spot_img

Ejendomsstyrelsen anerkender hård kritik for håndtering af ISS-samarbejde

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse tager Statsrevisorernes krasse kritik af samarbejdet med ISS til efterretning, men peger i samme forbindelse på en række medvirkende årsager til miseren. Både Covid-19 og et malwareangreb mod ISS vanskeliggjorde kontrollen med leveringen af varer og serviceydelser, forklarer styrelsen.

Der er ikke mange rosende ord til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) i den beretning, som Rigsrevisionen og Statsrevisorerne mandag udgav efter en længere granskning af Forsvarsministeriets kuldsejlede aftale med facility management-giganten ISS. Faktisk er beretningen en sønderlemmende kritik af styrelsens håndtering af facility management-aftalen, som sidste år blev opsagt og i dag er under afvikling.

Hos FES erkender man, at der har været tale om et uskønt forløb, hvor man ikke har løftet opgaven med at få aftalen til at fungere på tilfredsstillende vis. I en mail til OLFI medgiver styrelsen derfor også, at en stor del af kritikken er berettiget.

Læs også: Statsrevisorerne: Forsvarsministeriet havde på intet tidspunkt styr på ISS-aftale

»Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse tager kritikken alvorligt og anerkender overordnet kritikken, som den fremlægges i Rigsrevisionens beretning. Der har været mangler i kontraktstyringen af facility management-aftalen med ISS. Dog fremgår det også i beretningen, at der i kontraktperioden sker en markant udvikling i Ejendomsstyrelsens kontraktstyring. Samtidig er der tale om en bagudrettet kritik, som Ejendomsstyrelsen allerede har handlet på, idet kontrakten nu er bragt til førtidigt ophør,« skriver FES.

I juni 2021 forhandlede aftaleparterne sig frem til en opsigelse af kontrakten, og i skrivende stund pågår arbejdet med at hjemtage opgaver. Allerede i januar 2021 skred man imidlertid til handling og tog livtag med den voldsomt udskældte organisationsform, der i praksis betød, at selv de mindste udbedringer på tjenestestederne skulle godkendes i FES’ hovedkvarter i Hjørring. I stedet genindførte man en decentral kommandostruktur, der øger den lokale styring og kontrol på tjenestestederne. Her har Rigsrevisionens undersøgelse spillet en rolle:

»Rigsrevisionens arbejde med området har været inddraget i arbejdet med udviklingen af den nye model for etablissementsdrift.«

Vanskeligt at føre kontrol lokalt

Der er dog også dele af kritikken, man ikke til fulde anerkender i ejendomsstyrelsen. Det drejer sig blandt andet om bemærkningerne til styrelsens kontrol med ISS, som ifølge Statsrevisorerne ikke har været tilstrækkelig. Tilsvarende kritiserer Statsrevisorerne, at aftalen med ISS ikke medførte den forventede økonomiske besvarelse, men også her er der plads til nuancer, mener man i FES.

»Ejendomsstyrelsen har udført kontrol med de leverede ydelser igennem hele kontraktperioden. Vi anerkender, at kontrollen ikke har været god nok i den første del af kontraktperioden. Derfor har Ejendomsstyrelsen arbejdet på at udvikle og væsentligt styrke kontrollen igennem hele kontraktperioden. Endvidere har det, at omkostningsniveauet til facility management er steget i kontraktperioden, ikke direkte sammenhæng med, at besparelser ikke har kunnet blive indhentet som forventet. De øgede omkostninger til facility management skyldes dels følgerne af Covid-19, dels som følge af konkrete prioriteringer hos Ejendomsstyrelsen,« skriver FES til OLFI.

Samarbejdet mellem FES og ISS baserede sig på en såkaldt partnerskabsmodel, der bryder med den sædvanlige transaktionsbaserede kontraktform, hvor der betales pr udført ydelse. Den noget mere komplicerede model har flere fordele, når den lykkes, men gjorde klassiske kontrolredskaber og -procedurer sværere at implementere.

»Partnerskabsmodellen indeholdt andre typer af styringsmekanismer end løbende og systematisk kontrol af serviceydelserne af FES. Indbygget i modellen var bl.a. leverandørens egenkontrol og stikprøvekontroller af denne. Med kontrakten samledes hele facility management-området for første gang hos én leverandør. Den meget store kontrakt med en ny form for styrings- og betalingsmodel gjorde det i praksis vanskeligt at holde øje med alle lokale enkeltelementer. Kontrollen blev senere yderligere vanskeliggjort af det store malwareangreb, som ramte ISS’ systemer i februar 2020,« fremgår det af FES’ svar.

Styringsmekanismer fungerede ikke efter hensigten

Statsrevisorerne bemærker yderligere i beretningen, at det tog FES halvandet år at fastsætte forretningsgange for styringen af aftalen med ISS. Igen skal forklaringen findes i partnerskabsmodellen, som begge aftalens parter ellers opfattede som innovativ og med gode muligheder for besparelser og gevinster på begge sider af forhandlingsbordet, forklarer FES. I styrelsen erkender man i dag, at det ikke lykkedes at høste disse gevinster.

»Kontraktformen gav leverandøren et økonomisk incitament til at holde omkostningerne under en fastlagt baseline og levere på resultatmål. Forventningen var, at partnerskabsmodellen gennem en mere effektiv drift ville realisere besparelser, som også leverandøren fik andel i. Dette var nogle af modellens indbyggede styringsmekanismer. Den første fase af kontraktperioden indeholder ikke unormalt en indkøringsfase for at få alle elementerne i kontrakten til at fungere. I praksis viste det sig dog, at kontraktens styringsmekanismer ikke kom til at fungere efter hensigten.«

Forsvarsminister Morten Bødskov har efter offentliggørelsen af Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes bemærkninger dertil to måneder til at svare på kritikken af Forsvarsministeriets håndtering af sagen.

PRÆCISERING: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse gør opmærksom på, at styrelsen rettelig har fået ”middel kritik” på statsrevisorernes skala, hvilket er niveauet under ”skarp kritik”. 

BILLEDTEKST: ISS skulle som del af facility management-aftalen med Forsvarsministeriet stå for både rengøring, forplejning, arealpleje og bygningsvedligehold på Forsvarets etablissementer. Aftalen blev aldrig en succes og er i dag opsagt. Foto: Morten Brandborg

 

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

Sådan styrker vi effektivt Hjemmeværnet uden at bruge milliarder

BLOG. Hjemmeværnet er ofte blevet overset i diskussionerne om styrkelsen af Forsvaret og har heller ikke fyldt meget i den offentlige samtale om det nye forsvarsforlig. Niels Klingenberg Vistisen præsenterer her en række konkrete forslag til, hvordan Hjemmeværnet hurtigt og effektivt kan styrkes uden milliardinvesteringer. Jeg har ad flere omgange...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer