Gennem næsten fem år har Anders Lassen Fonden gennemført ulovlige indsamlinger via egen hjemmeside og Facebook. Fonden havde et enkelt år en tilladelse, som dog ikke er fornyet, og dermed er fondens igangværende indsamling også ulovlig. Politianmeldelse kan komme på tale. Anders Lassen Fonden »beklager dybt«, men ønsker ikke at svare på spørgsmål fra Radio4 og OLFI.

Siden 2016 har Anders Lassen Fonden gennemført en lang række indsamlinger via egen hjemmeside, Facebook og MobilePay, som ikke har været godkendt af Indsamlingsnævnet under Civilstyrelsen. Dermed har indsamlingerne været ulovlige. Det vurderer Mette Grovermann, der som konsulent har 19 års erfaring med indsamlingsområdet.

»Det er min vurdering, at Anders Lassen Fonden har indsamlet penge i strid med indsamlingsloven,« siger hun.

Anders Lassen Fonden har kronprins Frederik som protektor og bruger gerne billeder af kronprinsen sammen med legatmodtagere til at bede offentligheden om at donere til fonden.

På Civilstyrelsens hjemmeside kan man danne sig et overblik over, hvilke offentlige indsamlinger Civilstyrelsen gennem tiden har givet tilladelse til. Af hjemmesiden kan man læse, at Anders Lassen Fonden havde en tilladelse til at gennemføre en offentlig indsamling i perioden fra 28. juli 2020 til 27. juli 2021. Indsamlingen foregik via et donationsmodul på Anders Lassen Fondens hjemmeside eller via MobilePay og havde bl.a. til formål at »belønne betydningsfuld militær indsats samt opmuntre tilskadekommet dansk militærpersonel«.

Men Anders Lassen Fonden har ikke søgt om en ny tilladelse, selv om fonden efter den 27. juli i år har fortsat den offentlige indsamling via sin hjemmeside. Det ædle formål til trods fortsætter Anders Lassen Fonden dermed en indsamling i strid med indsamlingsloven.

»Når Anders Lassen Fonden via egen hjemmeside og Facebook har givet en opfordring til at yde et bidrag, så har fonden været ude at lave en offentlig indsamling. Og det er min vurdering, at der burde været givet tilladelse til den fra Indsamlingsnævnet, inden de gør det,« siger Mette Grovermann.

Artiklen fortsætter under billedet …

20211026 TEASER ALF Civilstyrelsen
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om splid i Anders Lassen Fondens bestyrelse om fondens donorarrangement med Suspekt hos Frømandskorpset i maj 2019 …

På Facebook gør Anders Lassen Fonden meget ud af at fortælle, at fonden er almennyttig og af den grund har behov for donationer for at kunne opretholde denne status.

»Anders Lassen Fonden er en almennyttig fond, som har behov for at modtage over 100 donationer om året, hvor disse donationer er over kr. 200,- og kommer med enten et CPR-nummer eller CVR-nummer. Når de 100 donationer er nået, så kan fonden melde det til SKAT, som dermed fastholder registeringen af fonden som værende almennyttig. Derfor vil Fonden gerne opfordre jer alle til at huske at donere til fonden,« skriver fonden eksempelvis på Facebook den 1.marts 2017 sammen med et billede af kronprins Frederik og legatmodtager sergent Morten Mathiassen, der blev såret under de hårde kampe ved Musa Qala i Afghanistan.

Men ifølge Mette Grovermann giver en status som almennyttig fond under ligningsloven ikke tilladelse til at foretage offentlige indsamlinger. En sådan skal indhentes hos Indsamlingsnævnet uanset fondens status.

»En godkendelse som almennyttig fond giver ikke adgang til at foretage indsamlinger uden tilladelse. Indsamlingslovens formål er at sikre transparens med en indsamling. Det er den største gift for en indsamling, hvis der er mistillid til, om der er orden i penalhuset.«

Hvad er konsekvensen af, at en fond som Anders Lassen Fonden ikke overholder lovgivningen, men fortsat opfordrer folk til at støtte dem økonomisk?

”Umiddelbart vil jeg tro, at Indsamlingsnævnet vil anmelde dem til politiet,« siger Mette Grovermann.

Offentlig indsamling kræver tilladelse fra Indsamlingsnævnet

Frontlinjen på Radio4 har været i kontakt med Civilstyrelsen, som bekræfter, at Anders Lassen Fonden ikke har fået andre godkendelser til at gennemføre offentlige indsamlinger end den fra juli 2020 til juli 2021. Derudover ønsker Civilstyrelsen ikke at udtale sig om konkrete sager. I stedet har Radio4 rettet henvendelse til Christian Lundblad, som er formand for Indsamlingsnævnet under Civilstyrelsen. Han bekræfter, at man ikke bare kan sætte en offentlig indsamling i gang uden en tilladelse.

»Før man sætter en offentlig indsamling i gang, kræver det, at man har fået en tilladelse fra indsamlingsnævnet. Hvis der er nogen, som indsamler i strid med loven, så vil vi bede om en redegørelse for det. Får vi ikke det, så er loven konstrueret sådan, at en politianmeldelse er det sidste redskab. Så kan det blive en politisag med en mulig bøde,« siger han.

Radio4 har i sidste uge stillet en række spørgsmål om sagen til Jeppe Handwerk, som er formand for Anders Lassen Fonden. Sent mandag aften svarede Jeppe Handwerk:

»Vi er fuldt ud klar over, at vores indsamlingstilladelse ikke er opdateret, og det har vi oplyst Civilstyrelsen om, og vi modtager en ny i løbet af ganske få dage. Der er sket en fejl, og det har jeg det fulde ansvar for. Vi har blokeret for yderligere bidrag indtil vores indsamlingstilladelse er på plads. Dine yderligere spørgsmål ønsker Anders Lassen Fonden ikke at besvare, men henviser til opslag på Anders Lassen Fondens Facebook side,« skriver Jeppe Handwerk.

I opslaget på Anders Lassen Fondens Facebook-side forklarer Jeppe Handwerk yderligere, at han »beklager meget«. Tirsdag morgen ligger der dog på Anders Lassen Fondens hjemmeside fortsat en opfordring til offentligheden om at støtte fonden.

Artiklen fortsætter under billedet …

20211020 teaser civilstyrelsen
Klik på billedet, hvis du vil læse om, hvorfor Civilstyrelsen indledte en undersøgelse af Anders Lassen Fonden …

Sagen om Anders Lassen Fondens manglende tilladelse til at gennemføre en offentlig indsamling, er ikke den eneste, der optager fondens bestyrelse. Anders Lassen Fonden arbejder i øjeblikket på en anden redegørelse til Civilstyrelsen, som skulle have været afleveret umiddelbart efter sommerferien. Den omhandler bl.a. det forhold, at Anders Lassen Fonden i 2019 uddelte legater for 200.000 kr. og samtidig brugte 185.000 kr. på legatuddelingen, mens administrationsomkostninger var helt oppe på 250.000 kr.

»Da omkostningerne og uddelingerne efter styrelsens opfattelse ikke står i rimeligt forhold til hinanden, bedes du nærmere redegøre for fondens arrangementer. Herudover bedes du oplyse nærmere om arrangementernes karakter, herunder kredsen af inviterede, program, udbytte/donationer m.v. Oplysningerne skal være styrelsen i hænde – af hensyn til sommerferien – senest den 16. august 2021,« skrev Civilstyrelsen den 29. juni til Jeppe Handwerk som formand for Anders Lassen Fonden.

Læs Jeppe Handwerks første redegørelse her

Da Civilstyrelsen den 27. september endnu ikke havde modtaget redegørelsen fra Anders Lassen Fonden, rykkede styrelsen Anders Lassen Fonden og gav Jeppe Handwerk en svarfrist til mandag den 25. oktober. Fredag den 22. oktober blev styrelsen imidlertid kontaktet af fonden, som udbad sig endnu en fristforlængelse, da fonden nu har antaget en advokat, som ifølge fonden havde behov for tid til at sætte sig ind i sagen.

