Sådan så bestyrelsen i Anders Lassen Fonden ud i 2019. Siden er Michael Hyldgaard trådt ud af bestyrelsen, ligesom fondens hjemmeside har ændret design. Arkiv-screendump: Anderslassenfonden.dk

Ifølge fundatsen er det Anders Lassen Fondens formål at belønne betydningsfuld militær indsats og støtte tilskadekommet dansk personel. Men i 2019 betalte fonden for en privat helikopter, som gruppen Suspekt sprang i vandet fra i forbindelse med et besøg hos Frømandskorpset. Hvorfor kan OLFI ikke få at vide, da hverken formanden eller bestyrelsen vil svare på spørgsmål.

Da rapgruppen Suspekt den 3. maj 2019 fik en aktivitetsdag ud over det sædvanlige hos Frømandskorpset, spillede Anders Lassen Fonden en helt særlig rolle. Det kan man læse i de forklaringer om besøget, som vidner har afgivet til Forsvarsministeriets Auditørkorps i forbindelse med efterforskningen af muligt embedsmisbrug i Frømandskorpset.

I rapporten omhandlende afhøringen af kommandørkaptajn Jens Birkebæk Bach, som er chef for Frømandskorpset, står der, at »der var et ønske om« …  »en masse aktiviteter på dagen, men det afviste afhørte, da det kostede Forsvaret ressourcer. Ressourcetunge aktiviteter skulle derfor dækkes af Anders Lassen Fonden.«

Hvad disse ressourcetunge udgifter dækkede over, fortæller Jens Birkebæk Bach også.

»Afhørte forklarede, at det var Anders Lassen Fonden, som betalte for den civile helikopter under Suspekts besøg. Forespurgt oplyste afhørte, at det var hans beslutning, at der måtte lande en civil helikopter i Kongsøre. Afhørte var XXX og ejede ansvaret for hele området,« står der i Jens Bachs afhøringsrapport.

OLFI har siden november 2019 kunnet afdække, hvordan først TV2’s husband The Antonelli Orchestra fik et oplevelsesdøgn hos Frømandskorpset og siden, at Suspekt fik en lignende aktivitetsdag med bl.a. spring i vandet fra hangar, sejlads og såkaldt watercast fra Frømandskorpsets motorbåde, skydning og samarbejdsøvelser i havnen. Aktiviteterne kostede Forsvaret ammunition, brændstof og arbejdstid.

Artiklen fortsætter under billedet …

20210427 TEASER Suspekt
Klik på billedet, hvis du vil læse OLFIs artikel om rapgruppen Suspekts vilde aktivitetsdag hos Frømandskorpset …

Senest kom det i denne uge frem, at kronprins Frederik og Jeppe Handwerk spillede hovedrollerne i at etablere selve forbindelsen mellem Suspekt og Frømandskorpset, da de to backstage under Smukfest 2018 i Skanderborgs bøgeskov inviterede Suspekt til at spille gratis til en fest for tidligere specialoperationssoldater efter en legatuddeling i Anders Lassen Fonden i marts 2019. Det var som en slags tak for denne gratis koncert, at Anders Lassen Fonden bad chefen for Frømandskorpset om at åbne dørene og bl.a. tilbyde rapperne muligheden for at springe i vandet fra en helikopter i lav højde.

»Forespurgt hvem fra bestyrelsen, der spurgte om lov til at invitere Suspekt til Kongsøre, herunder om det var formanden, forklarede afhørte, at det var en drøftelse, de havde i bestyrelsen. Afhørte kunne ikke huske, hvem der spurgte direkte om det.«

Cheferne for Jægerkorpset og Frømandskorpset i bestyrelsen

Anders Lassen Fonden er en ikke-erhvervsdrivende almennyttig fond, som er opkaldt efter Danmarks første specialoperationssoldat, som kæmpede på britisk side under Anden Verdenskrig. Anders Lassen var indsat flere gange bag nazisternes linjer i Frankrig, på Kreta og i Italien og var i begyndelsen af krigen med til at oprette Special Boat Service, som er Storbritanniens maritime specialkorps og pendant til Frømandskorpset. I en alder af bare 24 år døde Anders Lassen i april 1945 af tysk geværild ved Commachio i Italien. For sin heltemodige og tapre indsats modtog Anders Lassen som den ene af bare to udlændinge nogensinde posthumt Victoriakorset, der er den fornemste militære udmærkelse, som soldater i de britiske styrker kan modtage.

Anders Lassen var med andre ord, hvad man bedst kan betegne som en enestående dansk helt. Det ved man udmærket i de danske specialoperationsstyrker og ikke mindst Frømandskorpset, hvor der ved indgangen til hovedbygningen på Marinestation Kongsøre står en buste af Anders Lassen.

Artiklen fortsætter under billedet …

20191108 FKP1
Foran indgangen til Frømandskorpsets hovedbygning på Marinestation Kongsøre står en buste af krigshelten Anders Lassen, som var med til at etablere det britiske Special Boat Service (SBS) i begyndelsen af Anden Verdenskrig for siden at dø i slutningen af krigen. Arkivfoto: Ernstved

Fonden med Anders Lassens navn blev stiftet i 1996 af jægersoldaten Nicolai Moltke-Leth, som siden har skrevet flere bøger om selvudvikling og etableret efterskolen True North, der bl.a. hjælper børn med at få en sund retning på livet. Nicolai Moltke-Leth sidder som stifter selv i bestyrelsen, hvor de til enhver tid siddende chefer for henholdsvis Jægerkorpset og Frømandskorpset er fødte medlemmer.

Kronprinsen er protektor, og formanden for bestyrelsen hedder Jeppe Handwerk. Han har en fortid som marineoverkonstabel og frømand i Frømandskorpset sammen med kronprinsen i midten af 1990’erne og sælger i dag udstyr for millioner af kroner til Frømandskorpset gennem sine virksomheder samlet under Copenhagen Group A/S. Derudover sidder han som næstformand i FAD (Forsvars- og Aerospaceindustrien under DI), er kronprinsens nære ven og gudfar til prins Christian, som en dag skal være konge.

Det er med andre ord nogle af Danmarks højst respekterede og beundrede personer, som tegner Anders Lassen Fonden udadtil og dermed bærer ansvaret for at føre sagnet om Anders Lassens navn og ære videre.

Helikopter var lejet til et større arrangement

Af fundatsen kan man læse, at fonden har til formål 1) at »belønne betydningsfuld militær indsats samt støtte og opmuntre tilskadekommet dansk militær personel«, 2) »at tilgodese personer, der yder eller har ydet en særlig humanitær indsats, eller sådanne personers efterladte, og som er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske forhold«, 3) »i form af en engangsydelse – at yde et økonomisk bidrag som anerkendelse eller opmuntring til medlemmer eller tidligere medlemmer af Jægerkorpset eller Frømandskorpset eller sådannes pårørende«, og 4) »at knytte Anders Lassen som et forbillede til Jægerkorpset og Frømandskorpset og derved knytte tættere bånd mellem de to korps«.

Hvordan formålet beskrevet i fundatsen omfatter betaling for en privat helikopter til gennemførelse af watercast for en rapgruppe, ville OLFI gerne have interviewet fondens formand om. Men Jeppe Handwerk ønsker ikke at lade sig interviewe af OLFI og begrunder det med, at Jeppe Handwerk og Copenhagen Group A/S for et år siden har stævnet OLFIs redaktør (og medforfatter til denne artikel) personligt for injurier i en sag, der kommer for Københavns Byret i december. I stedet har OLFI sendt en række spørgsmål omhandlende Jeppe Handwerk og Anders Lassen Fonden til Michael Christiani Havemann, som er advokat for Jeppe Handwerk.

Artiklen fortsætter under billedet …

20210427 TEASER Supekt ressourcer
Klik på billledet, hvis du vil læse, hvordan Forsvaret betalte for ammunition og brændstof, da rapgruppen Suspekt med hjælp fra Anders Lassen Fonden blev inviteret indenfor til en spektakulær aktivitetsdag i Frømandskorpset …

OLFI har den 21. april i en mail til Michael Christiani Havemann bl.a. spurgt, om Jeppe Handwerk kan bekræfte, at Anders Lassen Fonden betalte for leje af en privat helikopter til Suspekt, ligesom OLFI har spurgt, hvordan leje af en privat helikopter til brug i forbindelse med watercasting for et rockband stemmer overens med Anders Lassen Fondens fundats?

Efter mere end en uges ventetid og en påmindelse skrev Michael Christiani Havemann torsdag formiddag en mail til OLFI.

»HVIS din tekst nedenfor skal forstås på den måde, at Anders Lassen Fonden lejede den pågældende helikopter til brug for Suspekt, er det ukorrekt. Helikopteren blev lejet til brug for et større arrangement den pågældende dag. Da der dermed var mulighed for – i tillæg hertil – tillige at tilbyde Suspekt oplevelsen, benyttede man lejligheden hertil,« skriver Michael Christiani Havemann.

Efterfølgende har OLFI forsøgt at få Michael Christiani Havemann til at uddybe, hvilket større arrangement der var tale om for at undgå at skrive noget forkert. Men Michael Christiani Havemann har hverken svaret på OLFIs mail eller besvaret en besked på hans telefonsvarer.

Kommunikation om fonden kører gennem formanden

Onsdag aften lykkedes det efter flere forsøg at få fat i Nicolai Moltke-Leth, der som stifter af fonden også sidder i bestyrelsen. Men han ønskede ikke at besvare OLFIs spørgsmål og henviste i stedet til formand Jeppe Handwerk.

»Det er der, at kommunikationen i forhold til fonden kører gennem.«

Ok. Jeg kan bare til din orientering fortælle dig, at Jeppe Handwerk ikke vil tale med mig, og nu drejer det her sig mere om fonden end om Jeppe Handwerk. Jeg kommunikerer kun med Jeppe Handwerk gennem hans advokat, og jeg har stillet en række spørgsmål angående fonden til formanden gennem advokaten, og jeg får ikke noget svar. Derfor finder jeg det relevant at kontakte andre medlemmer af fonden, så kan du som medlem af bestyrelsen bekræfte, at Anders Lassen Fonden har betalt for den helikopter, der blev brugt til at transportere Suspekt den 3. maj 2019?

»Jeg er ikke inde i de informationer, så det kan jeg hverken bekræfte eller afkræfte. Men vil du ikke sende mig de spørgsmål, som du har sendt til Jeppe Handwerk, for jeg har ikke set de spørgsmål.«

Herefter videresendte OLFI den oprindelige mail stilet til Jeppe Handwerk og stillede samtidig en række lignende spørgsmål til Nicolai Moltke-Leth, som sent torsdag aften sendte et skriftligt svar i en mail.

»Tak for fremsendte. Jeg fornemmer, at du har kilet dig ind i en særlig opfattelse af ageren i fonden, som i min optik ikke har gang på jord. Det er bestyrelsens forretningsgang, at al kommunikation med pressen håndteres af fondens formand. Derfor henviser jeg til denne.«

OLFI ville gerne have interviewet kommandørkaptajn Jens Birkebæk Bach, men han ønsker ikke at stille op til interview. Auditørkorpset indstillede i februar efterforskningen mod Jens Birkebæk Bach og oversendte sagen til disciplinarchefen i form af generalmajor Peter Boysen, som er chef for Specialoperationskommandoen. Han sendte sagen videre til Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Her har OLFI i dag fået afslag på aktindsigt i en eventuel sanktion mod Jens Birkebæk Bach.

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer