Anders Lassen Fondens ulovlige indsamlinger falder for forældelsesfrist

0
Anders Lassen Fonden har gennemført offentlige indsamlinger siden 2007. Foto: anderslassenfonden.dk, Facebook Collage: OLFI

Anders Lassen Fonden har gennemført offentlige indsamlinger siden i hvert fald 2007, men selvom fonden de fleste af årene ikke har haft tilladelse, får det ingen konsekvenser. De ulovlige indsamlinger falder nemlig for en forældelsesfrist på to år, oplyser Indsamlingsnævnet.

Det får formentlig ingen konsekvenser for Anders Lassen Fonden, at den gennem en årrække rutinemæssigt har gennemført ulovlige indsamlinger.

Sådan lyder det fra tilsynsmyndigheden Indsamlingsnævnet, der til OLFI oplyser, at den eneste sanktionsmulighed overfor fonde i strid med indsamlingsloven er bødestraf, og at forældelsesfristen sædvanligvis er to år. Dermed klarer Anders Lassen Fonden efter alt at dømme frisag, selvom det fremgår af både fondens hjemmeside og dens Facebook-profil, at den har samlet ind siden i hvert fald 2007.

Artiklen fortsætter under billedet …

20211117 teaser alf indsamling
Klik på billedet, hvis du vil læse om, hvordan OLFI i samarbejde Radio 4 opdagede Anders Lassen Fondens ulovlige indsamlinger …

Anders Lassen Fonden har for nylig – og med en vis forsinkelse – fået godkendt sin indsamling i den indeværende indsamlingsperiode, der løber fra juli i år til juli 2022. Tilsvarende har fonden haft tilladelse til samle ind i samme periode mellem 2020 og 2021. Inden da har det dog skortet på godkendelserne.

OLFI har brugt værktøjet Wayback Machine til at undersøge, hvor langt tilbage i tiden de offentlige opfordringer til økonomisk støtte har figureret på Anders Lassen Fondens hjemmeside. Af Wayback Machine fremgår det, at fonden i hvert fald så tidligt som i marts 2007 opfordrede besøgende på siden til at yde et økonomisk bidrag og instruerede dem i hvordan. Opfordringen har stået på siden lige siden.

Kan højst udløse bøde to år tilbage i tiden

Tilsvarende fremgår det af Indsamlingsnævnets hjemmeside, at Anders Lassen Fonden ikke har haft indsamlingstilladelse i perioden 1. juli 2014 og frem til 1. januar 2020, som er den periode, nævnet har offentliggjort sine godkendelser. Anders Lassen Fonden har altså som minimum indsamlet ulovligt mellem 2014 og 2020, hvor fonden første gang indhentede tilladelse, men muligvis også langt tidligere.

OLFI har talt med Indsamlingsnævnet, som gør opmærksom på, at man ikke fra nævnets side sanktionerer fonde, der handler i strid med indsamlingsloven. Nævnet træffer således ingen afgørelser selv, og der kan højst blive tale om at inddrage indsamlingstilladelser. Alvorlige brud på indsamlingsloven videregives i stedet til politiet.

Herfra bliver det et strafferetligt forhold, som for så vidt angår ulovlige indsamlinger højst kan udløse bødestraf. Af straffeloven fremgår det således af § 93, stk. 1, at forældelsesfristen er to år, »når der ikke er hjemlet højere straf end fængsel i 1 år for overtrædelsen«. Dermed forældes brud på indsamlingsloven også efter to år, og der er med andre ord ikke noget, der tyder på, at Anders Lassen Fondens indsamlinger i perioden 2014-2020 samt eventuelle ulovlige indsamlinger inden da får nogen konsekvenser.

Om fondens øvrige aktiviteter – herunder aktivitetsdagen for Suspekt den 3. maj 2019 – er i strid med gældende regler, undersøges imidlertid stadig af Civilstyrelsen, der forventer at træffe afgørelse i december.

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer