Det går stille og roligt fremad for OLFI, som i 2020 landede et lille overskud på 58.000 kr. stort set udelukkende på produktion af journalistik. Med afleveringen af årsregnskabet skiftede OLFI selskabsform fra iværksætterselskab (IVS) til anpartsselskab (ApS.). Fremtiden tegner lys, og nu vil kulturministeren også give små nichemedier mulighed for at få adgang til mediestøtte.

Det går godt i OLFI. Dette nichemedie om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik er bare fem et halvt år gammelt og begyndte først i 2018 at kræve betaling for sin journalistik. Siden er det kun gået en vej med antallet af abonnementer, og det er op. OLFI har netop afleveret sit bare andet årsregnskab som selskab, og det viser en omsætning i 2020 på lige over 1 mio. kr. og et overskud på 58.000 kr.

Samtidig voksede antallet af betalende abonnenter fra ca. 1.200 i januar 2020 til ca. 1.700 med udgangen af 2020. Siden da er antallet af solgte abonnementer vokset yderligere. I 2020 indgik OLFI aftale med den landsdækkende Radio4 om at producere det ugentlige radioprogram Frontlinjen. Denne aftale gjorde det – sammen med det voksende antal abonnementer – muligt at ansætte Kasper Junge Wester i en fuldtidsstilling som journalist per 1. januar i år.

Ud over at have en stabil og positiv økonomi satte OLFI i 2020 også dagsordenen med en række opsigtsvækkende historier, som blev taget op af andre medier. Vigtigst var sagen om den tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen, som efter afdækning af sin embedsførelse i OLFI ved Retten i Viborg i maj 2020 blev idømt to måneders ubetinget fængsel for embedsmisbrug og tjenesteforsømmelse ved i strid med loven at have hjulpet sin daværende kæreste og nuværende hustru ind på to eftertragtede uddannelser.

I august kom ankesagen for landsretten i Viborg, og her fik den tidligere hærchef skærpet sin fængselsstraf til tre måneders ubetinget fængsel. Han blev siden fyret fra Forsvaret og er i dag ansat som vicepresident i den forsvarsindustrielle virksomhed Sky-Watch i Støvring, ligesom hans hustru også har forladt Forsvaret, hvilket hun selv har fortalt om til veteran- hjælpeorganisationen Velkommen Hjem.

Men også andre historier om nepotisme, vennetjenester, embedsmisbrug, svindel, tvivlsomme handler og dårlig dømmekraft i både Forsvaret og Forsvarsministeriets øvre luftlag var med til at udbrede kendskabet til OLFI i den mere brede offentlighed.

»Jeg er meget tilfreds med udviklingen i OLFI, som har en sund økonomi. Det er på bare fem år lykkedes at skabe et seriøst og troværdigt medie, som måske ikke er stort i antal medarbejdere, men er det i udbredelse og påvirkning af Forsvaret,« siger Peter Ernstved Rasmussen, som er redaktør på OLFI.

Forsvaret bærer selv ansvar for kritisk fokus

En række historier om erhvervsmanden Jeppe Handwerk førte i april 2020 til, at hans virksomhed Copenhagen Group A/S stævnede OLFIs redaktør personligt med krav om hårdest mulige straf og betaling for tort på 200.000 kr. Den sag fører Dansk Journalistforbund for OLFIs redaktør, og sagen kommer for ved byretten i København i december i år.

De mange kritiske historier har for nogle iagttagere en slagside, fordi det utilsigtet kan virke som om, at OLFI kun ønsker at skrive negative historier om Forsvaret. Intet kunne dog ifølge redaktøren være mere forkert, og der er ifølge ham en vigtig årsag til de mange kritiske artikler og et markant fokus på moral og etik. Redaktøren selv proklamerer, at han har stor kærlighed til Forsvaret, selv er et produkt af det og alene ønsker et stærkt forsvar med ordentlig ledelse og et sundt arbejdsmiljø for Forsvarets ansatte.

»Jeg glæder mig til at fortælle flere også positive historier fra Forsvarets verden. Men når man kun er to medarbejdere til at skrive artikler, er vi nødt til at prioritere hårdt. I det lys er det OLFIs vigtigste rolle at holde magthaverne i både Forsvaret og Forsvarsministeriet i ørerne, og så må Forsvaret selv fortælle alle de gode historier, hvilket Forsvaret i øvrigt gør til overflod. Samtidig ønsker Forsvaret på trods af talrige opfordringer fra mig ikke at give nogle af sine egne historier til et medie som OLFI, og dermed bærer Forsvaret nu en gang en stor del af ansvaret for det meget kritiske fokus fra vores side,« fortæller Peter Ernstved Rasmussen.

Har endnu ikke brugt penge på markedsføring

2020 var for mange virksomheder en udfordring på grund af covid-19. Men modsat mange andre medievirksomheder, som har store annonceindtægter, påvirkede og påvirker pandemien ikke OLFI. Omsætningen kommer stort set udelukkende fra produktion af journalistik til henholdsvis OLFI og Frontlinjen på Radio4, og OLFI er så godt som fri for annoncer. Det glæder læserne, som uden annoncer får adgang til en ren og rolig medieoplevelse uden forstyrrende annoncer og videoer.

OLFI bruger heller ikke penge på markedsføring hverken på Facebook, internettet generelt eller på print og øvrige reklamer. Dette til trods følger små 7.000 personer OLFI på Facebook, og de er alle kommet gennem en organisk vækst. Samtidig er læsertallene ifølge redaktøren ganske tilfredsstillende. Alene i august 2020 var over 100.000 unikke brugere inde og besøge OLFI, og de genererede tilsammen næsten 250.000 sidevisninger.

»Vi har på grund af stramme budgetter aldrig brugt penge på at markedsføre OLFI. Alligevel har vi tusindvis af følgere på Facebook, over 7.000 læsere modtager vores ugentlige nyhedsbrev, og vi nærmer os 2.000 betalende abonnenter. OLFI har aldrig nogensinde modtaget støtte af nogen som helst art, og jeg ejer selv OLFI 100 pct. Resultaterne, tallene og udviklingen synes jeg godt, at jeg kan tillade mig at være glad for og tilfreds med,« siger Peter Ernstved Rasmussen.

Modtager gerne mediestøtte

Selv om OLFI aldrig har modtaget nogen former for støtte fra hverken den offentlige eller private sektor, kan det være, at det ændrer sig i fremtiden. Efter sommerferien begynder medieforhandlingerne igen, og noget tyder på, at kulturminister Joy Mogensen (S) har i sinde at lægge mediestøtten om, så den også kan komme smalle nichemedier til gavn og glæde.

Det har hun fortalt til fagbladet Journalisten, hvor Peter Ernstved Rasmussen i samme artikel kritiserede mediestøtten for at være helt skæv. I øjeblikket kræver det tre fuldtidsansatte medarbejdere, ligesom mediet skal dække kulturstof for at modtage mediestøtte. Men det kan ifølge kulturministeren snart blive lavet om.

»Når det kommer til diskussionen om fordeling af støtte til medier, mener jeg, at den model, vi har i dag, er uhensigtsmæssig. Der er brug for, at vi fordeler pengene sådan, at lokale og regionale medier i højere grad bliver tilgodeset i forhold til i dag. Netop de medier kæmper i den digitale konkurrence, men er vigtige for vores demokrati. Det samme er nichemedier, som eksempelvis laver undersøgende journalistik om emner, der ikke altid når dagspressen. Derfor håber jeg, at vi kan finde en måde at hjælpe dem bedre, end vi gør i dag. Det vil jeg gerne drøfte i medieforhandlingerne,« siger Joy Mogensen i Journalistens artikel, som du kan læse her.

Ministerens udmelding glæder OLFIs redaktør.

»Som udgangspunkt mener jeg ikke, at offentlig støtte er noget, som uafhængige og frie medier skal stræbe efter. Men når mediestøtten er der, skævvrider den markedet, hvis den ikke bliver fordelt fair. Set i det lys er det absurd, at store og landsdækkende medier med milliard-omsætninger årligt modtager tocifrede millionbeløb i mediestøtte, mens OLFI og andre snævre nichemedier får 0 kr. Derfor vil jeg se frem til en forhåbentlig mere lige fordeling, som OLFI naturligvis også forventer at få del i,« siger Peter Ernstved Rasmussen.

Billedtekst: Peter Ernstved Rasmussen nåede som OLFIs redaktør bredere ud til offentligheden med historier om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik i 2020 bl.a. gennem sit værtsskab på radioprogrammet Frontlinjen på Radio4. Foto: Radio4/Agnete Schlichtkrull

Kommentarer