Det var ansvarspådragende og i strid med formålsbeskrivelsen, da Anders Lassen Fondens bestyrelse i 2019 lejede en civil helikopter i forbindelse med en aktivitetsdag for rapgruppen Suspekt. Civilstyrelsen vurderer dog, at fonden handlede uforsætligt og ikke skal betale erstatning, hvilket alligevel er sket.

Det var i uoverensstemmelse med fondens erklærede formål, da bestyrelsen i Anders Lassen Fonden i maj 2019 inviterede rapgruppen Suspekt til aktivitetsdag hos Frømandskorpset på Marinestation Kongsøre. Her fik vestegnsrapperne blandt andet mulighed for at springe i vandet fra en lejet helikopter. Udgifterne til netop denne aktivitet blev afholdt af Anders Lassen Fonden, men det går ikke, slår Civilstyrelsen fast i en afgørelse, der har været undervejs, siden OLFI første gang skrev om sagen i maj 2021.

»Bestyrelsen har derfor handlet ansvarspådragende ved at anvende midler til arrangementet og skal som udgangspunkt erstatte fonden tabet,« skriver Civilstyrelsen i sin afgørelse.

Læs også: Civilstyrelsens afgørelse om Anders Lassen Fonden

Fonden er etableret af den tidligere jægersoldat Nicolai Moltke-Leth i 1996, og i bestyrelsen sidder den til enhver tid siddende chef for henholdsvis Frømandskorpset og Jægerkorpset. Erhvervsmanden Jeppe Handwerk er formand, og hans nære ven kronprins Frederik er protektor for fonden. Af Anders Lassen Fondens fundats fremgår det, at fonden har til formål »at belønne betydningsfuld militær eller humanitær indsats, at yde bidrag som anerkendelse og opmuntring til medlemmer/tidligere medlemmer af Jægerkorpset eller Frømandskorpset eller sådannes pårørende samt at knytte tættere bånd mellem de to korps«.

Efter ni måneders sagsbehandlingstid er Civilstyrelsen imidlertid nået frem til, at leje af helikopteren falder uden for denne formålsbeskrivelse.

Artiklen fortsætter under billedet …

20210427 TEASER Suspekt
Klik på billedet, hvis du vil læse OLFIs artikel om rapgruppen Suspekts vilde aktivitetsdag hos Frømandskorpset …

»En fonds midler skal enten anvendes i overensstemmelse med formålet eller til relevante administrationsudgifter mv. Arrangementet den 3. maj 2019 kan ikke indeholdes i formålet, da der efter det oplyste ikke deltog nogen fra den berettigede kreds,« fremgår det af afgørelsen, som fortsætter:

»Bestyrelsen burde have indset, at anvendelse af 21.000 kr. til arrangementet var i strid med fondens formål, og at anvendelse af beløbet påførte fonden et tab.«

Betaler 21.000 kr. tilbage til fonden

Civilstyrelsen vurderer imidlertid, at Anders Lassen Fondens bestyrelse ikke handlede forsætligt. Derfor slipper de involverede parter for at betale erstatning til foreningen. Det har de dog alligevel tænkt sig, skriver fondens bestyrelsesformand, Jeppe Handwerk, på Facebook.

»Civilstyrelsen er desværre af den opfattelse, at udgiften på 21.000 DKK ikke var en relevant udgift, da Civilstyrelsen ikke mener, at arrangementet havde karakter af et indsamlingsarrangement. Derfor er der straks indbetalt 21.000 DKK til Anders Lassen Fonden. Vi er ikke enige i Civilstyrelsens vurdering, da deltagerne i arrangementet netop er årligt tilbagevendende donorer, der yder større beløb til Fonden og det er derfor helt naturligt at give dem et indblik i fx Frømandskorpsets arbejde,« står der i Facebook-opslaget.

Artiklen fortsætter under billedet …

20211026 TEASER ALF Civilstyrelsen
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om splid i Anders Lassen Fondens bestyrelse om fondens donorarrangement med Suspekt hos Frømandskorpset i maj 2019 …

Jeppe Handwerk skriver videre, at man vil overveje at få Civilstyrelsen til at revurdere sagen, men at man retter sig efter afgørelsen. Fondens formand glæder sig dog sammesteds over, at han og den øvrige bestyrelse er »fuldstændig frikendt« i et andet forhold. Det vedrører en fest i Eigtveds Pakhus, hvor i alt 143 gæster deltog i et legatuddelingsarrangement, der i alt kostede fonden 200.000 kroner. Ved festen optrådte netop Suspekt, men her var fondsmidlerne ifølge Civilstyrelsen altså brugt i overensstemmelse med gældende regler.

Uklart, hvem øvrige deltagere var

Med Civilstyrelsens afgørelse er der sat et fondsretligt punktum i de to sager. Flere spørgsmål står dog ubesvarede tilbage og er ikke blevet belyst af Anders Lassen Fondens redegørelser til Civilstyrelsen. Blandt andet har OLFI søgt svar på, hvem der ellers deltog ved aktivitetsdagen på Marinestation Kongsøre.

Artiklen fortsætter under billedet …

20211020 teaser civilstyrelsen
Klik på billedet, hvis du vil læse om, hvorfor Civilstyrelsen indledte en undersøgelse af Anders Lassen Fonden …

Af Frømandskorpsets besøgslog for dagen fremgår kun Suspekt, men Anders Lassen Fonden oplyser i sine svar til Civilstyrelsen, at arrangementet på marinestationen talte i alt 18 personer, hvor 11 repræsenterede en for offentligheden og Civilstyrelsen ukendt fond, mens de resterende syv var Suspekt og gruppens følge.

Derudover havde Anders Lassen Fonden inviteret repræsentanter for en virksomhed, der årligt donerer et større beløb til fonden. Civilstyrelsen har dog ikke fundet anledning til at opklare, hvem de øvrige deltagende ved aktivitetsdagen i Kongsøre er, men det har øjensynligt ikke haft betydning for afgørelsen.

»Styrelsen har ikke under sagens behandling haft anledning til at forholde sig nærmere til, hvem der faktisk deltog i arrangementet,« skriver styrelsen således i afgørelsen.

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer