Forsvarsministeriets Personalestyrelse har en ny HR-strategi på vej, som blandt andet skal bidrage til at afhjælpe den markante underrepræsentation af minoriteter i Forsvaret. Det har længe været et fokusområde, men ikke meget er sket siden Forsvarsministeriets ti år gamle mangfoldighedspolitik.

Det har været et tema i mange år, men udviklingen lader fortsat noget tilbage at ønske: På ti år er andelen af indvandrere og efterkommere blandt ansatte i Forsvaret kun steget med beskedne 0,3 procent, hvilket har bragt den op på lidet imponerende 1,4 procent. Det viser en såkaldt minoritetsundersøgelse, som Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) netop har fået udfærdiget.

Til sammenligning udgør indvandrere og efterkommere 13,3 procent af den øvrige arbejdsstyrke, og den markante underrepræsentation af etniske minoriteter udgør et problem for Forsvaret. Det mener blandt andre Rasmus Brygger, stifter af Danmarks Videnscenter for Integration.

»Når meget store politisk styrede institutioner i Danmark ikke i tilstrækkelig grad formår at inkludere indvandrerne, er det bekymrende for en fagperson som mig. Det betyder, at vi dels ikke er gode til at bruge de ressourcer, der er i samfundet, og at vi ikke er gode til at sikre os, at samfundsinstitutionerne også afspejler samfundet.«

I FPS er man øjensynligt enige i den vurdering. I hvert fald har styrelsen af egen drift fået udarbejdet den såkaldte minoritetsrapport, som med kolde tal og opgørelser tegner et billede af en statslig arbejdsplads, der kun i ringe grad afspejler det omkringliggende samfund.

»Vi interesserer os for området og har gennemført minoritetsundersøgelsen for at indsamle viden og blive klogere på både rekrutteringsudfordringer og -potentialer i forhold til gruppen af minoriteter,« skriver presse- og kommunikationschef Tomas Ilsøe-Mikkelsen til OLFI.

Flere barrierer for minoriteter

Undersøgelsens konklusioner peger i retning af flere områder, som FPS vil fokusere på fremover, skriver Tomas Ilsøe-Mikkelsen videre:

»Undersøgelsen peger bl.a. på, at der er et potentiale i at gøre flere fra målgruppen opmærksomme på mulighederne i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, ligesom den peger på barrierer for rekrutteringen. Nogle af de barrierer, som er identificeret, er fx udsendelse i internationale missioner og manglende viden om muligheder for at aftjene værnepligt, selvom man har andet statsborgerskab end dansk. Undersøgelsen indgår derfor i vores samlede strategiske arbejde med rekruttering og mangfoldighed.«

Også styrelsesdirektør Janni Torp Kjærgaard er opmærksom på forbedringspotentialet:

»Jeg har læst undersøgelsen med stor interesse. Og mangfoldighed, dvs. etnicitet, køn, alder osv., er et emne, vi også kommer til at arbejde med i den HR-strategi, som vi snart tager hul på at forme,« lyder det i en kommentar til OLFI.

OLFI har spurgt Forsvarsministeriets Personalestyrelse, om det er muligt at få udleveret minoritetsrapporten, men det er ikke tilfældet på nuværende tidspunkt.

Behov for flere minoritetsrollemodeller

Mens det endnu altså er uvist, hvordan personalestyrelsens HR-strategi kommer til at tage sig ud fremover, vil Rasmus Brygger gerne byde ind med konkrete forslag til, hvordan rekrutteringsindsatsen i forhold til etniske minoriteter kan skærpes:

»Det handler om i kommunikationen at have nogle rollemodeller, som folk kan spejle sig i – det, ved vi, betyder meget. Det handler også om at være til stede der, hvor etniske minoriteter er. Jeg kan godt være bekymret for, om Forsvaret er for dårligt til at være det,« siger Rasmus Brygger.

Det har han helt ret i, mener 33-årige Noor Jady, som fra 2007 og ni år frem var soldat og befalingsmand ved Ingeniørregimentet i Skive, ligesom hun i 2012 var udsendt på ISAF Hold 13. Som kvinde med iransk-irakisk baggrund tilhørte hun en slags ’superminoritet’ blandt Forsvarets ansatte, og også Noor Jady bemærkede dengang, at rekrutteringsmaterialet fra Forsvaret kun i ringe grad inkluderede personer med anden etnisk baggrund end dansk.

»Man skal jo også kunne spejle sig i folk – den psykologiske mekanisme er ret vigtig. Det betyder ikke, at man bare skal fyre mennesker ind i materialet og give et ikke-retvisende billede af arbejdspladsen, men det også er med til at danne det billede, man har af Forsvaret: Sat på spidsen er det hvide mænd, der er derinde,« fortæller hun.

Du kan læse længere interviews om underrepræsentationen i Forsvaret med både Rasmus Brygger og Noor Jady fredag og lørdag.

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer