spot_img

Sejler OLFI på ret kurs?

BLOG: Postulater og negativ vinkling har der været nok af i OLFIs dækning af den mission, som “Esbern Snare” i øjeblikket gennemfører i Guineabugten. Redaktørens analyse oven på episoden onsdag med fire døde og fire varetægtsfængslede pirater er ingen undtagelse. Men besætningen på fregatten yder og har ydet en indsats second to none – Bravo Zulu!

Tak til Peter Ernstved Rasmussen og OLFI for at give mig mulighed for at kommentere redaktørens analyse, der den 29. november 2021 blev bragt under rubrikken “Drabet på fire formodede pirater kan øge risikoen for danske skibe i Guineabugten”. I den efterfølgende manchet skriver redaktøren om hovedkonklusionerne fra sin analyse, at bekæmpelse af pirateri ikke handler om at slå pirater ihjel.

»Det var imidlertid resultatet, da frømænd fra fregatten ”Esbern Snare” ifølge Forsvarskommandoen onsdag reagerede i selvforsvar, dræbte fire og samtidigt tog fire til fange. Dermed skete det, som regeringen for alt i verden ønskede at undgå. Konsekvenserne kan paradoksalt nok ende med at gøre det langt farligere for den danske handelsflåde at sejle i Guineabugten«, skriver Peter Ernstved Rasmussen.

Analysen er den foreløbige kulmination på OLFIs dækning af udsendelsen af fregatten “Esbern Snares” indsættelse til pirateribekæmpelse i Guineabugten. Det har været en trist rejse at følge for de, der måtte være i besiddelse af en smule indsigt i både rammerne for den konkrete indsættelse, det folkeretlige grundlag for indsættelsen og ikke mindst maritime operationer. Postulater og negativ vinkling har der været meget af, og man kan konstatere, at det også er tilfældet i den sidste analyse.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse Peter Ernstved Rasmussens analyse af aktionen i Guineabugten …

I min optik går det allerede galt i overskriften. Anvendelsen af ordet ”drabet” er værdiladet og indikerer, at der er tale om en strafbar handling. Drab og mord er synonymer, og jeg skal ikke trætte med den danske ordbogs oplistning af beslægtede ord, men ”drab” hører efter min opfattelse ikke hjemme i en beskrivelse af hændelserne i Guineabugten.

Fregatten har hele tiden skulle operere under national kommando

Analysen fastslår, at bekæmpelse af pirateri (ikke) handler om at slå pirater ihjel. Jeg tror bestemt heller ikke et øjeblik på, at besætningen ombord i “Esbern Snare” har gået til opgaven i forventning om, at den skulle føre til direkte konfrontation med piraterne ombord i det mistænkelige fartøj, man ønskede at inspicere. Det er imidlertid en kendsgerning, at der ved forelæggelsen af B295 »forslag til folketingsbeslutning om danske militære bidrag til Guineabugten« eksplicit gøres opmærksom på, at der netop er tale om en folketingsbeslutning, fordi de danske militære bidrag vil indgå i indsatser, hvor der kan blive tale om anvendelse af militære magtmidler. Her skal Folketinget efter grundlovens §19 stk. 2 give samtykke.

Læs også: OLFIs redaktør rammer forbi skiven i sin analyse af antipirateriaktion

Det er ligeledes værd at bemærke, at Folketinget vedtager beslutningsforslaget med ordene: »Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske militære bidrag indsættes til pirateribekæmpelse i Guineabugten«. Folketingsbeslutning er værd at læse, fordi det her fremgår, at »Fregatten skal som udgangspunkt operere under national kommando, med mindre der etableres en passende international eller multinational ramme«. Det har således ikke været en præmis for beslutningen om udsendelsen af “Esbern Snare”, at skibet skulle indgå i en større styrke. Derimod gør beslutningsforslaget klart, at Frankrig, Italien, Portugal og Spanien er aktive i Guineabugten med bl.a flådebidrag. “Esbern Snare” er derfor ikke ”Palle alene i verden”, men derimod en del af en indsats imod pirateri, der gennem FN’s havretskonvention er bredt forankret i verdenssamfundet og folkeretten.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse OLFIs reportage fra “Esbern Snare” og interview med kommandørkaptajn Lars Povl Jensen …

Det brede engagement mod pirateri i området understreges ligeledes af, at det sidste flådeskib, der greb ind overfor pirateri i området før hændelsen med “Esbern Snare”, var den russiske destroyer Vice-Admiral Kulakov, der den 25. oktober afværgede et piratangreb på et containerskib fra det europæiske rederi MSC. Som det ligeledes fremgår af B295, så er “Esbern Snare’s” mandat til magtanvendelse i medfør af FN’s havretskonvention, herunder til bekæmpelse af pirateri mod danskflagede og ikke-danskflagede skibe i regionen, samt i selvforsvar.

Folkeretten giver vide beføjelser for magtanvendelse

Bekæmpelse af pirateri handler ikke nødvendigvis om at slå pirater ihjel. Men det står klart, at folkeretten giver vide beføjelser for magtudøvelse, og at pirateri selvsagt er et risikobetonet erhverv. Vi taler ikke om at blive stoppet af politiet for at køre overfor rødt. Det er militære magtmidler, der er sanktioneret til bekæmpelse af pirateri, og der er ingen flådeenheder, der ikke har ret til selvforsvar, hvis de bliver angrebet.

Analysen nævner, at forsvarsminister Trine Bramsen angiveligt ikke skulle have noget ønske om at bekæmpe pirater, men alene at beskytte den danske handelsflåde? Tja, jeg har ingen indsigt i, hvad forsvarsministeren måtte tænke og udtrykke, men B295 efterlader ingen tvivl om, hvad der var formålet med udsendelsen af “Esbern Snare”. Det var pirateribekæmpelse i Guineabugten!

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse historien om den kaotiske anskaffelse af motorbåde til Frømandskorpset …

Peter Ernstved Rasmussen fastslår i sin analyse, at noget må være gået galt under den danske indsats for at bringe piratskibet til standsning. Redaktørens OLFI-kollega i form af journalist Kasper Junge Wester tilbageviste samme dag en lang række at de postulater og subjektive vurderinger, som redaktøren fremsætter, så det skal jeg ikke trætte læserne med. Jeg kan blot bekræfte, at vi i de drøftelser, som vi har haft i OLFIs advisory board altid har været enige om, at OLFIs hjerte banker for de soldater, sømænd og flyvere, der er ude i den skarpe ende, og som skal udføre deres arbejde under ofte vanskelige forhold.

Jeg kender personligt “Esbern Snares” skibschef, som jeg med glæde og stolthed har gjort tjeneste med. Jeg er ikke i tvivl om hans integritet, og at hans moralske og etiske kompas er retvisende. Jeg kender også det danske søværn godt nok til at vide, at man gør alt for at løse opgaverne indenfor de udstukne rammer. Derfor har jeg fuld tillid til, at “Esbern Snare’s” indsats er sket indenfor rammerne af de forholdsordrer og rules of engagement, der er gældende for operationen. Selvforsvar er en fuldstændig legitim reaktion, og bliver der skudt på en, så besvarer man naturligvis ilden. Jeg skal ikke gøre mig klog på, om der er behov for at underkaste den gældende forholdsordre et serviceeftersyn efter hændelserne i Guineabugten. Men jeg har fuld tillid til, at indhøstede erfaringer vil blive operationaliseret, hvis der er behov for det.

Ansvaret for det retslige efterspil påhviler flagstaten

Spekulationerne, om hvorvidt der var tale om et piratskib eller ej, er ligegyldige. Piratskibet og de ombordværende pirater opfyldte med deres adfærd alle kriterier for visitation, og så er det helt underordnet, om de var i færd med at udføre et piratangreb eller påstår, at de var på fisketur.

Analysen nævner et punkt, hvor der er noget at komme efter. Der er i Danmark skabt en besynderlig forventning om, at efterspillet efter pirateri skal håndteres ved en lokal ret i indsatsområdet. Det er ingenlunde tilfældet. Det fremgår klart af FNs havretskonvention, at ansvaret for den legale proces i forbindelse med pirateri påhviler flagstaten for det flådeskib, der udfører operationen. Håndteringen af processen omkring de fire anholdte pirater påhviler dermed dansk ret, hvilket også er kommet til udtryk ved, at der er foretaget fremstilling af piraterne grundlovsforhør in absentia i København.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse mere om det danske fregatbidrag til piratbekæmpelse i Guineabugten …

I erkendelse af, at pirateri forsat vil være en plage for det blå Danmark og international skibsfart, så er tiden måske kommet til at udvide den danske straffe- og retsplejelov med relevante pirat-paragraffer, så man også her kan være på højde med situationen. Piratproblematikken kommer ikke som en tyv om natten, og vi har haft ualmindelig god tid til at forberede os på at håndtere det retlige efterspil. Men selv om det skulle komme dertil, at den danske stat ikke finder anledning til at rejse tiltale overfor de tilbageholdte pirater, så er jeg sikker på, at alle de fire tilbageholdte pirater har fået anledning til at overveje deres fremtidige karrierevej.

I afslutningen af analysen bemærker OLFIs redaktør, at “Esbern Snare’s” operation imod piraterne kan have forøget truslen for danske skibe i Guineabugten. Den logik er svær at følge – man kan med samme ret hævde, at fremtidige piratangreb vil gå uden om danske skibe for ikke at risikere at indhøste samme erfaringer som de fire overlevende pirater ombord i “Esbern Snare”.

Redaktøren er blevet provokeret af fladpandede kommentarer

Der er i min optik ingen tvivl om, at Peter Ernstved Rasmussen i denne analyse er blevet provokeret af de mange fladpandede kommentarer, der har fyldt kommentarsporet på OLFIs Facebookside. Det er i givet fald en forståelig og menneskelig reaktion. Jeg er måske i mindre grad bekymret over de åbenlyse idioter, der jo efterhånden forurener alle debatter på sociale medier i Danmark. Derimod er jeg oprigtigt bekymret over, hvor mange kollegaer i søværnsuniform, der bidrager til at skabe tvivl om den operation, deres kammerater og kollegaer på godt og ondt er i færd med at gennemføre. Her synes jagten på interessante og ”rigtige” synspunkter at overskygge kendskabet til realiteterne ved maritime operationer herunder også muligheden for uforudsete og utilsigtede hændelser.

Ord betyder noget. Ikke mindst for den samlede besætning ombord i Esbern Snare og deres pårørende. Dem synes jeg faktisk, at vi skylder noget. De kan i min optik være stolte af den indsats, de yder og har ydet. Missionen er vigtig, og I har både folkeretten og verdenssamfundet i ryggen!

Dækningen af “Esbern Snare’s” udsendelse ændrer ikke ved min grundlæggende opfattelse af, at der i den grad er behov for OLFI og mediets sandhedssøgende journalistik. Jeg er glad for, at den redaktionelle rummelighed er blevet demonstreret ved, at Kasper Junge Wester åbent kunne afgive dissens overfor redaktørens analyse. Det er et klart signal om, at integritet er i højsæde i OLFI, og at der ikke bliver gået på kompromis med de standarder, redaktionen forventer, at andre også følger.

Jeg tror, at vi har en konkret arbejdsopgave med at få korrigeret dækningen af den mission, som “Esbern Snare” er udsendt i. Dette arbejde kunne passende begynde med en egentlig gennemgang af grundlaget for operationen, således at debatten om engagementet kommer til at ske på et mere oplyst grundlag, end det hidtil har været tilfældet.

Når røgen har lagt sig, er jeg sikker på, at alle ombord i “Esbern Snare” kommer til at opleve, at deres indsats er både værdsat og påskønnet. Er man i tvivl, så kan man med stor glæde se nogle af de kommentarer, som danske søfolk, der har eller aktuelt sejler i området, har at sige om den indsats, som “Esbern Snare” yder. Deres vidnesbyrd vejer langt tungere end de mange negative og undertiden rabiate kommentarer, der desværre kaster en skygge over den indsats, som I yder. Dem er second to none – BRAVO ZULU!

Torben Ørting Jørgensen går i daglig tale under sit øgenavn “Thøger” og har siddet i OLFIs advisory board siden 2018. Foto: Ernstved

Andre læste også

Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af Forsvarsministeriets materielanskaffelser

Statsrevisorerne retter en skarp kritik mod Forsvarsministeriet. Det sker på baggrund af en undersøgelse fra Rigsrevisionen, som viser, at Forsvarsministeriets større anskaffelser i snit er 4,5 år forsinket, og at »flere af anskaffelserne ikke har levet op til det planlagte indhold«. Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt mandag. Statsrevisorerne retter...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

5 KOMMENTARER

guest
5 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
dennis madsen
Læser
dennis madsen
1. december 2021 17:04

Det er ikke hensigtsmæssigt, at en chefredaktør er så hurtig på aftrækkeren. At kritisere folk i frontlinien kræver et bedre jugement, end det Peter Ernstved præsterer.

Johnny Dalgaard
Læser
Johnny Dalgaard
1. december 2021 16:06

Dejligt, at “Thøger” sagligt og sobert lægger OLFIs fejlanalyse ned. Journalister har ofte en kritisk (her i betydningen negativ) tilgang til diverse hændelser. Det klæder ikke et medie som OLFI, der ellers ofte har facts på deres side. Måske skulle OLFI droppe “mandagstræner” kasketten og blot belyse sagerne med den sædvanlige akademiske og dokumenterende tilgang. Tilgiv mig at være lidt farvet, og rose Esbern Snares og frøernes indsats. Den vinkling kunne OLFI også have taget!!!

Esbern Stig Møller
Læser
Esbern Stig Møller
1. december 2021 9:48

Well said.
Indsatsen er har dog det paradoksale efterspil at dansk lovgivning/retsforfølgelse giver disse tilfangetagne nogle rettigheder og muligheder som strider mod vores egen retsfølelse og “logik”. Det kan og skal “Esbern Snare” ikke klandres for. Tværtimod.

Bjarne Kehr
Læser
Bjarne Kehr
30. november 2021 17:44

Tak for at bringe en række facts, Torben. Det er en vanskelig opgave, der løses. Og interessant at pilen peger i en retning. Hvad der skal ske med pirater ombord på et dansk krigs skib har tidligere været uopdyrket før og under en tidligere mission.

Torben Nielsen
Læser
Torben Nielsen
2. januar 2022 20:24

Gamle soldater vil naturligvis forsvare, at man skyder i omtalte situation. Det ville jeg også selv have lyst til! Men det er den overordnede chefs ansvar at tænke længere og lade være! Hvis holdningen havde været, at man ikke skulle dræbe, kunne man nok have undgået det. At kunne og have lov til, men lade være havde været klogere. Nu sejler vi rundt med lig i lasten, og det er ikke smart!