De blev købt 2018 og leveret til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i februar 2019. Men grundet tekniske problemer er de snart tre år gamle ”nye” motorbåde til Frømandskorpset endnu ikke overdraget til operativ brug. Det bliver de dog inden ugen er omme, selv om de i øjeblikket atter er på værksted. Søndag skal bådene med Frømandskorpset til Guineabugten om bord på fregatten ”Esbern Snare”, og der er ingen alternativer.

Tilbage i 2018 skulle det gå stærkt. Fra 1. januar 2019 var Frømandskorpset tilmeldt som beredskabsstyrke til Natos Special Operations Maritime Task Group (SOMTG), og dengang rådede Frømandskorpset alene over tre hurtigsejlende 11 m lange motorbåde – de såkaldte RHIB’er (Rigid Hull Inflatable Boat – gummibåde med hård bund). Opgaven krævede minimum fire RHIB’er, og derfor blev Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) sat til at anskaffe yderligere to både.

De blev købt direkte gennem virksomheden Copenhagen Global, og kontrakten på 27. mio. kr. blev underskrevet den 22. februar 2018. I perioden fra den 3.-5. december samme år var FMI i USA for at prøvesejle, inspicere og godkende de to både hos producenten USMI. Den 1. februar 2019 blev bådene leveret til FMI i Danmark og overdraget fysisk af Jeppe Handwerk, som er direktør i Copenhagen Global.

»Købsordren var dermed leveret og blev derfor faktureret og efter godkendelse betalt,« skriver Jeppe Handwerks advokat Michael Christiani Havemann i et svar til OLFI.

Efter overdragelsen skulle bådene have installeret diverse sensorer, navigations- og kommunikationsudstyr foruden våbenstationer, inden Frømandskorpset med et par måneders forsinkelse skulle kunne tage bådene i operationel brug i første halvår af 2019. Nu kunne man så tro, at købet på den baggrund var forløbet gnidningsfrit og bådene for længst taget i brug af Frømandkorpset.

Det er bare ikke tilfældet. Siden overdragelsen til FMI har de to nyindkøbte RHIB’er været ramt at fejl på fejl, nedbrud og havari, og de er derfor endnu ikke overdraget til Frømandskorpset og taget i brug rent operativt. Det bekræfter Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i en mail til OLFI.

Artiklen fortsætter under playeren …

»Ja, det er korrekt. Årsagen er, at fartøjerne efter levering har fået installeret væsentligt militært navigations- kommunikations- og sensorudstyr, samt installation til våben. Der pågår aktuelt afsluttende installationsarbejde af militært udstyr,« skriver presse- og kommunikationschef Svend Olaf Vestergaard.

Skal være klar til operativ brug søndag

Det arbejde skal gå stærkt. Søndag sejler fregatten ”Esbern Snare” fra Flådestation Frederikshavn på en rent dansk national mission til Guineabugten, hvor fregatten under kommando af Søværnskommandoen skal forebygge og bekæmpe pirateri. Med på fregatten er et såkaldt maritimt indsatshold, som ud over personel fra militærpolitiet også omfatter operatører fra Frømandskorpset.

Frømændenes vigtigste arbejdsredskab er to af deres 11 m RHIB’er. Men på grund af ekstraordinært stort slidtage og manglende vedligehold af de oprindelige RHIB’er, er der kun de to ”nye” og endnu ikke overdragede RHIB’er til opgaven. Det bekræfter Forsvarskommandoen i en mail til OLFI.

»Det bliver ikke aktuelt at bringe de gamle RHIB’er i anvendelse til udsendelsen til Guineabugten, da disse for nuværende ikke er operative.«

Artiklen fortsætter under billedet …

20211015 TEASER EsbernSnare
Klik på billedet, hvis du vil læse OLFIs reportage fra “Esbern Snare” og interview med kommandørkaptajn Lars Povl Jensen …

Til gengæld forventer Forsvarskommandoen, at de senest indkøbte RHIB’er på trods af alle udfordringer og problemer bliver klar til afgang søndag.

»FMI har oplyst, at de – støttet af Frømandskorpset – forventer at have løst de omtalte udfordringer inden fregatbidragets afgang fra Danmark den 24. oktober.«

OLFI ville gerne have interviewet generalmajor Peter Boysen, som er chef for Specialoperationskommandoen. Men han ønsker ikke at stille op til interview. Det gør kommandørkaptajn Jens Birkebæk Bach som chef for Frømandskorpset heller ikke.

Motorerne er ikke årsag til forsinkelsen

Det er ej heller muligt at få nogen fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse til at stille op og svare på spørgsmål om sagen, og OLFI har derfor sendt spørgsmål og opfølgende spørgsmål til FMI på mail. I den forbindelse har OLFI spurgt, om forsinkelsen alene skyldes installation af »væsentligt militært navigations-, kommunikations- og sensorudstyr foruden installation af våben« og dermed IKKE bådenes motorer og teknik?

»Ja, bådenes motorer er ikke årsagsforklaringen for overdragelsestidspunktet,« svarer FMI i en mail.

Spørgsmålet er relevant, fordi Copenhagen Global alene havde ansvaret for at levere både og motorer, mens det øvrige udstyr er købt separat af materiel- og indkøbsstyrelsen og monteret af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (FVT) i samarbejde med Frømandskorpset. Selv om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse afviser, at motorerne skulle være en medvirkende årsag til, at bådene endnu ikke er overdraget til operativ brug, modsiger styrelsen samtidig sig selv. Det sker som svar på et opfølgende spørgsmål om, hvor vidt FMI kan afvise, at der har været problemer med motorerne fra den italienske fabrikant FPT, som Jeppe Handwerk og Copenhagen Global har leveret.

Artiklen fortsætter under billedet …

20201218 TEASER Kystredningstjenesten Handwerk
Klik på billedet, hvis du vil læse historien om, hvordan Jeppe Handwerk ringede til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og bad om at få foretaget ændringer i kravsspecifikationerne på et udbud, som endnu ikke var offentliggjort …

»Baseret på operative behov er der efter modtagelsen installeret et EDO-system (forbedret motorstyringssystem). Dette har betydet forskellige justeringer og ændringer på motorstyring. Derudover er der foretaget justeringer på isolering af udstødninger og andre tilsvarende mindre justeringer,« skriver Svend Olaf Vestergaard og konkluderer efterfølgende:

»Det er FMI’s vurdering, at FPT-motorerne lever op til de operative krav, der blev stillet af de operative myndigheder.«

RHIB’er sendt direkte på værksted efter øvelse

Kontrakten med Copenhagen Global omfatter en garanti, som dog kun dækkede en begrænset tidsperiode. Det har betydet, at FMI i nu 15 måneder selv har måttet betale alle regninger for at få bådene klar.

»Garantien er udløbet. Der blev givet 12 måneders garanti fra ibrugtagelsen i juli 2019. Det betyder, at FMI selv står for evt. reparationer herefter. FMI benytter sig af henholdsvis Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, som er en del af Forsvarskommandoen og eksterne leverandører,« skriver materiel- og indkøbsstyrelsen på spørgsmålet vedrørende økonomien.

Jeppe Handwerk lægger gennem sin advokat da heller ikke skjul på, at materiel- og indkøbsstyrelsen efter modtagelsen af bådene har måttet betale Copenhagen Global for en del af arbejdet.

»FMI havde – som man har mulighed for ved købet – fravalgt forskellige udstyrspakker med henblik på selv at foretage den efterfølgende militarisering af bådene. Efterfølgende har FMI løbende foretaget forskellige supplerende bestillinger af udstyr og services, som Copenhagen Global har leveret i overensstemmelse med bestillingerne,« skriver Michael Christiani Havemann.

Ifølge OLFIs oplysninger har såvel vedligeholdelsestjenesten som bådteknikerne i Frømandskorpset brugt enorme ressourcer og arbejdstimer på at få bådene klar, og arbejdet fortsætter ufortrødent i denne uge. Da OLFI besøgte ”Esbern Snare” i Frederikshavn fredag den 1. oktober kl. 10.30 for at interviewe kommandørkaptajn og skibschef Lars Povl Jensen, var fregatten vendt hjem fra den sidste ugelange øvelse inden afgang natten til samme fredag.

Artiklen fortsætter under billedet …

20211001 ESSN10
Kommandørkaptajn og skibschef Lars Povl Jensen står på flexdækket af fregatten “Esbern Snare” ved de tilbageholdelsesfaciliteter, som kan blive taget i brug som celler til tilbageholdte pirater. Til højre i billedet ses en af de to vugger, hvor Frømandskorpsets 11 m RHIB skal stå. Foto: Ernstved

På fregatten holder Frømandskorpset til på flexdækket, men da vi på rundvisningen nåede ned til Frømandskorpsets faciliteter, var de to RHIB’er væk.

»Her vil de to både til indsatsstyrken normalt være opbevaret. De er lige taget af, fordi de gerne vil have adgang til dem, men de kommer om bord igen. Så de (frømændene, red.) stod op og tog bådene af kl. 05.30 i morges. Men vi sluttede også øvelsen med dem omkring midnat, så det er jo fair nok,« sagde Lars Povl Jensen og grinede.

Men i virkeligheden var der måske slet ikke så meget at grine ad. Når Frømandskorpset havde behov for at få taget bådene af ”Esbern Snare”, nærmest før solen stod op, havde det én årsag: Bådene skulle endnu en gang på værksted for at få udbedret fejl i håbet om at blive klar til udsendelse med fregatten den 24. oktober.

Copenhagen Global leverede fejlfrie motorer

Som et led i afklaringen af økonomien har OLFI spurgt materiel- og indkøbsstyrelsen, hvem der har betalt for alle de mandetimer, som bådteknikerne fra Frømandskorpset og personellet i vedligeholdelsestjenesten har brugt på at få bådene klar.

»Som udgangspunkt er det ikke medarbejderne ved Frømandskorpset, der foretager udbedring af fejl og mangler. Det er Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste eller eksterne leverandører. Frømandskorpset er behjælpelig med ”operative” afprøvninger,« skriver FMI.

Hvor meget har reparationer, udbedringer og værkstedsarbejde efter garantiens udløb kostet FMI?

»I forhold til konkrete garantirelaterede forhold har FMI indtil nu opgjort udgifter på ca. 30.000 kr.,« skriver FMI uden at uddybe.

OLFI har også spurgt, hvorfor Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse accepterede at overtage de to 11 m RHIB’er, når de grundet tekniske problemer med bl.a. motorerne endnu ikke var overdraget til Frømandskorpset og taget i operativ brug ved garantiens udløb.

»Det var FMI’s egne installationer, der ikke var færdige ved garantiens udløb,« svarer FMI.

Hos Copenhagen Group fastholder Jeppe Handwerk gennem sin advokat, at »der ikke er noget at komme efter«.

»Motorerne er leveret fejlfrie og er i øvrigt kendt af Forsvaret fra andre fartøjer, hvor de også i en længere periode har virket fejlfrit. Installeringen af EDO var fra begyndelsen et tilbud fra Copenhagen Globals side, men det ønskede FMI ikke at tilkøbe på det tidspunkt,« skriver Michael Christiani Havemann.

Tilbage står, at Frømandskorpset har fået spændt godt og grundigt ben for sine forberedelser til udsendelsen i Guineabugten på grund af fejl, mangler, nedbrud og havarier med de “nye” efterhånden halvgamle RHIB’er.