rammeaftalen er en videreførelse af den eksisterende rammeaftale med den amerikanske leverandør TYR Tactical,« skriver FMI selv i et Facebook-opslag og uddyber:

»Aftalen omfatter bl.a. TYR beskyttelsesvest samt reservedele hertil, der i de næste 17 år vil danne ramme for anskaffelsen samt driften af soldatens ballistiske beskyttelsesudrustning. Rammeaftalen kan benyttes af Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Prioritering samt antal af indkøbt materiel, herunder TYR, er som altid op til kommandoer og myndighederne selv.«

Artiklen fortsætter under Facebook-opslaget …

Forsvaret benytter sig i forvejen af de såkaldte TYR-veste og tilhørende dele, som man har haft indkøbt direkte hos TYR Tactical siden 2018. Dengang afløste rammeaftalen med virksomheden fra delstaten Arizona en såkaldt Foreign Military Sales-aftale (FMS), som FMI indgik med det amerikanske forsvar i 2012.

Mens man i FMI – og formentlig også hos TYR Tactical – glæder sig over aftalen, har kontraktunderskrivelsen imidlertid givet anledning til utilfredshed hos konkurrenten Grandt Defense ApS, som både har indbragt sagen for Klagenævnet for Udbud og stævnet FMI for ikke at have sendt rammeaftalen i udbud.

Klagenævn den eneste mulighed

Det er særligt beløbsstørrelsen og aftalens lange løbetid, der vækker forundring hos Grandt Defense. Her ville man gerne have haft muligheden for at byde ind på sædvanlige vilkår, fortæller direktør Ulrich Grandt. Samtidig mener man i virksomheden, at den eksisterende rammeaftale fra 2018 blev indgået på et forkert grundlag, da den erstattede FMS-aftalen.

»Grandt Defense har stævnet FMI i Klagenævnet for Udbud, fordi vi synes, det er bekymrende – og for den sags skyld imod gældende udbudsregler – at FMI undlader at udbyde en kontrakt til en værdi af mere end 1,2 mia. kroner på indkøb af beskyttelsesvest og tilbehør. Endnu mere bekymrende er det i vores øjne, at FMI allerede i 2018 indgik den første rammeaftale med TYR Tactical – også i strid med udbudsreglerne – og at de først erkender det, efter vi indgav klagen. Grandt Defense ønsker, at den danske soldat får det bedst mulige udstyr til den bedst mulige pris. Det mener vi ikke den danske soldat får, når FMI giver kontrakten til TYR Tactical uden udbud,« siger Ulrich Grandt til OLFI.

Grandt Defense har været i en løbende dialog med FMI, der dog hverken har været til at hugge eller stikke i.

»I et marked, hvor udviklingen går stærkt og i sidste ende har stor betydning for den enkelte soldats sikkerhed, er det efter vores mening tankevækkende, at man fra FMI’s side ikke udnytter chancen for at vurdere en bred palet af produkter og sammenholder priser gennem et udbud med alt, hvad dertil hører af markedsundersøgelser og så videre. Når FMI på den måde afviger fra de gængse udbudsregler og tildeler en kontrakt på 1,2 milliarder – samtidig med at de helt ekstraordinært fastsætter en løbetid på 17 år – så er Klagenævnet for Udbud desværre den eneste mulighed for os.«

Militæranalytiker: Godt med lang aftale

Ifølge militæranalytiker Hans Peter Michaelsen, der har en fortid som officer i Flyvevåbnet og selv har arbejdet i FMI, er der dog god ræson i at handle, som FMI har gjort med aftalen om beskyttelsesveste. Han ser i udgangspunktet positivt på beslutningen om at forlænge samarbejdet med TYR Tactical.

»Det var da en god nyhed at få en aftale på sytten år. Der er så mange enkeltdele, at hvis du skifter leverandør midt i det hele, har du to systemer, som ikke passer sammen. Det er en af de problemstillinger, jeg oplevede, mens jeg var i FMI: De evindelige udbud gør, at man skal skifte til noget andet og ikke kan få lov at forlænge det, der virker godt, og som man har en god aftale omkring,« lyder det fra Hans Peter Michaelsen.

Han bemærker, at hyppige skift af leverandører fører til bøvl med lagerføringen og øgede udgifter i forbindelse med selve udskiftningen. Samtidig har Forsvaret med TYR-vestene langt om længe fået et produkt, der er værd at beholde.

»I en årrække har man valgt de absolut billigste tilbud, fordi man skulle vende hver en bøjet femøre for at spare en krone, og det har Forsvaret lidt under. I lang tid gik soldaterne selv ud og købte grej, fordi det, Forsvaret havde, ikke var godt nok. Min personlige erfaring er, at det, man har nu, dur. Hvis TYR kan levere til en fornuftig pris, synes jeg, at det er en rigtig god idé, at man har fået lavet en lang aftale. Det giver stabilitet.«

Stabiliteten kommer blandt andet til udtryk i leveringssikkerhed. Med miseren omkring ammunitionsproducenten Expals kontraktbrud og den deraf følgende ammunitionsmangel in mente, er netop leveringssikkerheden formentlig et tungtvejende hensyn, når FMI indgår aftaler, mener Hans Peter Michaelsen.

Det kommer ikke bag på ham, at en konkurrent har valgt at klage. Det sker hyppigt, men det er sjældnere, at de får medhold i klagerne.

»Jeg har oplevet, at de klager for et godt ord. Alle har jo økonomiske interesser, og kan de finde det mindste, bliver der en klagesag. Men der er ikke ret mange af sagerne, man har tabt.«

FMI holder fast i beslutning

OLFI har mandag spurgt FMI, hvordan man i styrelsen forholder sig til Grandt Defense’ kritik samt til klagesagen og søgsmålet. Her kan man dog ikke love svar før den 11. maj.

Af en skrivelse til Grandt Defense’ advokater holder styrelsen dog fast i, at kun TYR Tactical kan levere det produkt, som Forsvaret har brug for. Samtidig vurderer man, at det ikke er muligt at sende enkelte dele af systemet i udbud, hvorfor TYR Tactical nødvendigvis må fortsætte med at levere alle elementer af beskyttelsessystemet.

»FMI fastholder, at beskyttelsesvestsystemet skal anses som ét samlet system, der ikke kan deles op på komponentniveau. Det samlede system blev første gang anskaffet i 2012 gennem en FMS-case, og beskyttelsesvestsystemet har siden undergået en udvikling, således at det dels er blevet forbedret og dels er blevet tilpasset FMI’s specifikke behov,« skriver FMI til Grandt Defense den 28. februar i år.

»Beskyttelsesvestsystemet er altafgørende for soldaternes sikkerhed, og det er derfor også helt essentielt, at alle systemets komponenter er kompatible med hinanden. Såfremt FMI udbød enkeltdele af systemet, er det FMI’s vurdering, at man derved ikke vil kunne opretholde den samme grad af kompatibilitet for det samlede system, som man opnår ved at bevare det nuværende samlede system.«

FMI anfører videre, at systemet indeholder flere patenterede elementer, som er afgørende for dets funktion.

»I lyset af ovenstående samt de forhold som blev belyst i vores skrivelse af 14. januar 2022, er det FMI’s vurdering at anskaffelsen af beskyttelsesvestsystemet hverken kan eller skal udbydes på nuværende tidspunkt. FMI vil derfor accelerere indgåelse af aftalen med TYR Tactical,« lyder FMI’s konklusion, som altså resulterede i den kontraktindgåelse, Grandt Defense nu vil have en uvildig vurdering af.

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer