Afdækningen af uniformerede Men In Black-demonstranter med tilknytning til Forsvaret fører nu til en skærpelse af reglerne for brug af uniform uden for tjenesten. Forsvaret skal forblive apolitisk og vil hverken associeres med Men In Blacks eller andres politiske holdninger, slår forsvarschef Flemming Lentfer fast.

Fra og med denne uge må ansatte i Forsvaret ikke længere optræde uniformeret udenfor tjenesten. Det står klart, efter at Forsvaret har revideret sine uniformsbestemmelser, så det nu kræver en eksplicit tilladelse at gøre brug af sin uniform til andet end de sædvanlige tjenstlige formål.

»Det er uniformen, vi taler om, ikke mennesket indeni eller folks private holdninger. Men Forsvaret ønsker ikke at være associeret med det, som man i den konkrete sag står for,« siger forsvarschef Flemming Lentfer med reference til den senere tids Men In Black-demonstrationer.

Her har den magtkritiske organisation ved adskillige demonstrationer landet over haft deltagelse af nuværende og tidligere soldater iført Forsvarets uniformer. Hidtil har der ikke været nogen regler eller bestemmelser til hinder for at trække i uniformen og marchere i protest mod regeringens coronarestriktioner, men for de af demonstranterne, der er ansat i Forsvaret, bliver der nu lukket for den mulighed.

»Det gælder således, at medmindre Forsvaret i befaling eller ved anden tjenstlig instruktion har givet samtykke, må Forsvarets udleverede uniformer, insignier og kendetegn ikke anvendes af Forsvarets personel uden for tjenesten,« fremgår det i dag af Forsvarets hjemmeside.

De nye bestemmelser betyder i praksis, at det ikke længere er tilladt at bære uniform i forbindelse med »demonstrationer eller optog af enhver karakter«, »politiske debatter eller andre manifestationer af politiske holdninger, for eksempel, men ikke begrænset til, valgplakater eller andre former for politisk profilering« samt i forbindelse med »arbejde for anden arbejdsgiver, uanset om arbejdet er lønnet eller ulønnet.«

Vil ikke associeres med de ting, der foregår

Ifølge forsvarschef Flemming Lentfer har Forsvarets øverste ledelse løbende drøftet, om uniformsbestemmelserne skulle skærpes. Det er dog først for nylig, at overvejelserne er fulgt op af konkret handling, hvilket skete på forsvarschefens eget initiativ og i kølvandet på føromtalte demonstrationer.

Artiklen fortsætter under billedet …

20210604 analyse
Klik på billedet, hvis du vil læse analysen af Forsvarets reaktion på uniformerede demonstranter …

»Set med mine øjne har der over tid de seneste par år været eksempler, hvor vi har overvejet, om vi synes, at brugen af uniformerne virker rigtig. Men den konkrete sag har selvfølgelig været med til at drive processen fremad,« siger Flemming Lentfer, der kalder Men In Black-demonstrationerne for »en god anledning til at dykke ned i bestemmelsesgrundlaget«.

Det er imidlertid ikke kun i Forsvarskommandoen, man har ærgret sig over, at Forsvaret er kommet til at spillet en ufrivillig rolle i Men In Black-bevægelsens dagsorden, fortæller han videre. Det har forplantet sig ned gennem Forsvarets organisation.

»Når jeg taler med medarbejdere i Forsvaret, efterspørger de også, at Forsvarets ledelse bliver klarere på, hvad man må og ikke må her. Der er en klar opfattelse rundt omkring i Forsvaret af, at man heller ikke som almindelig ansat nødvendigvis ønsker at blive associeret med de ting, der foregår.«

De nye interne bestemmelser vedrører kun ansatte med »et aktivt ansættelsesforhold«, mens tidligere soldater fortsat frit kan anvende aflagte uniformsgenstande ved demonstrationerne. Forsvarsministeriets Auditørkorps har tidligere overfor OLFI antydet, at der ikke er lovhjemmel til nogen retlige skridt overfor de pågældende. Samme erkendelse er Flemming Lentfer nået frem til, men det betyder ingenlunde, at man bryder sig om at se uniformerne brugt politisk:

»Vi har ikke rettigheder til at bestemme, hvordan et sløringssystem skal se ud, så det kan man købe, hvis man går på jagt, eller hvad man nu foretager sig. Det er udenfor rækkevidden af de her regler. Der er vores opfattelse, at vi er berettiget til at have en mening og dermed tage afstand fra det, som vi også har gjort i den konkrete sag, men vi kan ikke foretage os yderligere i den sammenhæng,« slår Flemming Lentfer fast.

