I oktober 2019 skrev Forsvarsministeriet til Forsvarskommandoen og bad om en bekræftelse på, at forsker Peter Viggo Jakobsen havde udtalt sig som privatperson til en journaliststuderende. Det afviste Forsvarsakademiet og svarede, at den civiltansatte lektor udtalte sig som forsker på Forsvarsakademiet. Forsvarets øverste ledelse blev også inddraget.

En journaliststuderendes henvendelse skabte i efteråret 2019 røre i Forsvarsministeriet. Den studerende arbejdede på en »dybdegående artikel om ’problemer med fastholdelse af sergenter og konstabler i Forsvaret’« og havde i den forbindelse interviewet lektor Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet.

Af en mail fra Forsvarsministeriet til Forsvarskommandoen dateret den 1. oktober 2019 fremgår det, at Forsvarsministeriet »er blevet bedt om at udarbejde et kort beredskab i forbindelse med et muligt interview« med den journaliststuderende om samme emne. Peter Viggo Jakobsens udtalelser var af en sådan karakter, at Forsvarsministeriet så sig nødsaget til at reagere, hvilket skete i en mail stilet til Forsvarskommandoens myndighedsadresse.

»Den journaliststuderende har anført at have talt med relevante forskere, der bekræfter problemstillingen, og at Peter Viggo Jakobsen (Forsvarsakademiet) i denne sammenhæng har vurderet, ”at det kan blive en sikkerhedspolitisk trussel, da Forsvaret kan blive ude af stand til at varetage deres opgaver, hvis udviklingen fortsætter.” Forsvarsministeriet vil gerne bede om formel bekræftelse af, at Peter Viggo Jakobsens udtalelse er en personlig holdning og således ikke repræsenterer hverken Forsvarsakademiets eller Forsvarets officielle holdning til emnet ’fastholdelse af sergenter og konstabler i Forsvaret’,« skrev en fuldmægtig i ministeriet til Forsvarskommandoen og gav samtidig Forsvarskommandoen en svarfrist til torsdag den 3. oktober kl. 12.00.

Hastesag nåede helt til Forsvarets øverste ledelse

I Forsvarskommandoen blev mailen modtaget kl. 16.04, og under tre timer senere var den videreekspederet med emnefeltet »HASTER, OPGAVE«. Den efterfølgende brødtekst blev igen indledt med HASTER skrevet med versaler, fremhævet tekst og farvet rød efterfulgt af opgavens ordlyd:

»Forsvarskommandoen skal fremsende formel bekræftelse af, at Peter Viggo Jakobsens udtalelse er en personlig holdning og således ikke repræsenterer hverken Forsvarsakademiets eller Forsvarets officielle holdning til emnet ’fastholdelse af sergenter og konstabler i Forsvaret’. Derudover skal Forsvarskommandoens svar indeholde en kort beskrivelse af problemstillingen set fra Forsvarskommandoens side.«

Artiklen fortsætter under billedet …

TEASER Tavshedspres
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om, hvordan Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet og andre forskere inden for Forsvaret oplever et pres for at tie. Foto: Ernstved

Det fremgik videre af mailen, at opgaven allerede var drøftet med chefen for ledelsessekretariatet i Forsvarskommandoen, med vicechefen for Forsvarsakademiet og med endnu en chef fra Forsvarskommandoen, og at Forsvarets øverste ledelse var blevet »varslet omkring terminer«.

Det lykkedes imidlertid ikke Forsvarsministeriet at få en bekræftelse på, at Peter Viggo Jakobsen havde udtalt sig som privatperson. Svaret fra Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet blev sendt den 3. oktober kl. 11.59.

»Som svar på anmodningen om bidrag til Forsvarsministeriets beredskab vedr. interview om fastholdelse af sergenter og konstabler kan det oplyses, at Peter Viggo Jakobsen ikke har udtalt sig som privatperson, men som forsker ansat ved Forsvarsakademiet. Udtalelsen er dog ikke udtryk for hverken Forsvarsakademiets eller Forsvarets holdning til emnet ’fastholdelse af sergenter og konstabler’ i Forsvaret,« skriver en major fra planlægningsafdelingen i Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet og fortsætter:

»Supplerende kan det oplyses, at der overordnet set ikke aktuelt opleves udfordringer i forhold til bemanding af stillinger for konstabler og sergenter, hvorfor det heller ikke vurderes at være en sikkerhedspolitisk trussel.«

Forsker hørte aldrig om henvendelse

Sagen er kommet frem på baggrund af en aktindsigt stilet til Forsvarsministeriet og er blevet aktuel grundet en anden sag vedrørende Peter Viggo Jakobsen. Den 23. august kom OLFI galt afsted, da vi skrev, at Peter Viggo Jakobsen var blevet fyret fra Forsvarsakademiet grundet sine regeringskritiske udtalelser som forsker i pressen. Et kvarter senere måtte vi imidlertid fjerne artiklen, lægge os fladt ned og sige undskyld, da Forsvarsakademiet afviste historien og på det sociale medie Twitter skrev, at Peter Viggo Jakobsen stadig var ansat.

Læs også: Sådan gik vi galt i byen med historien om Peter Viggo Jakobsens fyring

Historien har ikke desto mindre fået flere medier til at bore i sagen og har af naturlige årsager sat et fornyet fokus på, hvad Forsvarsakademiets uafhængige forskere oplever af politisk pression. OLFI har på den baggrund kontaktet Peter Viggo Jakobsen, som alene ønsker at udtale sig om den ”nye”, gamle sag med den journaliststuderende fra 2019, som han i øvrigt slet ikke var bekendt med.

»Det kan godt være, at den har ramt Forsvarsakademiets ledelse. Men der er aldrig nogen, der har nævnt sagen overfor mig. Der er noget af alt det her, som Forsvarsakademiets ledelse afviser i døren,« siger han.

Ifølge Peter Viggo Jakobsen har Forsvarsakademiet en politik om, at forskere alene må udtale sig med udgangspunkt i egen forskning.

»Det vil sige, at vi skal have forskningsmæssigt belæg for det, som vi siger. Derudover er der faktisk ingen begrænsninger. Og det er jo præcis det, der fremgår af den aktindsigt. Jeg har udtalt mig på baggrund af forskning i en sag, som jeg aldrig siden har hørt om,« siger han.

Forsvarsministeriet havde brug for afklaring

På baggrund af aktindsigten i Forsvarsministeriet har OLFI rettet henvendelse til dekan Peter Dahl Thruelsen fra Forsvarsakademiet for høre, i hvor stort et omfang han og Forsvarsakademiet oplever politisk pression i forbindelse med forskernes udtalelser i pressen. Men hverken Peter Dahl Thruelsen eller chefen for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Henrik Ryberg, har nogen kommentarer til sagen.

OLFI har også rettet henvendelse til Forsvarsministeriet og skriftligt spurgt, hvem der i 2019 besluttede at bede Forsvarsakademiet bekræfte, at Peter Viggo Jakobsen udtalte sig som privatperson, ligesom OLFI har bedt Forsvarsministeriet om at forklare, hvorfor ministeriet bad om denne bekræftelse. Forsvarsministeriet svarer ikke på det første spørgsmål, men siger om baggrunden for at bede om baggrunden for at bede om en bekræftelse fra Forsvarsakademiet.

»Forsvarsministeriet havde brug for at få afklaret, hvorvidt en konkret vurdering fra Peter Viggo Jakobsen var udtryk for Forsvarsakademiets og/eller Forsvarets officielle holdning,« skriver Forsvarsministeriet i et såkaldt myndighedssvar og fortsætter:

»Det bemærkes, at det ligeledes fremgår af mailen, at Peter Viggo Jakobsens udtalelser vurderes som faktuelt forkerte. Det kan være den antagelse, der ligger til grund for mailen, men det er ikke muligt endegyldigt at fastslå.«

OLFI har også søgt om aktindsigt i al øvrig korrespondance omhandlende samme sag i form af telefonnotater etc., men ifølge Forsvarsministeriet ses der »ikke at være foretaget telefonopkald i forbindelse med mailkorrespondancen. Hverken udtalelse eller korrespondance har fået konsekvenser for de involverede,« skriver Forsvarsministeriet således.

Forsvarsministeriet understreger videre, at »Forsvarsakademiet løser en vigtig opgave for Forsvaret og dermed for samfundet. Der kan i den forbindelse henvises til Folketingets Udvalgsspørgsmål nr. 87 og 88, hvoraf det fremgår, at det er vigtigt, at den forskning, der bliver bedrevet på Forsvarsministeriets område lever op til standarderne for god forskning, herunder også i forhold til uafhængighed. Endvidere fremgår det, at forskernes konklusioner ikke styres af ministerierne på nogen måde.«