spot_img

OLFIs redaktør både frikendt og dømt til at betale tort i sag om ærekrænkelser

Tirsdag faldt der dom i en civil sag om ærekrænkelser, som Copenhagen Group A/S med flere havde stævnet OLFIs redaktør for. Peter Ernstved Rasmussen blev frifundet i en lang række forhold, men dømt for at have fremført en ubeføjet beskyldning mod Jeppe Handwerk og Copenhagen Global A/S.

Det gik både godt og skidt for OLFI-redaktør Peter Ernstved Rasmussen, da Københavns Byret tirsdag afsagde dom i den sag om ærekrænkelser, som Copenhagen Group A/S anlagde i april 2020. Sagen omhandlede 11 artikler med et kritisk fokus på Jeppe Handwerk og en række handler mellem hans virksomheder og Forsvaret.

Havde retssagen alene omhandlet Copenhagen Group som sagsøger, var dommen endt med en pure frifindelse.

»Efter en samlet vurdering af indholdet af de artikler, hvor Copenhagen Group er omtalt, finder retten, at det ikke er godtgjort, at der er fremsat eller udbredt udtalelser eller anden meddelelse, der er egnet til at krænke Copenhagen Groups ære,« står der i dommen.

Desværre for Peter Ernstved Rasmussen gjorde han selv opmærksom på, at sagsøger slet ikke var nævnt i en række af de omtalte artikler. På den baggrund valgte Copenhagen Global A/S og Jeppe Handwerk at indtræde som medsagsøgere 10 måneder efter det oprindelige sagsanlæg og udgivelsen af den seneste artikel medtaget i sagsanlægget. Injuriesager har en forældelsesfrist på seks måneder, men det har ifølge dommen ikke haft indflydelse på forholdet om erstatning.

»Det forhold, at Jeppe Handwerk og Copenhagen Global først den 26. februar 2021 indtrådte som sagsøgere i sagen, findes ikke at have ført til, at deres krav om mortifikation og godtgørelse for tort er bortfaldet ved passivitet,« står der.

Frifundet for straf efter straffelovens § 268

Sagsøgerne krævede Peter Ernstved Rasmussen idømt hårdest mulig straf efter straffelovens §268, som har en strafferamme på op til to års fængsel. Dette forhold blev OLFIs redaktør frifundet for. Derudover krævede sagsøgerne, at en række udsagn fra de 11 artikler blev dømt ubeføjede.

Punkt for punkt afviser retten størstedelen af påstandene. Men i særligt et forhold mener retten, at Peter Ernstved Rasmussen er gået for langt. Det drejer sig om en væsentlig passage i en artikel om Forsvarets køb af militære jetski, hvori Peter Ernstved Rasmussen skrev, at artiklen var »en historie om magt og måske i virkeligheden også om korruption, som Transparency International definerer som ”misbrug af betroet magt for egen vindings skyld”.«

Denne passage finder retten ubeføjet, og på den baggrund dømte retten Peter Ernstved Rasmussen til at betale en samlet tort på 50.000 kr. til Copenhagen Global A/S og Jeppe Handwerk. Det forholdsvis høje beløb skal ses i lyset af, at Folketinget med virkning fra 1. januar 2019 tredoblede beløbet for erstatninger i injuriesager.

Hos OLFI kommer dommen bag på den ansvarshavende chefredaktør.

»Jeg var overbevist om, at retten ville frifinde mig i alle forhold. Og jeg mener, at retten har anlagt en meget streng vurdering af OLFIs journalistik. Jeg mener også, at dommeren på flere punkter blander tingene sammen fra de 11 artikler. På den baggrund vil jeg sammen med min advokat og Dansk Journalistforbund grundigt overveje, om vi skal anke dommen,« siger Peter Ernstved Rasmussen.

Andre læste også

Lad os endelig bygge krigsskibe i Danmark – og købe ubåde i udlandet. Nu!

Abonnement
KOMMENTAR. Anbefalingerne fra et maritimt partnerskib peger på, at der med fordel kan genopbygges en langsigtet dansk produktion af krigsskibe. Projektet har sine naturlige fordele – og markante ulemper. Fokus på danske arbejdspladser må aldrig stå i vejen for behovet for igen at investere i ubåde. Tirsdag morgen lancerede forsvarsminister...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

5 KOMMENTARER

guest
5 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Aslak Stage
Læser
Aslak Stage
19. januar 2022 8:52

På baggrund af det oplyste håber jeg virkelig at sagen ankes til højere instans. For som Peter Ernstved Rasmussen bemærker, så anlægger retten en meget streng fortolkning inden for et område, hvor der må være vide rammer, journalistikken og ytringsfriheden.
Sagen bør også ankes alene af den principielle grund. Byretterne har en tendens til at anlægge “hårdere” vurderinger, som ved prøvelse ved landsretterne typisk modereres, samtidig med at landsretterne ofte har mere erfaring og det større overblik også med hensyn til konsekvenserne af en dom som denne.
Fair nok at man skal straffes med et ordentligt beløb for injurier, men barren for hvornår noget er injurierende og især når det er inden for journalistikken og af væsentlig interesse for offentligheden, må også sættes højere. Ellers ender vi i en situation, hvor man ikke kan omtale eventuelle mulige korrumperende situationer og gøre opmærksom på disse, fordi det i sig selv alene er injurierende og vil være ekstremt byrdefuldt for især små medier som OLFI og lignende.

Ole Frejlev
Læser
Ole Frejlev
20. januar 2022 17:50

Giv ikke op,
når man løber panden mod muren, er det ikke altid
muren holder

Palle Randløv
Læser
Palle Randløv
20. januar 2022 1:13

Det er noget skrammel, men som Stage skriver er det vel en sag til at anke.
En anden ting; kan godt lide billedet (er guide / radiooperatør på fregatten) 🙂

Mikael Friis
Læser
Mikael Friis
21. februar 2022 14:08

Det er nu mere end en måned siden, at der faldt dom i denne sag. Er den blevet anket?

Torben Nielsen.
Læser
Torben Nielsen.
21. januar 2022 22:06

Sagen bør helt klart appelleres eller ankes.