spot_img

Pressenævnet afviser Jeppe Handwerks klage over OLFI for brud på god presseskik

Pressenævnet vil ikke udtale kritik af OLFI, efter at Jeppe Handwerk har klaget over en formulering i en artikel om fejlbehæftede hurtiggående motorbåde købt gennem hans virksomhed. Formuleringen var subjektiv, men inden for skiven, og OLFI har ikke tilsidesat god presseskik, konstaterer Pressenævnet.

OLFI har ikke tilsidesat god presseskik i sin artikel om tekniske problemer på Frømandskorpsets hurtigtgående motorbåde, har Pressenævnet netop afgjort. Nævnet udtaler af samme grund ikke kritik, og klager Jeppe Handwerk og hans virksomhed Copenhagen Global A/S får dermed ikke medhold i klagen.

Klagen over over OLFI drejer sig primært om en enkelt passage, som OLFI bragte i en artikel om motorbådene den 18. oktober 2021. I artiklen beskriver OLFI en række tekniske problemer, som Frømandskorpset har haft med de såkaldte RHIB’er – hurtigtgående motorbåde – der er købt gennem Copenhagen Global.

»Kontrakten med Copenhagen Global omfatter en garanti, som dog kun dækkede en begrænset tidsperiode. Det har betydet, at FMI i nu 15 måneder selv har måttet betale alle regninger for at få bådene klar,« står der således at læse i artiklen.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse om frømændenes hurtigtgående gummibåde, som først få dage før afgang blev overdraget til operativ brug …

Ifølge Jeppe Handwerk giver passagen læseren indtryk af, at Copenhagen Global A/S ikke har levet op til sine kontraktlige forpligtelser.

»Sætningen indeholder en klar konklusion og oplysning om kausalitet, og det er derfor helt naturligt, at forudsætningsløse læsere vil konkludere, at der efter udløbet af garantiperioden har været udbedret fejl og mangler for Forsvarets regning, som ellers ville have været dækket af garantien. Det kan med andre ord forstås således, at leverancen var behæftet med ”fejl og mangler”,« fremgår det af klagen, som er forfattet af  advokat Michael Christiani Havemann.

Ingen kritik for afvisning af berigtigelse

I den indklagede artikel har OLFI bedt FMI redegøre for garantiperioden på de omtalte motorbåde, og styrelsen bekræfter de faktuelle forhold omkring garantien. Pressenævnet er da heller ikke enigt i Copenhagen Globals syn på sagen. Formuleringen i passagen er ifølge Pressenævnet udtryk for subjektiv vurdering fra OLFI’s side, men altså ikke en, der påkalder sig nævnets kritik. OLFI får heller ikke kritik for sin afvisning af Copenhagen Globals krav om at bringe en berigtigelse.

»Nævnet bemærker, at formuleringen kunne have været mere præcis, men finder efter en samlet vurdering ikke anledning til at udtale kritik af OLFI for at bringe udsagnet. Nævnet bemærker endvidere, at oplysningerne om garantiens udløb er præciseret i det efterfølgende tekststykke. Nævnet finder dermed heller ikke anledning til at kritisere, at OLFI har afvist at berigtige udsagnet.«

Udover at hæfte sig ved førnævnte passage mener Jeppe Handwerk, at artiklen har været for negativt vinklet, og at OLFI ikke har gjort nok for at sikre sig, at de anonyme kilders oplysninger om problemerne med motorbådene var korrekte. Heller ikke disse dele af klagen tager Pressenævnet til følge, fremgår det af afgørelsen. Pressenævnet slutter med at konkludere, at OLFI også har levet op til reglerne om genmæle:

»Pressenævnet finder, at Copenhagen Global har fået lejlighed til at forholde sig til beskyldningerne, ligesom selskabets afvisning af beskyldningerne tydeligt fremgår af artiklen. Pressenævnet finder herefter ikke anledning til at udtale kritik af OLFI.«

Det er ikke første gang, at OLFI krydser klinger med Jeppe Handwerk og Copenhagen Global. I januar blev OLFI-redaktør Peter Ernstved Rasmussen ved Københavns Byret dømt til at betale erstatning for at have fremført en ubeføjet beskyldning mod Jeppe Handwerk, men samtidig frikendt i en række andre forhold. Den dom er siden anket til landsretten.

Andre læste også

»Hver gang Putin har eskaleret, er vi kommet rendende med for lidt og for sent«

Abonnement
INTERVIEW. Det er mange år siden, Anders Fogh Rasmussen indstillede sin parlamentariske karriere og satte sig for bordenden som generalsekretær i Nato. Nu er han en fri fugl, og det kommer særligt i udtryk i Venstre-koryfæets udtalte og uforbeholdne støtte til Ukraine. Vesten skal træde mere i karakter og...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer