spot_img

Rod i Forsvarets økonomi udgør et sikkerhedsproblem

DEBAT: Forsvarets akutte økonomiske problemer går ud over Danmarks sikkerhed og slår skår i forholdet til Nato. Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har ført forligspartierne bag lyset ved ikke rettidigt at oplyse om de økonomiske problemer, skriver Venstres forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt og partifællen Christoffer Melson i dette debatindlæg.

1 milliard kroner. Så mange penge står Forsvaret til at mangle i løbet af de næste to år på sit driftsbudget. Det er et underskud, som kan få store konsekvenser. Ikke kun for Forsvaret. Men også for Danmark og vores status blandt vores allierede i Nato. Og så udgør det ikke mindst også et konkret sikkerhedsproblem for os.

For det store underskud på Forsvarets økonomi har allerede betydet, at fem vigtige initiativer fra forsvarsforliget 2018-2023 udskydes.  Det handler om forsinkelser i forhold til luftværn til Hærens 1. brigade og forsinkelser i forhold til 3. kampvognseskadron, 3. opklaringseskadron på Bornholm, 3. lette infanterikompagni samt vores transportfly-kapacitet. Det handler med andre ord om helt centrale dele af indeværende forsvarsforlig.

I Venstre ser vi på udskydelserne med stor alvor.

Forsvarsministeren har holdt problemet skjult for Folketinget

Venstre har længe været bekymret for, hvordan det stod til med Forsvarets økonomi. Vi har haft en fornemmelse af, at noget har været galt. Af samme årsag har vi gentagne gange i løbet af de sidste to år forgæves bedt om at få indsigt i Forsvarets økonomiske situation. En række gange er dette ønske blevet overleveret mundtligt til ministeren, men i løbet af foråret 2021 begyndte Venstre at spørge ind til emnet skriftligt.

Den 7. april efterspurgte Venstre en opdateret plan for implementeringen af forliget, herunder om der var dele af planen, der forventedes forsinkede – men den plan, ville ministeren ikke udlevere. Den 19. maj spurgte Venstre igen ind til implementeringen af forsvarsforligets initiativer. Her lyste heller ingen alarmlamper, og ministeren oplyste, at visse initiativer kunne gennemføres tidligere end planlagt. Der var altså – måtte man forstå på ministeren – ingen grund til vores bekymring.

I Forsvarskommandoens årsrapport fra marts 2021 røbes heller intet om økonomiske problemer eller forsinkelser. Tværtimod beskrives implementeringen af forligsprojekterne direkte som ”tilfredsstillende”. Og ud af Forsvarsministeriets finansielle regnskab fra marts 2021 kan man læse følgende passage:

»Departementets tilsyn med udmøntningen af Aftale på forsvarsområdet 2018-2023 har vist, at der fortsat er god fremdrift i implementeringen af langt hovedparten af initiativerne i forliget.«

Alligevel står vi her – mindre end et år efter – og hører om massive økonomiske problemer og forsinkelser. Underskuddet er næppe opstået ud af den blå luft, men alligevel blev forligspartierne først 14 dage før årsskiftet præsenteret for milliardregningen. Det vidner om en forsvarsminister, der ikke har styr på forsvarsøkonomien, og som ej heller har lysten til at løse problemerne med resten af partierne, før ministeren er maksimalt presset. Det er dybt kritisabelt, at ministeren vælger at føre Venstre og resten af forligskredsen bag lyset og tilbageholde så vigtig information. Det er et valg, som kan have katastrofale følger for Danmark og vores internationale interesser.

Et kolossalt problem for Danmarks sikkerhed og forhold til Nato

Forsvarets økonomiske rod er en skandale af flere årsager. Ikke kun fordi forsinkelserne betyder, at flere tiltrængte kapaciteter først kan anskaffes langt senere end planlagt, og at det i sig selv forringer vores evne til at forsvare os. Men også fordi det betyder, at vi ikke kan levere på vores løfter til Nato om eksempelvis at have en kampklar brigade på plads ved udgangen af 2023. Et løfte, som var en bunden opgave i forsvarsforliget og et krav fra Natos side, og som tærer på vores goodwill hos vores allierede. Vi risikerer at sætte vores status som Nato-kerneland over styr, for med de nye oplysninger, står brigaden formentlig først klar i 2027.

Danmarks forhold til Nato er intet mindre end livsnødvendigt. Og det er gravalvorligt, når Danmark ikke formår at levere på løfterne til vores tætteste allierede. Løfter, som ville være holdt, hvis forsvarsministeren havde styr på Forsvarets økonomi.

Danskerne – og Folketinget – har krav på at få at vide, hvordan Forsvarets økonomiske situation er blevet så katastrofalt forværret. Det skal forsvarsministeren stilles til ansvar for. Og vi skal have fundet en fremadrettet løsning. Venstre vil insistere på, at løsningen ikke bliver uigennemtænkte spareøvelser på Forsvarsministeriets ressort, da vi vil insistere på, at Forsvaret skal kunne imødegå de trusler, vi står overfor – og netop ikke skal svækkes. Det kræver, at vi leverer på det, vi har aftalt i forsvarsforliget. Af samme årsag har Venstre indkaldt Trine Bramsen til et samråd, så vi hurtigst muligt kan belyse situationen og lægge en plan for, hvordan dette håndteres fremover, og får gjort op med ministerens lukkethed omkring problemerne.

Christoffer Melson og Lars Christian Lilleholt sidder begge i Folketingets Forsvarsudvalg for Venstre.

Andre læste også

Her er nødråbet til ministeren og departementschefen fra piloterne

Abonnement
Forsvarsminister Troels Lund Poulsen og departementschef Pernille Langeberg har mandag den 22. april modtaget et brev fra 30 unge piloter med rubrikken: "Et flyvevåben i afvikling - nødråb fra piloter". Læs brevet her ... 22.04.2024 Emne: Et flyvevåben i afvikling – Nødråb fra piloter Til: Forsvarsminister Troels Lund Poulsen, Forsvarsministeriets Departementschef, Pernille...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

6 KOMMENTARER

guest
6 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Morten Rasmussen
Læser
Morten Rasmussen
4. januar 2022 1:58

Hvis de to skribenter synes at vores forhold til NATO er så vigtigt, og det er jeg enig i at det er, hvorfor tager de så ikke en intern debat i egne rækker om hvorfor deres egne partifæller var med til at gennemføre forsvarsforlig med massive nedskæringer i 2015, 2016 og 2017…? Og om alle de andre tiltag, “rationaliseringer” og forsømmelser som har være indeholdt i næsten samtlige forlig siden den kolde krigs afslutning?

Carsten Rasmussen
Læser
Carsten Rasmussen
4. januar 2022 9:08

Det er uansvarligt og tåkrummende, at regering og opposition nu igen gør Forsvarets situation til en partipolitisk kampplads. Partifnidder overskygger fuldstændig behovet for en resolut politisk indsats for at genopbygge Forsvaret efter års forsømmelser. Det er bare ikke godt nok, at udskyde forligsprojekter til næste forlig. Det er uforsvarligt, at vente med at fylde ammunitionslagrene op til næste forlig og så videre. Det er derfor på tide at alle forligspartier, uanset om de lige nu er i regering eller opposition, påtager sig ansvaret for at styrke Danmarks sikkerhed og handler ansvarligt.
Mit budskab til politikerne er: Når I har fået standset ulykken og genoprettet skaderne efter hockeystavsprincippets anvendelse i indeværende forsvarsforlig, kan I begynde at arbejde med det næste forlig. Der er nok at tage fat på. Sæt i værk!

Søren Strunge
Læser
Søren Strunge
3. januar 2022 20:06

At Danmark er et “kerneland” i NATO er der vidst ingen med blot lægmands indblik i Forsvaret der længere er overbeviste om. Det forekommer mig som det blår politikere stikker i øjnene på hinanden og Danmark når vi skal tale om hvor vigtige vi er for NATO og dermed undgå at bruge tid og penge på noget der er en selvfølgelighed hos vores NATO-partnere, nabolande og ikke mindst vores potentielle modstandere. Det er så uendeligt trættende at følge det rituelle skuespil og læse alle disse indlæg og politiske udmeldinger om Forsvarets effektivitet og fabelagtige evne til at være kerneland uden materiel, personel eller politisk vilje til at rette skuden op. Kom nu fremad eller meld klart ud og drop alle forestillinger om at ville noget som helst med Forsvaret.

Jesper Mortensen
Læser
Jesper Mortensen
3. januar 2022 19:14

Kære Venstre politikere.
I har fuldstændig ret i forsvarets økonomi, samt meget andet ikke er godt på mange planer.
Men i skal huske når man peger på en eller flere, så peger der fingre på en selv også.
Herved mener jeg, at dengang Nick H og hr, Bartels bla. indførte det system som vi har nu, med alle disse civilt ledede styrelser, samt en hård politisk styring af næsten alt som foregår i forsvaret.
Der kom jeres tidligere statsminister hr Rasmussen ud med en klar melding om, at når venstre og han kom til magten, så var det noget af det første man ville lave om, så forsvaret kunne fungere ordentligt.
Dette var vi mange som glædede os til, men hvad skete der ? Intet som helst, i fulgte bare linjen op og kørte der ud af, og alt dette er for mig også en grund til, forsvaret står hvor det står i dag.

Sidst ændret 2 år siden af Jesper Mortensen
Claus Ringberg
Læser
Claus Ringberg
4. januar 2022 8:35

“Rod i regnskabet” er en lidt misvisende overskrift. Et regnskab karakteriseret som værende uden væsentlige fejl og mangler er ikke et rod. Rodet ligger et andet sted, hvilket fremgår af indlægget. Manglende politisk indsigt i hvad Forsvaret skal og kan. Husk også at regnskab er en opgørelse over, hvad der er sket, mens økonomi handler om, hvad der skal ske i fremtiden. Økonomi betyder “at holde hus” og omfatter dermed prioriteringen og brugen af de midler og ressourcer Forsvaret har.

Tom Højmark
Læser
Tom Højmark
4. januar 2022 9:11

Tak for jeres info om vores forsvar