Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har set sig nødsaget til ekstraordinært at indkøbe småkalibret ammunition for omkring 80 millioner kroner som følge af den kontroversielle våbenfabrikant Expals nylige kontraktbrud. FMI forfølger sagen ad et retligt spor.

Da våbenproducenten Expal for nylig brød sine kontraktlige forpligtelser i forhold til levering af lav-kaliber ammunition til Forsvaret, bragte det Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i en penibel situation. Med annulleringen af den flere hundrede millioner kroner dyre kontrakt ophørte selvsagt også leverancerne af ammunitionen, og pludselig hastede det med at få indkøbt mere. Det fortæller FMI i et svar til OLFI.

»Expal har valgt uberettiget at opsige en rammeaftale vedr. levering af håndvåbenammunition. Dette forfølges aktuelt ad et retsligt spor foranlediget af FMI. I mellemtiden er det magtpåliggende for FMI at sikre, at forsyningssikkerheden opretholdes, så soldaterne har den ammunition, de skal bruge. Derfor har FMI valgt, på kort sigt, at indkøbe ammunition gennem Natos aftaler (NSPA) samt andre anderkendte leverandører, således at Forsvaret kan opretholde det operative niveau,« skriver FMI.

Styrelsen indgik med baggrund i den uforudsete situation kontrakter med en række udenlandske våbenproducenter; tyske MEN, norske Nammo Raufoss AS og brasilianske CBC. I alt har styrelsen ifølge udbudsportalen Mercell hasteindkøbt ammunition hos de tre virksomheder for mere end 80 millioner kroner uden at sende kontrakterne i udbud – en såkaldt tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse. Indkøbet af ammunition er en lappeløsning, som skal dække Forsvarets behov, mens FMI forbereder og siden gennemfører et nyt udbud af ammunition.

»På lidt længere sigt vil FMI gennemføre et udbud af småkalibret ammunition i henhold til EU-direktivet og FMI’s gældende processer,« skriver FMI videre i sit svar til OLFI.

Ammunition opfylder FMI’s krav

Om FMI i fremtiden kommer til at indgå kontrakter med Expal er nok mere tvivlsomt. Det er nemlig ikke første gang, at den spanske våbenproducent påkalder sig negativ opmærksomhed. Virksomheden har tidligere været i pressens søgelys og var i 2020 omdrejningspunktet i Operation X-udsendelsen ”Fejlskud i Forsvaret”. Her kom det frem, at virksomheden i årevis har leveret forskellige typer fejlbehæftet ammunition til Forsvaret, og at kontrakterne var blevet tildelt på et til tider tvivlsomt grundlag med FMI-ægteparret Bent og Annette Bech i hovedrollerne.

I samme program blev også kvaliteten af den småkalibrede ammunition bragt i tvivl – en tvivl, som de nuværende forsvarschef – dengang direktør i FMI – Flemming Lentfer dog gik i rette med. Han forklarede således, at det er umuligt at undgå fejlfunktioneringer, når man, som Forsvaret gør, skyder over 300 millioner skud på 12 år.

»Min afvejning er, at den her ammunition af mellemkvalitet er fuldt tilstrækkeligt til de operationer, vi er indsat i, fordi der er rigtig meget andet, der har betydning for, om du rammer,« lød det fra Flemming Lentfer, der blandt andet påpegede, at billigere ammunition giver mulighed for mere træning på skydebanen.

Danske soldater skal da heller ikke frygte at blive udstyret med fejlbehæftet ammunition i lyset af den seneste udvikling, lyder det fra FMI. En af de våbenproducenter, der nu får lov at levere småkalibret ammunition til Forsvaret er førnævnte CBC. Den brasilianske våbenproducent overtog pladsen som underleverandør til Expal fra hedengangne Denex, som også blev kritiseret i Operation X. Efter CBC’s indtræden som underleverandør har der været styr på kvaliteten, bedyrer FMI og afviser i samme ombæring, at der er noget odiøst i, at selvsamme leverandør ikke blev prækvalificeret ved udbuddet i 2016.

»CBC har som tidligere underleverandør til Expal leveret ammunition i en tilfredsstillende kvalitet til Forsvaret i 2020 og 2021. Ammunitionen er afprøvet og opfylder FMI’s krav. At CBC ikke blev prækvalificeret ifm. udbuddet i 2016 skyldes alene, at FMI havde lagt en begrænsning på antallet at deltagere.«