Rod i Forsvarets økonomi udgør et sikkerhedsproblem

Soldater fra Jydske Dragonregiment under forberedelse til Brave Lion i 2020. Foto: Maja Hastrup Wistesen/Forsvarsgalleriet

DEBAT: Forsvarets akutte økonomiske problemer går ud over Danmarks sikkerhed og slår skår i forholdet til Nato. Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har ført forligspartierne bag lyset ved ikke rettidigt at oplyse om de økonomiske problemer, skriver Venstres forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt og partifællen Christoffer Melson i dette debatindlæg.

1 milliard kroner. Så mange penge står Forsvaret til at mangle i løbet af de næste to år på sit driftsbudget. Det er et underskud, som kan få store konsekvenser. Ikke kun for Forsvaret. Men også for Danmark og vores status blandt vores allierede i Nato. Og så udgør det ikke mindst også et konkret sikkerhedsproblem for os.

For det store underskud på Forsvarets økonomi har allerede betydet, at fem vigtige initiativer fra forsvarsforliget 2018-2023 udskydes.  Det handler om forsinkelser i forhold til luftværn til Hærens 1. brigade og forsinkelser i forhold til 3. kampvognseskadron, 3. opklaringseskadron på Bornholm, 3. lette infanterikompagni samt vores transportfly-kapacitet. Det handler med andre ord om helt centrale dele af indeværende forsvarsforlig.

I Venstre ser vi på udskydelserne med stor alvor.

Forsvarsministeren har holdt problemet skjult for Folketinget

Venstre har længe været bekymret for, hvordan det stod til med Forsvarets økonomi. Vi har haft en fornemmelse af, at noget har været galt. Af samme årsag har vi gentagne gange i løbet af de sidste to år forgæves bedt om at få indsigt i Forsvarets økonomiske situation. En række gange er dette ønske blevet overleveret mundtligt til ministeren, men i løbet af foråret 2021 begyndte Venstre at spørge ind til emnet skriftligt.

Den 7. april efterspurgte Venstre en opdateret plan for implementeringen af forliget, herunder om der var dele af planen, der forventedes forsinkede – men den plan, ville ministeren ikke udlevere. Den 19. maj spurgte Venstre igen ind til implementeringen af forsvarsforligets initiativer. Her lyste heller ingen alarmlamper, og ministeren oplyste, at visse initiativer kunne gennemføres tidligere end planlagt. Der var altså – måtte man forstå på ministeren – ingen grund til vores bekymring.

I Forsvarskommandoens årsrapport fra marts 2021 røbes heller intet om økonomiske problemer eller forsinkelser. Tværtimod beskrives implementeringen af forligsprojekterne direkte som ”tilfredsstillende”. Og ud af Forsvarsministeriets finansielle regnskab fra marts 2021 kan man læse følgende passage:

»Departementets tilsyn med udmøntningen af Aftale på forsvarsområdet 2018-2023 har vist, at der fortsat er god fremdrift i implementeringen af langt hovedparten af initiativerne i forliget.«

Alligevel står vi her – mindre end et år efter – og hører om massive økonomiske problemer og forsinkelser. Underskuddet er næppe opstået ud af den blå luft, men alligevel blev forligspartierne først 14 dage før årsskiftet præsenteret for milliardregningen. Det vidner om en forsvarsminister, der ikke har styr på forsvarsøkonomien, og som ej heller har lysten til at løse problemerne med resten af partierne, før ministeren er maksimalt presset. Det er dybt kritisabelt, at ministeren vælger at føre Venstre og resten af forligskredsen bag lyset og tilbageholde så vigtig information. Det er et valg, som kan have katastrofale følger for Danmark og vores internationale interesser.

Et kolossalt problem for Danmarks sikkerhed og forhold til Nato

Forsvarets økonomiske rod er en skandale af flere årsager. Ikke kun fordi forsinkelserne betyder, at flere tiltrængte kapaciteter først kan anskaffes langt senere end planlagt, og at det i sig selv forringer vores evne til at forsvare os. Men også fordi det betyder, at vi ikke kan levere på vores løfter til Nato om eksempelvis at have en kampklar brigade på plads ved udgangen af 2023. Et løfte, som var en bunden opgave i forsvarsforliget og et krav fra Natos side, og som tærer på vores goodwill hos vores allierede. Vi risikerer at sætte vores status som Nato-kerneland over styr, for med de nye oplysninger, står brigaden formentlig først klar i 2027.

Danmarks forhold til Nato er intet mindre end livsnødvendigt. Og det er gravalvorligt, når Danmark ikke formår at levere på løfterne til vores tætteste allierede. Løfter, som ville være holdt, hvis forsvarsministeren havde styr på Forsvarets økonomi.

Danskerne – og Folketinget – har krav på at få at vide, hvordan Forsvarets økonomiske situation er blevet så katastrofalt forværret. Det skal forsvarsministeren stilles til ansvar for. Og vi skal have fundet en fremadrettet løsning. Venstre vil insistere på, at løsningen ikke bliver uigennemtænkte spareøvelser på Forsvarsministeriets ressort, da vi vil insistere på, at Forsvaret skal kunne imødegå de trusler, vi står overfor – og netop ikke skal svækkes. Det kræver, at vi leverer på det, vi har aftalt i forsvarsforliget. Af samme årsag har Venstre indkaldt Trine Bramsen til et samråd, så vi hurtigst muligt kan belyse situationen og lægge en plan for, hvordan dette håndteres fremover, og får gjort op med ministerens lukkethed omkring problemerne.

20220103 MelsomLilleholt
Christoffer Melson og Lars Christian Lilleholt sidder begge i Folketingets Forsvarsudvalg for Venstre.
guest
6 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer