Da Anders Lassen Fonden i 2019 holdt fest i forbindelse med uddelingen af legater, løb omkostningerne til DJ, ”koordinator”, mad, drikkevarer og lokaleleje op i 163.000 kr. Beløbet blev bogført som ”administrationsudgift” ligesom 21.000 kr. til leje af en privat helikopter til underholdning af rap-gruppen Suspekt. Når fondens formand taler om »væsentlige donorer«, er der formentlig tale om Forsvaret og måske ham selv.

Det koster at leje en privat helikopter og holde en fest. Men ligger udgifterne overhovedet inden for fondens formål, og kan man som privat og almennyttig fond helt lovligt bogføre udgifterne som »administrationsomkostninger«? De spørgsmål blæser i vinden over Isefjorden og Marinestation Kongsøre, efter at Anders Lassen Fonden tirsdag med flere måneders forsinkelse har sendt Civilstyrelsen en redegørelse for fondens brug af midler.

I brevet til Civilstyrelsen skriver Jeppe Handwerk som formand for Anders Lassen Fonden, at han pga. problemer med adgang til Anders Lassen Fondens e-boks ikke havde modtaget Civilstyrelsens breve af 29. juni og 27. september før fredag den 22. oktober. Her bad Civilstyrelsens Anders Lassen Fonden om en forklaring på, hvordan fondens administrationsomkostninger kunne være på 250.000 kr. i 2019, når fonden samtidig kun udbetalte legater for 200.000 kr.

Læs Jeppe Handwerks første redegørelse til Civilstyrelsen her
Læs Jeppe Handwerks anden redegørelse til Civilstyrelsen her
Læs Anders Lassen Fondens udspecificering af “administrationsudgifter” i 2019 her

»Da omkostningerne og uddelingerne efter styrelsens opfattelse ikke står i rimeligt forhold til hinanden, bedes du nærmere redegøre for fondens arrangementer. Herudover bedes du oplyse nærmere om arrangementernes karakter, herunder kredsen af inviterede, program, udbytte/donationer m.v.,« skrev Civilstyrelsen således til Anders Lassen Fonden den 25. juni.

Artiklen fortsætter under billedet …

20211026 TEASER ALF Civilstyrelsen
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om splid i Anders Lassen Fondens bestyrelse om fondens donorarrangement med Suspekt hos Frømandskorpset i maj 2019 …

Tirsdag lagde Anders Lassen Fonden svaret til Civilstyrelsen ud på fondens hjemmeside sammen med en udspecificering af fondens administrationsudgifter. Af den økonomiske oversigt forfattet af revisionsselskabet Beierholm fremgår det, at Anders Lassen Fonden i 2019 havde »administrationsudgifter« for sammenlagt 255.000 kr. Ifølge Den Danske Ordbog er en administrationsudgift en »udgift forbundet med udførelsen af en administrativ opgave i en organisation eller virksomhed«. Men noget tyder på, at Anders Lassen Fonden opererer med en noget bredere definition af administrationsomkostninger- og udgifter.

DJ blev bogført som administrationsomkostning

Det fremgår således af Jeppe Handwerks redegørelse, at i alt 163.000 kr. af disse administrationsomkostninger knyttede sig til afviklingen af en fest i forbindelse med Anders Lassen Fondens legatuddeling den 7. marts i Udenrigsministeriets Eigtveds Pakhus, hvor rap-gruppen Suspekt gav en gratis koncert:

Af redegørelsen fremgår det, at Anders Lassen Fonden betalte 10.000 kr. i honorar til en DJ, 20.000 kr. i honorar til en »koordinator«, 52.000 kr. til mad og drikkevarer, 40.000 kr. til leje af lokaler inkl. rengøring og sikkerhedspersonale, 11.000 kr. til serveringspersonale, 4.000 kr. til diverse og 26.000 kr. til dækning af udgifter for Suspekt.

Artiklen fortsætter under billedet …

20210427 TEASER Suspekt
Klik på billedet, hvis du vil læse OLFIs artikel om rapgruppen Suspekts vilde aktivitetsdag hos Frømandskorpset …

Men administrationsudgifterne i fonden dækker også over et andet arrangement i Anders Lassen Fonden den 3. maj 2019. Det var den dag, Anders Lassen Fonden efter aftale med Frømandskorpset inviterede Suspekt til at få en aktivitetsdag på Marinestation Kongsøre. En del af programmet denne dag var gennemførelsen af et watercast, hvor medlemmerne af Suspekt skulle springe i vandet fra en helikopter.

Ifølge afhøringsrapporter hos Forsvarsministeriets Auditørkorps »var der et ønske om, at man lavede en masse aktiviteter på dagen« herunder et watercast fra en af Forsvaret helikoptere.  Men …

» … dette kunne afhørte ikke bruge Forsvarets ressourcer på,« har Jens Birkebæk Bach forklaret til auditørkorpset.

Artiklen fortsætter under playeren …

I stedet besluttede Anders Lassen Fonden at leje en privat helikopter, så medlemmerne af Suspekt kunne prøve at udføre et watercast. Det giver ifølge Jeppe Handwerks forklaring til Civilstyrelsen »et for de fleste uforglemmeligt indtryk af specialstyrkernes virke«. Da Anders Lassen Fonden skulle aflægge regnskab og bogføre udgiften til leje af helikopteren, blev den bogført som en »administrationsomkostning«.

»Derudover er der blevet afholdt et arrangement i Kongsøre for en gruppe særligt inviterede. Udgiften hertil udgjorde 21.000 kr., hvilket dækkede leje af en helikopter samt frokost,« skriver Beierholm i den økonomiske redegørelse til Civilstyrelsen.

Fåmælte svar om aktivitetsdag i Kongsøre

I det hele taget er det interessant at læse Civilstyrelsens opdrag til Anders Lassen Fondens bestyrelse og Jeppe Handwerks svar. Den 29. juni bad Civilstyrelsen Jeppe Handwerk at »oplyse nærmere om arrangementernes karakter, herunder kredsen af inviterede, program, udbytte/donationer m.v.«. Omkring festen i Eigtveds Pakhus den 7. marts oplyser Jeppe Handwerk, at der var »inviteret mere end 200 gæster herunder legatmodtagere, operatører og støttepersonale fra Frømandskorpset og Jægerkorpset, repræsentanter fra relevante myndigheder, særlige gæster samt fonde og virksomheder, der gennem årene har støttet Anders Lassen Fonden«.

Jeppe Handwerk vedhæfter i svaret til Civilstyrelsen en kopi af invitationen »til orientering«. Han oplyser videre, at der var udarbejdet »minutprogram og taler til gæster og legatmodtagere fra ind- og udland«.

»Dette kan eftersendes, hvis det måtte ønskes.«

20211020 teaser civilstyrelsen
Klik på billedet, hvis du vil læse om, hvorfor Civilstyrelsen indledte en undersøgelse af Anders Lassen Fonden …

Helt anderledes fåmælt er Jeppe Handwerk, når det kommer til arrangementet den 3. maj 2019, da Suspekt besøgte Frømandskorpset og fik en aktivitetsdag med skarpskydning, samarbejdsøvelser i havnen, sejlads i Frømandskorpsets hurtigsejlende motorbåde og watercast fra en lejet privathelikopter.

»I maj måned afholdt fonden en aktivitetsdag hos Frømandskorpset i Kongsøre for fondens væsentlige bidragsydere. Anders Lassen Fonden deltog aktivt i denne aktivitetsdag.«

Er Jeppe Handwerk selv en væsentlig donor?

Jeppe Handwerk fortæller intet til Civilstyrelsen om antallet af inviterede gæster til den påståede aktivitetsdag for »væsentlige bidragsydere«. Han vedhæfter ingen invitation eller fortæller, hvem de inviterede var, eller hvordan programmet var stykket sammen. Der er imidlertid en helt naturlig forklaring på den noget sparsomme dokumentation for programmet den 3. maj.

Artiklen fortsætter under billedet …

20211020 teaser antonelli
Klik på billedet, hvis du vil læse om de menige frømænds reaktion på de mange ikketjenstlige aktiviteter, korpset deltager i …

Der var kun ganske få gæster. De havde alle tilknytning til rap-gruppen Suspekt, og den eneste udsendte invitation var formentlig en mail fra Jeppe Handwerk til Suspekt. Aktivitetsdagen hos Frømandskorpset var ifølge afhøringsrapporter fra Forsvarsministeriets Auditørkorps alene iværksat til ære for Suspekt, og ifølge Forsvarskommandoen var de eneste gæster skrevet i besøgsloggen til Marinestation Kongsøre den pågældende fredag Suspekt.

Når Jeppe Handwerk derfor skriver om en aktivitetsdag for fondens »væsentlige bidragsydere«, kan der næsten kun være tale om Forsvaret, som gennem mange år har støttet Anders Lassen Fonden direkte og indirekte – ved arrangementet den 3. maj med personel fra Frømandskorpset i form af sikkerhedspersonel, skydeledere og instruktører foruden ammunition og brændstof til motorbåde.

Og så måske Jeppe Handwerk selv, som potentielt meget vel kan være en af Anders Lassen Fondens »væsentlige bidragsydere«. At Jeppe Handwerk selv deltog i aktivitetsdagen, ved vi fra afhøringsrapporterne. Men om det i virkeligheden er forklaringen på »donorerne« i flertal, ved kun Jeppe Handwerk og Anders Lassen Fondens bestyrelse.