Det har vakt forargelse blandt soldaterne, at publikum ved sidste weekends åbent hus-arrangement på Oksbøl Kaserne fik mulighed for at komme helt tæt på de nye Leopard 2A7-kampvogne. Dermed kompromitterede man den militære sikkerhed, som i sidste ende er til for at passe på soldaterne, mener de. Hærkommandoen undersøger nu forløbet.

Det er gerne et tilløbsstykke, når landets kaserner for en stund lukker offentligheden ind i forbindelse med de årlige åbent hus-arrangementer. Her får civile et sjældent kig ind bag hegnet og muligheden for at komme lidt tættere på det militære isenkram.

Åbent hus-arrangementerne stiller dog også krav til den militære sikkerhed, og netop den blev for nylig kompromitteret, da portene til Oksbøl Kaserne blev slået op for interesserede borgere. Undervejs fik de besøgende nemlig mulighed for at komme endog meget tæt på Forsvarets ny-opgraderede Leopard 2A7-kampvogn. Det var ikke meningen, og at det overhovedet kunne lade sig gøre har vakt opsigt blandt nuværende og tidligere soldater med daglig gang på kasernen.

OLFI har spurgt ind til sagen hos en kilde med et indgående kendskab til kampvognene. Vedkommende ønsker ikke at stå frem med navn af hensyn til sit ansættelsesforhold, men kaldes for at lette læsningen af artiklen for Michael. OLFI er bekendt med hans rigtige identitet. Michael fortæller, at han er fortørnet over det afslappede forhold til den militære sikkerhed omkring kampvognen i Oksbøl:

»Lugerne er åbne, og folk kravler op og ned ad køretøjet. Det vil sige, at de kan komme ind i det, som man har klassificeret som til tjenestebrug og kommercielt fortroligt i forhold til partnere i våbenindustrien. Så ser man et køretøj inde på værkstedet, hvor tårnene er løftet af, så man ser endnu mere inde bagved og kan kravle rundt og kigge og dokumentere,« siger Michael og tilføjer, at reglerne omkring den militære sikkerhed også betyder, at det heller ikke er alle soldater på kasernen, der må stikke hovedet ind i en kampvogn.

Sikkerhedsbrud dokumenteret på video

Bruddet på sikkerhedsreglerne er dokumenteret i en video, som i dagene efter arrangementet på kasernen er blevet uploadet til Youtube. I videoen kan man ganske rigtigt se, hvordan børn og voksne kravler rundt på kampvognen og kigger ind af lugerne, som står på vid gab.

Artiklen fortsætter efter videoen …

Dermed har de besøgende på Oksbøl Kaserne haft rig mulighed for at se udstyret inde i kampvognen, som ellers er beskyttet og klassificeret for at tilgodese både soldaternes sikkerhed og leverandørernes forretningshemmeligheder.

Ifølge en tidligere officer ved Jydske Dragonregiment tager man ellers den militære sikkerhed omkring materiellet meget seriøst. Officeren, der heller ikke ønsker sit navn frem, er ikke selv bekendt med episoden i Oksbøl, men fortæller, at det er en særdeles alvorlig sag, hvis den militære sikkerhed er kompromitteret i forbindelse med åbent hus-arrangementet:

»Klassifikationen af de nye 2A7-kampvogne er jo ikke for sjov. Med overgangen fra det analoge til det mere digitaliserede er der et stort behov for hemmeligholdelse af særligt nye komponenter. Selvom det til tider kan virke lidt søgt, så er den militære sikkerhed med til at støbe fundamentet for soldaternes sikkerhed og modvirke spionage,« forklarer han.

Et spørgsmål om sikkerhed for soldaterne

For Michael forekommer det særlig uforståeligt, at man ikke havde styr på sikkerheden i Oksbøl, fordi de samme kampvogne uden problemer blev vist frem for offentligheden ved et lignende arrangement ugen forinden på dragonkasernen i Holstebro:

»I Holstebro havde man stillet kampvognene op med afskærmning, markeringsstrimmel og en mand, der konstant holdt øje med, at folk ikke brød ind. Lugerne var lukkede. Alt sammen for at overholde til tjenestebrugs-klassifikationen,« forklarer Michael, som fortsætter:

»Sådan som jeg fik det forklaret, handler det om kommerciel fortrolighed overfor leverandøren, der har erklæret materiellet nur für den Dienstgebrauch (dansk: til tjenestebrug, red.). Det vil man gerne bakke op om. Indersiden er klassificeret, så konkurrenter eller andre ikke kan se, hvad pokker der er i sådan en kampvogn i dag.«

Det er dog så langt fra kun hensynet til leverandørerne i forsvarsindustrien, der udstikker rammerne for de bestræbelser, danske soldater må gøre sig for at håndhæve de militære sikkerhedsforanstaltninger – det handler i høj grad også om at passe på sine kolleger og på alliancepartnerne i Nato, der enten har anskaffet sig, eller påtænker at anskaffe sig, Leopard 2A7-kampvognene.

»Det er klart, at hvis fjenden ved, hvilket våbensystem vi kører rundt med, og dermed har nemmere ved at gennemskue svaghederne i systemet, så er det jo et spørgsmål om sikkerhed i sidste ende,« siger Michael.

Arbejdet med sikkerheden kan være spildt

På bagkant af arrangementet ærgrer Michael sig over sagen fra Oksbøl Kaserne, men han understreger samtidig, at pilen peger opad i systemet. Det er ikke soldaterne, der har fejlet, slår han fast.

»Det er vigtigt at understrege, at kamptropsfolkene, som har med kampvogne at gøre – Jyske Dragonregiment og Panserbataljonen – intet har med udstillingen i Oksbøl at gøre. Det var, som jeg ser det, FMI’s køretøjer, som stod nede på et hovedværksted, mens Danske Artilleriregiment havde åben kaserne i Oksbøl. Netop derfor forarger det så mange af de folk, som har gået og levet op til alle de her krav og den sikkerhed, at se andre, der er skideligeglade og har gjort, som det passer dem,« siger Michael.

Michael fortæller, at han har været i kontakt med mange nuværende og tidligere soldater, som alle er forargede – og for nogles vedkommende også demoraliserede – over hændelsen i Oksbøl. De føler, at arbejdet med at passe på kampvognene og deres interiør kan være spildt.

»På en måde er alt det forudgående arbejde, der er gjort for at beskytte og sikre interesser og hemmeligheder, afsløret nu. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at den er blevet gennemfotograferet i en eller anden grad – måske også af mennesker, som ikke burde det. Den type mennesker dukker også op til sådan en åben kaserne.«

Hærkommandoen undersøger forløbet

Forsvarskommandoen bekræfter overfor OLFI, at publikum har kunnet komme væsentlig tættere på Leopard 2A7-kampvognene end det tilladte.

»Det er rigtigt, at kampvogn Leopard 2A7 blev fremvist i forbindelse med åbent hus på Oksbøl Kaserne 11. september. Der var opstillet en kampvogn til egentlig fremvisning. Denne var opstillet i et afspærret område med lukkede luger, og der var ikke adgang til vognen. En kampvogn blev anvendt til køredemonstration for publikum, og denne stod efterfølgende i en kort periode parkeret med åbne luger. Der var ikke meddelt adgang til vognen, men et antal publikummer kravlede utilsigtet op på vognen og havde i den forbindelse mulighed for at se ned i denne, indtil lugerne blev lukket,« skriver Forsvarskommandoen i en mail til OLFI og uddyber om de generelle regler:

»Forsvaret, herunder Hæren, har en fælles reference, der omhandler og beskriver håndtering af forhold relateret til militær sikkerhed generelt, herunder blandt andet materielsikkerhed. Reglerne er beskrevet i Forsvarskommandobestemmelse 358-1 Bestemmelser for den militære sikkerhedstjeneste

Af den nævnte bestemmelse kan man blandt andet læse, hvorfor det er vigtigt at passe på kampvognene:

»Våbenplatforme (f.eks. fly, kampvogne og skibe) vil normalt rumme såvel klassificerede som vital/sensitive komponenter og data. Våbenplatformens sikring skal fastlægges på baggrund af en risikovurdering af de beskyttelses krævende aktiver jf. kapitel 9. Foranstaltninger til beskyttelse af aktiverne bør normalt beskrives i sikringsniveau(er).«

Forsvarskommandoen oplyser, at Hærkommandoen nu undersøger forløbet på Oksbøl Kaserne.