spot_img

Forsvarsministeriet bekræfter behov for nye fly som supplement til Challenger

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

Forsvarets Challenger-flys tilstand gør, at de ikke kan løse lige så mange opgaver som hidtil, og at der fremover må prioriteres mellem opgaverne. Det er baggrunden for, at Forsvarsministeriet har sat Forsvarskommandoen og FMI til at undersøge mulige nyanskaffelser, forklarer ministeriet i et skriftligt svar til OLFI.

Som OLFI kunne fortælle i sidste uge, arbejder flere myndigheder under Forsvarsministeriet aktuelt på at afgøre, hvilken kapacitet der i fremtiden skal supplere Forsvarets eksisterende flåde af Challenger-fly. Det skyldes ifølge OLFI’s oplysninger blandt andet regeringens muligheder for at deltage i diplomatiske møder i udlandet, som er besværliggjort af coronakrisens påvirkning af den civile luftfart.

Forsvarsministeriet indleder i et såkaldt myndighedssvar til OLFI med at slå fast, at der endnu ikke er truffet nogen endegyldig politisk beslutning om anskaffelsen af VIP-fly, men løfter derefter lidt af sløret for, hvorfor man alligevel har sat Forsvarskommandoen (FKO) og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) til at undersøge mulighederne.

»Analyser af Challenger-flyenes tilstand peger på, at begrænsninger i opgaveløsningen må forventes. Challenger-flyene prioriteres således til opgaver, der i mindre grad eller slet ikke kan udføres på anden vis af Forsvarets fly eller ved chartring af civile fly,« skriver Forsvarsministeriet.

FKO og FMI arbejder med flere forskellige anskaffelsesmodeller, der skal bidrage til at løse opgaven med blandt andet diplomatiske flyvninger på kort sigt, hvilket vil sige inden for to år. I første omgang kan det komme på tale at lease brugte flystel, men man er samtidig opmærksom på, at der er behov for at være mere fremsynet, hvis Challenger-flyenes begrænsninger ikke skal resultere i længerevarende udfordringer:

»En langsigtet håndtering af Challenger-kapacitetens opgavekompleks forventes adresseret i rammen af det kommende forsvarsforlig.«

Sikkerhedspolitisk situation fordrer alternative transportløsninger

OLFI har fået aktindsigt i intern kommunikation mellem Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Af den kan man blandt andet læse, at chefen for Forsvarskommandoens Planlægnings- og Udviklingsstab, generalmajor Anders Rex, agiterer for en langsigtet løsning, der muliggør transatlantiske flyvninger.

Forsvarsministeriet forklarer videre, at også omstændigheder uden for Forsvarets egen kontrol medvirker til at øge behovet for en snarlig løsning. Ministeriet konkretiserer ikke yderligere, men det er næppe helt skævt at gætte på, at situationen i Ukraine har tydeliggjort behovet for at have sine militære kapaciteter til rådighed for den militære opgaveløsning snarere end diplomatiske flyvninger.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse om de potentielle flykapaciteter, som Forsvarskommandoen og FMI aktuelt ser på …

»Henset til den sikkerhedspolitiske situation og nødvendigheden af at frigøre kapacitet til de højest prioriterede opgaver, ses et aktuelt behov for at finde en alternativ løsning til varetagelse af de lette transportopgaver, som Challenger-flyene traditionelt har varetaget,« skriver ministeriet og fortsætter:

»Forsvarsministeriet har anmodet Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse om en indstilling til en løsning, der kan understøtte håndtering af lette transportopgaver, herunder blandt andet forøget diplomatisk aktivitet, potentielle evakueringsoperationer samt større kapacitet til planlægnings- og missionsstøtte m.m. Tidsforløbet er vanskeligt at forudse, idet det vil afhænge af de aktuelle merkantile forhold samt den tilgang, der vælges – leasing, anskaffelse eller lignende.«

 

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

Sådan styrker vi effektivt Hjemmeværnet uden at bruge milliarder

BLOG. Hjemmeværnet er ofte blevet overset i diskussionerne om styrkelsen af Forsvaret og har heller ikke fyldt meget i den offentlige samtale om det nye forsvarsforlig. Niels Klingenberg Vistisen præsenterer her en række konkrete forslag til, hvordan Hjemmeværnet hurtigt og effektivt kan styrkes uden milliardinvesteringer. Jeg har ad flere omgange...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer