INTERVIEW: Han måtte gå af som minister efter skandalen om den ulovlige nedlukning af minkerhvervet. Siden har han befundet sig i et politisk mørkekammer, men med det nye folketingsårs begyndelse træder Mogens Jensen frem i lyset og skal fremover forsvare sin noget pressede forsvarsminister og samtidig præsentere og forklare Socialdemokratiets forsvarspolitik.

For lidt under et år siden stoppede den foreløbige politiske karriere brat. Gennem hele sit liv havde Mogens Jensen været en loyal og tro socialdemokrat, og i Mette Frederiksens første regering resulterede formandens tillid i den noget aparte post som minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling krydret med en ministerpost for nordisk samarbejde. Men i november 2020 måtte Mogens Jensen trække sig som minister efter skandalen om den ulovlige ordre om aflivning af alle landets mink.

Siden har han levet en stille tilværelse som menigt medlem af Folketinget uden nogen ordførerposter. Men med Folketingets åbning i sidste uge blev der foretaget en rokade på posten som forsvarsordfører. Socialdemokratiets hidtidige forsvarsordfører i form af den fynske Jan Johansen stiller op til kommunalvalget og genopstiller derfor ikke til Folketinget.

Artiklen fortsætter under Facebook-opslaget …

»Derfor bliver Mogens Jensen ny forsvarsordfører for S. Tak til Jan og stor anbefaling af en stærk tillidsmand i Kerteminde. Og velkommen til Mogens på kamppladsen,« skriver forsvarsminister Trine Bramsen på Facebook.

Trak nummer 26.231 på session

I den brede offentlighed er Mogens Jensen ud over at være en solid socialdemokrat også kendt for at være en munter og madglad entertainer. Han synger ofte for, når Socialdemokratiet »ser et rødt flag smælde«, ligesom han er kendt for sin imitation af tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S).

Men hvor står den stolte socialdemokrat, når det kommer til forsvars- og sikkerhedspolitik, og har han eksempelvis aftjent sin værnepligt?

»Nej, jeg har ikke aftjent værnepligt, for jeg trak nummer 26.231 tilbage i 1982. Det var, lige da jeg var kommet til København og startet i mit første job i Socialdemokratisk Ungdom. Da ville det have været meget generende, hvis jeg skulle ind og aftjene værnepligt. Så jeg trak frinummer, og det var jeg glad for, selv om det ikke var ud fra nogen principiel holdning til værnepligt,« siger Mogens Jensen.

Til gengæld bedyrer han, at han har arbejdet med både forsvars- og sikkerhedspolitik gennem mange år som medlem af Udenrigspolitisk Nævn.

»Der drøfter man meget det sikkerhedspolitiske og har mange forsvarspolitiske aspekter. I mange sammenhænge har jeg besøgt andre Nato-lande og USA, hvor vi er blevet briefet forsvarspolitisk. Så jeg kender til området, men det er ikke noget, som jeg har arbejdet detaljeret med.«

Derudover har Mogens Jensen en fortid i LO, hvor han har tilbragt en del tid sammen med Flemming Vinther, som frem til januar 2020 var formand for HKKF.

»På den måde har jeg fået et godt kendskab til forhold om soldaternes arbejdsvilkår. Så Forsvaret ligger ikke så fjernt fra mig, selv om jeg aldrig har siddet i Folketingets Forsvarsudvalg.«

Har deltaget i alle flagdage minus en

Mogens Jensen lægger dog ikke skjul på, at forsvarspolitikken betyder meget for ham, fordi den på mange måder er med til at definere Danmarks rolle internationalt. Samtidig er det vigtigt for ham, at vi som nation har det bedst mulige forsvar.

»Forsvaret har en lang, lang historie og har haft en kæmpe betydning for Danmark på forskellige tidspunkter. Jeg har været medlem af Folketinget i en periode, hvor Forsvaret har haft kolossal betydning og har ydet en kæmpe indsats internationalt. Derfor går jeg til opgaven med meget stor ydmyghed. Jeg har stor respekt for den indsats, som Forsvaret yder, og jeg har med en enkelt undtagelse været med til alle flagdage siden begyndelsen, fordi jeg mener, at det er et vigtigt signal at sende som politiker,« siger Mogens Jensen.

Artiklen fortsætter under Facebook-opslaget …

Har du eller Socialdemokratiet en særlig mærkesag, som du vil forfølge?

»Når man som forholdsvis ny går til opgaven, ser man også, hvor mange aspekter der er af Forsvaret. Det handler både om mennesker i uniform og indkøb af militært isenkram, og det er ofte i fokus. Men Forsvaret handler også om meget mere end det. Jeg må sige, at det, som har gjort størst indtryk på mig, er alle de hjemvendte soldater fra krig med fysiske og psykiske skader.«

Mogens Jensen har en stor forkærlighed for kulturområdet og nævner i den forbindelse teaterforestillingen ”My Deer Hunter” spillet af fire veteraner, som fortæller om deres personlige oplevelser ved at gå i krig. Det teaterstykke gjorde et dybt indtryk på den nye socialdemokratiske forsvarsordfører.

»Det var en meget stærk historie, og derfor har veteraner en stor plads i mit hjerte. Den forestilling var med til at vise, at det er menneskene bag uniformen, som betyder noget.«

Skal tage kugler for forsvarsministeren

Det er ikke den store hemmelighed, at mange opfatter den ligeledes socialdemokratiske forsvarsminister Trine Bramsen som regeringens svageste led. Siden sin tiltrædelse har hendes ressortområde været arnested for den ene møgsag efter den anden kulminerende med en ubetinget fængselsstraf til en tidligere hærchef i august sidste år dømt ved Vestre landsret for magtmisbrug, nepotisme og vennetjenester. Men der var også sagen med svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, kravet om at sidde med når forsvarschefen skulle give interview og senest den kaotiske evakuering fra Kabul, hvor Trine Bramsen fik Marinehjemmeværnet til at sejle hende til Ærø for at deltage i en socialdemokratisk valgkampagne, samtidig med at Kabul faldt til Taleban.

Har du fået posten som forsvarsordfører, fordi du skal tage nogle kugler for en forsvarsminister, som ikke har det så nemt?

»En ordfører skal altid forsvare sit partis politik. Jeg har selv oplevelsen af, at vi har en forsvarsminister, som både tør og vil. Hun har også som minister oplevet en række skeletter vælte ud af skabene, og det synes jeg, at hun har tacklet godt. Der skal ikke herske tvivl om, at det danske forsvar skal fungere uden mistanke om nepotisme og vennetjenester. Så jeg synes egentlig, at ministerens indsats har været prisværdig.«

Har kun hørt om Peter Viggo Jakobsen i medierne

Hvis nu jeg bad dig om at give Trine Bramsen karakter på en skala fra 1-10, hvordan vil du så vurdere hendes første to år som forsvarsminister?

»Sådan noget vil jeg slet ikke ind på. Men det er min oplevelse, at Trine Bramsen har været en god og stærk minister for Forsvaret. Hun har skullet håndtere nogle meget vanskelige sager i Forsvarsministeriet, og det synes jeg, at hun har gjort godt. Jeg glæder mig til at være med på holdet, der skal præsentere socialdemokratisk forsvarspolitik. Ingen skal være i tvivl om, at vi er mange socialdemokrater, der ser det som en dedikeret opgave at udvikle og fremtidssikre det danske forsvar.«

Senest har der været en del debat om, hvor vidt Forsvarsministeriet har ydet politisk pression mod Forsvarsakademiet og forskeren Peter Viggo Jakobsen. Er du blevet orienteret om den sag, og kan du afvise, at der har været nogen form for politisk pression mod Peter Viggo Jakobsen eller Forsvarsakademiet?

»Jeg har læst om sagen i medierne, og jeg kan se, at forsvarsministeren klart afviser, at der har været nogen som helst form for pres på Peter Viggo Jakobsen eller Forsvarsakademiet i forhold til hans ansættelse. Det, kan jeg overhovedet heller ikke forestille mig, ville være tilfældet.«

Må jeg ikke spørge dig, hvor ser du det? Jeg bed mærke i, at Trine Bramsen i et §20-spørgsmål svarer alt andet end klart afvisende på spørgsmålet, om hun eller ministeriet har presset ham eller Forsvarsakademiet?

»Det er min opfattelse. Som sagt har jeg primært læst medieomtalen af det, og der synes jeg da, at forsvarsministeren kommer med et klart svar.«