Artiklen fortsætter under billedet …

20211026 TEASER Civilstyrelsen
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om, at Anders Lassen Fonden har hyret en advokat til at udarbejde en redegørelse til Civilstyrelsen …

Civilstyrelsen oplyser til OLFI, at advokaten er identisk med Jeppe Handwerks personlige advokat, som hedder Michael Christiani Havemann. Han har nu fået en frist til den 8. november til at aflevere Anders Lassen Fondens redegørelse. I et mailsvar til OLFI afviser Michael Christiani Havemann imidlertid mandag, at han er advokat for Anders Lassen Fonden. Han forklarer videre, at Jeppe Handwerk ikke havde modtaget brevene fra Civilstyrelsen, »hvilket skyldes problemer med hans tilgang til fondens e-boks«.

»Jeg bad derfor – som advokat for Jeppe Handwerk – Civilstyrelsen om korrespondancen, således at Jeppe Handwerk kunne svare, og så modtageproblemerne ikke gentog sig,« skriver Michael Christiani Havemann.

Anders Lassen Fonden betalte for privat helikopter

OLFI har tidligere beskrevet, hvordan Anders Lassen Fonden i maj 2019 betalte for en privat helikopter, som blev brugt til at give rap-gruppen Suspekt en vild aktivitetsdag ved Frømandskorpset i Kongsøre med bl.a. watercast, hvor man springer i vandet fra en helikopter. OLFI har også afdækket, hvordan Anders Lassen Fonden har afviklet krebsegilder i Jeppe Handwerks private hjem og i marts 2019 afviklet en fest, hvor rap-gruppen Suspekt spillede gratis og alene fik dækket sine udgifter.

Læser man formålet med den ene offentlige indsamling, som Anders Lassen Fonden fik Indsamlingsnævnets godkendelse til fra juli 2020 til juli 2021, står der ikke noget om, at indsamlingspengene skal gå til arrangementer af samme karakter som i 2019.

»Midlerne skal anvendes til fordel for Anders Lassen Fondens vedtægtsbestemte formål, som er, at belønne betydningsfuld militær indsats samt støtte og opmuntre tilskadekommet dansk militær personel; at tilgodese personer der yder eller har ydet en særlig humanitær indsats, eller sådanne personers efterladte, og som er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske forhold, i form af en engangsydelse; eller at yde et økonomisk bidrag som anerkendelse eller opmuntring til med-lemmer eller tidligere medlemmer af Jægerkorpset eller Frømandskorpset eller sådannes pårørende,« fremgår det af tilladelsen på Civilstyrelsens hjemmeside.

Artiklen fortsætter under billedet …

20210427 TEASER Suspekt
Klik på billedet, hvis du vil læse OLFIs artikel om rapgruppen Suspekts vilde aktivitetsdag hos Frømandskorpset …

Bestyrelsen i Anders Lassen Fonden består ud over Jeppe Handwerk af cheferne for henholdsvis Frømandskorpset og Jægerkorpset. Chefen for Frømandskorpset er kommandørkaptajn og hedder Jens Birkebæk Bach, mens chefen for Jægerkorpset er oberstløjtnant Jens Peter Blomqvist. Derudover har stifter Nicolai Moltke-Leth fast sæde i bestyrelsen, som også tæller Christian D. Lassen, der er Anders Lassens nevø.

Mette Grovermann tøver ikke med at kalde sagen for »sjusk« fra Anders Lassen Fondens side. Samtidig tyder noget ifølge hende på, at bestyrelsen på fondsområdet er amatører, hvilket dog ikke fritager bestyrelsen for ansvar.

»Vi har med helt uprofessionelle eller semiprofessionelle foreninger at gøre, som ikke er bekendt med de her ting (indsamlingsloven, red.). Og der ved vi godt begge to, at der kan man ikke bare sige: Jeg er frivillig, og jeg ved ikke noget om det. Selvfølgelig har man en forpligtelse til at sætte sig ind i loven,« siger hun.

Radio4 og OLFI har været i kontakt med kongehuset for at høre, hvordan det reagerer på, at kronprins Frederik er protektor for en fond, som gennem flere år har foretaget ulovlige indsamlinger, og som samtidig har brugt kronprinsen i markedsføringen af disse. Kongehuset henviser imidlertid til Anders Lassen Fonden.