Kan få betydning for sikkerhedsgodkendelser

Hvilke sanktioner, Forsvarets nuværende ansatte risikerer at blive ramt af ved at overtræde de nye bestemmelser, vil blive afgjort på individuel basis:

»Det vil være en konkret vurdering fra gang til gang. Reglerne er sat i sving i denne uge, og hvis man så forbryder sig mod dem, vil det være en konkret stillingtagen fra sag til sag. Det vil være en personalesag, om du vil,« siger Flemming Lentfer, der ikke har overblik over, præcis hvor mange ansatte i Forsvaret, der har deltaget ved den senere tids Men In Black-demonstrationerne.

»Jeg tror ikke, at vi har sådan et komplet billede af det. Det er ikke sådan, at vi sidder og overvåger i hvert hjørne af dark web for at finde ud af, hvad der foregår,« siger han.

Til gengæld er Forsvaret Efterretningstjeneste sat på sagen. Da OLFI præsenterer Flemming Lentfer for nogle af Men In Black-demonstranternes mere ekstreme synspunker – at Danmark befinder sig i en borgerkrig, at Mette Frederiksen er en landsforræder, og at den kongelige forholdsordre er trådt i kraft – erkender forsvarschefen, at det kan være relevant for efterretningstjenesten at se på, om ansatte med den slags synspunkter kan opretholde deres sikkerhedsgodkendelser:

»Det vil også være en konkret vurdering. Men det er klart, at der er da noget, der peger på, at det vil være vanskeligt. Igen, det er ikke skåret over én kam, så det er en konkret vurdering fra gang til gang. Men når du stiller det op på den måde, giver det anledning til, at en sikkerhedsgodkendelse vil blive vurderet,« lyder vurderingen fra forsvarschefen.

Artiklen fortsætter under billedet …

20210525 fe undersoger mib
Klik på billedet, hvis du vil læse om Forsvarskommandoens beslutning om at lade Forsvarets Efterretningstjeneste undersøge de uniformerede demonstranter …

Har man fulgt den løbende pressedækning af sagen og læst med i kommentarsporene, vil man have lagt mærke til, at Forsvarets ledelse flere gange er blevet skudt i skoene, at den prøver at lukke munden på kritiske røster – eller slet og ret at knægte folks ytringsfrihed. Derfor er det Flemming Lentfer magtpåliggende at understrege, at den udlægning ingen gang på jorden har:

»Det er vigtigt at få slået fast, at det her har intet med ytringsfrihed og folks private holdninger til alt muligt at gøre. Det er et frit land, vi lever i, så det har Forsvaret ingen holdning til. Det har alene noget at gøre med, hvad folk gør, når de har uniformen på, og dermed det tjenstlige indhold af det at bære en uniform i Forsvaret, som er apolitisk. Har man et aktivt ansættelsesforhold, er det klart, at så har vi en mening om det.«

Høflig opfordring til at tænke sig om

En anden genganger blandt indvendingerne mod Forsvarskommandoens indblanding i Men In Black-sagen er, at Forsvarets ansatte ad flere omgange og fuldt uniformeret har deltaget i Pride-optog gennem København, og der derfor mangler en konsistent politik omkring brugen af uniformer. Den opfattelse vil Flemming Lentfer også gerne forholde sig til.

»Det er en legitim drøftelse at have. Det er helt åbent og i orden, at man har synspunkter om det. Vi vil fremadrettet aktivt forholde os til, om noget er okay eller ikke okay. Tager man den vurdering, at deltagelse i Pride er et udtryk for, at man ønsker diversitet, åbenhed og multikultur i Forsvaret, fordi Forsvarets ansatte skal være et spejl af samfundet, så kan du komme frem til en konklusion om, at det er fint at deltage i det – det er en tjenstlig aktivitet. Så kan man lave et andet scenarie med nogle andre begrundelser og komme frem til en anden konklusion, hvis man ønsker det,« siger Flemming Lentfer og fortsætter:

»I sidste ende er det mig som arbejdsgiver, der træffer den beslutning. Den må man gerne diskutere bagefter, men udgangspunktet for mig er, at for det første har det ikke med ytringsfrihed at gøre, og for det andet er det apolitiske rigtig væsentligt i den her afvejning.«

Flemming Lentfer håber, at den værste tvivl om reglerne for brug af uniformer nu er ryddet af vejen, siger han, inden han runder af:

»Nu har vi lavet de her regler, dels for at sige, hvad det er, man skal huske på i konkrete tilfælde, når man er militært ansat med et aktivt ansættelsesforhold. Men i øvrigt er det en høflig opfordring til at tænke sig om.«