Stillingen blev ikke slået op, da Morten Bæk ansatte rådgiver i Klimaministeriet

0
Stillingen som leder af Taskforce for Strategisk Forandring blev først slået op, da Christina Boesgaard Carlsson havde været i gang med at opbygge taskforcen i to uger. Foto: Screendump

Da Morten Bæk som Forsvarsministeriets nye departementschef i oktober ansatte en forandringsrådgiver og tidligere kollega fra Klimaministeriet i Forsvarsministeriets departement i en stilling uden opslag, var det ikke første gang. Den samme forandringsrådgiver blev også ansat af Morten Bæk i Klimaministeriet, uden at stillingen kom i opslag.

Kritikken var ganske markant, da OLFI for nogle uger siden kunne berette om en opsigtsvækkende ansættelse i Forsvarsministeriets departement. Blot en måned efter Morten Bæks tiltrædelse i september som ny departementschef i Forsvarsministeriet ansatte han Christina Boesgaard Carlsson som såkaldt forandringsrådgiver i departementet i en stilling, som først blev slået op efter, at Christina Boesgaard Carlsson reelt set var tiltrådt i stillingen.

Christina Boesgaard Carlsson kom til Forsvarsministeriet fra en stilling som forandringsrådgiver i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, hvor samme Morten Bæk selv ansatte hende, da han var departementschef samme sted.

Ansættelsen uden opslag af Christina Boesgaard Carlsson i Forsvarsministeriet skabte vrede i departement, og to uger efter sin tiltrædelse i departementet blev stillingen som chef for Taskforce Strategisk Forandring slået op. Men da var Christina Boesgaard Carlsson allerede i gang med at opbygge taskforcen, hvilket Morten Bæk selv fortalte medarbejderne i departementet i en intern mail tre dage efter, at hendes stilling var slået op på jobnet.

Artiklen fortsætter under billedet …

20210629 TEASER MortenBaek
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om, hvordan departementschef Morten Bæk fra Forsvarsministeriet fik ansat en nær kollega fra Klimaministeriet uden at slå stillingen op, før kollegaen var ansat …

»Christina Carlsson er nu indlånt fra Klimaministeriet for at lede det arbejde. Hun har været med på kontormøderne for – ligesom mig – at få indblik i organisationen. Det har været virkelig værdifuldt,« skrev Morten Bæk den 13. november.

Det kom derfor heller ikke som den store overraskelse for nogen, at Christina Carlsson efter den officielle ansættelsesproces i december fik jobbet som chef for Taskforce Strategisk Forandring og dermed kunne fortsætte det arbejde, som hun allerede havde været i gang med siden oktober.

Stillingen i Klimaministeriet blev heller ikke slået op

Nu viser det sig, at det ikke var første gang, at Morten Bæk ansatte Christina Boesgaard Carlsson i en eftertragtet stilling uden opslag. OLFI har søgt aktindsigt i al kommunikation mellem Klimaministeriet og Energistyrelsen i forbindelse med Christina Boesgaard Carlssons ansættelse som forandringsrådgiver for Morten Bæk og den øvrige direktion i Klimaministeriet.

Læs også: Hvem stopper Forsvarsministeriets magtarrogance og bøllemetoder?

»Jeg kan oplyse, at Christina Boesgaard Carlsson pr. 1. januar 2020 efter aftale mellem departementet og Energistyrelsen delvist blev indlånt med delt tjeneste mellem departementet og Energistyrelsen. Christina Carlsson havde ved indlånet været ansat i Energistyrelsen siden 2017 og rokerede derfor inden for sit ansættelsesområde, hvorfor stillingen ikke blev slået op,« skriver fuldmægtig Andreas Oscar Arenfeldt fra Team Jura i Klimaministeriet til OLFI i en mail.

Artiklen fortsætter under billedet …

20210629 TEASER Juridiskeeksperter
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om en ansættelse i strid med reglerne …

Efterfølgende har OLFI søgt aktindsigt i al kommunikation mellem Energistyrelsen og Klimaministeriet omhandlende udlånet af Christina Boesgaard Carlsson til Klimaministeriet. Denne anmodning har Klimaministeriet afvist med den begrundelse, at »retten til aktindsigt ikke omfatter sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste«.

Ministeriet har dog medsendt en aktliste, »der indeholder en oversigt over de identificerede akter, som er relevante for din anmodning«. Af aktlisten fremgår alene to dokumenter. En »udlånsaftale« dateret 12.12.2019 mellem Energistyrelsen og Klimaministeriet og en »udlånsaftale« mellem Klimaministeriet og Forsvarsministeriet dateret 9.10.2020. Hvordan de to aftaler om udlån af Christina Boesgaard Carlsson er kommet i stand, kan man således kun gisne om, for Klimaministeriet har ikke journalført eller registreret kommunikation af nogen art forud for indgåelsen af de to aftaler.

Ni ansøgere og fire kandidater til samtale

OLFI begærede den 10. juni aktindsigt hos Forsvarsministeriets departement i ansættelsen af Christina Boesgaard Carlsson omhandlende bl.a. antallet af ansøgere til stillingen som chef for Taskforce Strategisk Forandring, ansættelsesudvalgets sammensætning, antallet af ansøgere indkaldt til samtale og Christina Boesgaard Carlssons løn- og ansættelsesvilkår. Det tog Forsvarsministeriet over en måned og flere rykkere at give delvis aktindsigt.

Artiklen fortsætter under billedet …

20210701 TEASER Transparency
Klik på billedet, hvis du vil læse historien om Transparency Internationals syn på en opsigtsvækkende chefansættelse i Forsvarsministeriets departement …

Af den fremgår det, at der var ni ansøgere til stillingen, og at fire personer kom til samtale. Ansættelsesudvalget bestod af en fuldmægtig fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse og afdelingschef Pernille Reuter Eriksen fra Forsvarsministeriets departement, som selv refererer direkte til Morten Bæk. Forsvarsministeriet har i et tidligere svar til OLFI forklaret, at »Christina Boesgaard Carlsson blev vurderet som den stærkeste kandidat blandt ansøgerne«.

Det fremgår videre af svaret fra Forsvarsministeriet, at Christina Boesgaard Carlsson er ansat som »chefkonsulent med personaleledelse« og i juni oppebar en grundløn på 47.681,66 kr. med et kvalifikationstillæg på 7.552,98 kr. og et funktionstillæg på 4.028,26 kr. – alt små 60.000 kr. før skat.