Uafklarede spørgsmål får nu Civilstyrelsen til at undersøge, om Anders Lassen Fonden overholdt fondsloven, da fonden betalte for en privat helikopter til brug for rap-gruppen Suspekts spring i vandet under en aktvitetsdag i Frømandskorpset. Gjorde fonden ikke det, kan Civilstyrelsen ifølge professor gøre fondens bestyrelse erstatningspligtig.

Anders Lassen Fondens leje af en privat helikopter til rap-gruppen Suspekt bliver nu til en sag for Civilstyrelsen. Her vil man undersøge, om Anders Lassen Fonden har levet op til fondsloven i forbindelse med betalingen for en helikopter ved et arrangement hos Frømandskorpset i 2019. Det bekræfter kontorchef Birthe V. Jespersen over for OLFI.

»Civilstyrelsen vil undersøge det beskrevne nærmere,« skriver hun og understreger, at Civilstyrelsen dog ikke kan kommentere en konkret sag.

Det er ikke lykkedes OLFI at få Anders Lassen Fondens bestyrelse i tale. I stedet har OLFI kontaktet en juridisk ekspert for at høre, hvorvidt fondens betaling for den civile helikopter er i overensstemmelse med fondens fundats, som den står formuleret på fondens hjemmeside. Heraf fremgår det, at Anders Lassen Fonden har til formål at »belønne betydningsfuld militær indsats« og »støtte og opmuntre tilskadekommet dansk militært personel«.

20191126 AndersLassenFonden
Sådan så bestyrelsen i Anders Lassen Fonden ud i 2019. Siden er Michael Hyldgaard trådt ud af bestyrelsen, ligesom fondens hjemmeside har ændret design. Arkiv-screendump: Anderslassenfonden.dk

Fonden kan også »tilgodese personer, der yder eller har ydet en særlig humanitær indsats« eller yde økonomisk hjælp til sådannes efterkommere, ligesom fonden »i form af en engangsydelse« kan »yde et økonomisk bidrag som anerkendelse eller opmuntring til medlemmer eller tidligere medlemmer af Jægerkorpset eller Frømandskorpset«.

Fondsbestyrelsen skal overholde fondens vedtægter

Rasmus Kristian Feldthusen er professor på Københavns Universitet ved Center for retlige studier i velfærd og marked under Juridisk Institut, hvor han arbejder med blandt andet fondsret. Han ønsker ikke at kommentere den konkrete sag, men vil gerne udtale sig mere generelt om fondsbestyrelsers manøvrerum inden for rammerne af formål og fundats:

»En fondsbestyrelse har ret og pligt til at fortolke fondens vedtægter, idet fondsbestyrelsens fortolkning er underkastet et såkaldt legalitetstilsyn af fondsmyndigheden. Fondsbestyrelsens fortolkning af en fondsvedtægt skal holde sig inden for ordgrænsen, dvs. hvad der fremgår af vedtægtens ordlyd. En fondsbestyrelse kan derfor alene lægge vægt på stifters vilje, som denne er kommet til udtryk i vedtægternes ordlyd, eller som på anden måde med stor grad af sikkerhed kan fastslås var udtryk for stifters vilje på stiftelsestidspunktet.«

Artiklen fortsætter under billedet …

20210427 TEASER Supekt ressourcer
Klik på billledet, hvis du vil læse, hvordan Forsvaret betalte for ammunition og brændstof, da rapgruppen Suspekt med hjælp fra Anders Lassen Fonden blev inviteret indenfor til en spektakulær aktivitetsdag i Frømandskorpset …

Da Anders Lassen Fonden er en ikke-erhvervsdrivende fond, er den relevante fondsmyndighed i dette tilfælde Civilstyrelsen. Det er dermed Civilstyrelsens som har myndighed til at vurdere, om der er foretaget en uberettiget uddeling af fondsmidler. Er der det, risikerer bestyrelsesmedlemmerne at skulle tilbagebetale beløbet, forklarer Rasmus Kristian Feldthusen:

»En fondsbestyrelse kan ifalde erstatningsansvar for det tab, en fond vil lide, i det omfang bestyrelsen har uddelt i strid med fondens formål,« siger Rasmus Kristian Feldthusen.

Bestyrelsen godkendte leje af privat helikopter til rap-gruppe

I sidste uge kunne OLFI fortælle, hvordan Anders Lassen Fonden spiller hovedrollen i en række opsigtsvækkende arrangementer, som involverer Frømandskorpset. Af OLFIs artikler fremgik det, hvordan kronprins Frederik som fondens protektor og Jeppe Handwerk som fondens formand på Smukfest i 2018 efter en koncert med Suspekt spurgte backstage, om gruppen kunne tænke sig at spille en gratis koncert i forbindelse med Anders Lassen Fondens legatuddeling.

Artiklen fortsætter under billedet …

20210427 TEASER Suspekt
Klik på billedet, hvis du vil læse OLFIs artikel om rapgruppen Suspekts vilde aktivitetsdag hos Frømandskorpset …

Den gratis koncert fandt sted i marts 2019, og kort efter inviterede Anders Lassen Fondens bestyrelse Suspekt til at besøge Frømandskorpset i Kongsøre. Kommandørkaptajn Jens Birkebæk Bach gav som chef for Frømandskorpset tilladelse til, at Suspekt kunne få en aktivitetsdag, og han gav tilladelse til, at Forsvaret i den forbindelse betalte for brændstof og ammunition. Han afviste dog at lade Forsvaret betale for en militær helikopter, som rap-gruppen kunne springei vandet fra.

I stedet besluttede Anders Lassen Fondens bestyrelse at lade fonden leje en privat helikopter, så rapperne kunne prøve at springe i vandet fra den i 3-5 meters højde. Bestyrelsen i Anders Lassen Fonden bestod i 2019 af Jeppe Handwerk, Jens Birkebæk Bach, Kåre Jakobsen (daværende chef for Jægerkorpset), oberst Michael Hyldgaard (i dag generalmajor), Christian Danneskiold Lassen og stifter Nicolai Moltke-Leth. Ingen i bestyrelsen har ønsket at svare på OLFIs spørgsmål angående lejen af en privat helikopter.

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer