Chefen for Specialoperationskommandoen: Vi har de frømænd, vi skal bruge

0
Generalmajor Peter Boysen er chef for Specialoperationskommandoen og står her i Frømandskorpsets pejsestue på Marinestation Kongsøre og spejder ud over Isefjorden. Arkivfoto: Ernstved

Frømandskorpset tæller allerede flere operatører end påkrævet, og derfor var der ikke andre muligheder end at aflyse næste års elevskole og kanalisere pengene andre steder hen. Det forklarer generalmajor og chef for Specialoperationskommandoen Peter Boysen, som dog ærgrer sig over den sene udmelding.

Frømandskorpset har allerede rigeligt med operatører, og der er ikke plads til flere.

Det er beskeden fra generalmajor Peter Boysen, som er chef for Specialoperationskommandoen og nu reagerer OLFIs artikler om det aflyste elevhold i Frømandskorpset. Aflysningen vakte både stor ærgrelse hos de berørte og undren blandt politikerne på Christiansborg, men den har altså sin naturlige forklaring, siger Peter Boysen:

»Aflysning af Frømandskorpsets elevuddannelse for 2022 skal ses i lyset af tilgang af otte nye frømænd fra seneste hold. Med indtaget har Frømandskorpset otte frømænd ud over det antal, som Frømandskorpset rent faktisk skal være i den operative struktur. Frømandskorpset lever således lige nu op til forligskravet om at øge antallet af operatører markant, hvilket er positivt,« skriver generalmajor og chef for Specialoperationskommandoen Peter Boysen til OLFI.

Læs også: »Uprofessionelt« at aflyse næste års elevskole i 11. time

Dermed adresserer han også de dele af kritik, der går på, at forsvarsforliget for perioden 2018-2023 netop lægger op til en styrkelse af både Jægerkorpset og Frømandskorpset.

Beklageligt med sen aflysning

Peter Boysen kan dog godt forstå, hvorfor de berørte frømandsaspiranter er noget trætte af ikke at kunne komme til optagelsesprøve alligevel

»Det er til gengæld beklageligt, at vi så sent i processen måtte aflyse elevuddannelsen og dermed også optagelsesugen for næste år. Det skyldes blandt andet, at det var nødvendigt at afvente vished om antallet af beståede elever i år og sammenholde dette med næste års forventede personaleafgang og økonomi på området. Disse forhold var først klarlagt umiddelbart før efterårsferien, hvorefter de kommende elever blev orienteret.«

Ifølge Peter Boysen har man dog disponeret fornuftigt ved at aflyse elevholdet. Det er heller ikke forkert, når Frømandskorpsets chef i sit brev til aspiranterne henviser til Forsvarets trængte økonomi.

»En eventuel overproduktion vil kræve yderligere ressourcer, der er planlagt anvendt på andre områder, hvor økonomien er presset. Det var den rigtige beslutning, selvom det er forståeligt, at de kommende elever blev skuffede. Vi håber, de alligevel vil søge næste gang.«