spot_img

Opgør med styrelserne – forsvarschefen skal have helhedsansvaret tilbage

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

DEBAT: Dansk Folkeparti bakker op om forslaget om at adskille Forsvarskommandoen fra ministeriet, men går gerne endnu længere. Det er nødvendigt at gøre op med selve styrelsesstrukturen og give forsvarschefen helhedsansvaret tilbage, mener partiets forsvarsordfører Søren Espersen, der uddyber i dette debatindlæg.

Forsvarsminister Trine Bramsens (S) omtale af Forsvarschefen som ”en styrelseschef” på niveau med resten af statens styrelseschefer samt ministerens upassende behandling af ham i forbindelse med et Ritzau-interview var uforståelig – og bestemt et lavpunkt for Socialdemokratiets forhold til Forsvarschefen og Danmarks væbnede styrker. Ingen soldat vil gå i krig for en styrelseschef.

Desværre stikker udfordringerne mellem Forsvaret og Forsvarsministeren dybere. Det handler grundlæggende om, at Forsvarets organisationsform er forkert og bør ændres. Ikke på det operative niveau ude blandt soldaterne. Forsvaret og soldaterne ude på jorden gør et fantastisk stykke arbejde inden for de opstillede rammer. Men der er store problemer i toppen af pyramiden.

En række styrelser under Forsvarsministeriets departement bør afvikles, og ansvaret tilbageføres til Forsvarschefen, som så på ny bør have det fulde helhedsansvar. Den nuværende organisationsform er tung, ineffektiv og en hindring for en effektiv opgaveløsning i Forsvaret. Den koster masser af ressourcer i koordinering, og ansvaret er uklart. Derfor bør den laves om hurtigst muligt.

Styrelserne skal afvikles

Den nuværende organisering med de mange styrelser blev skabt af en socialdemokratisk forsvarsminister i 2012 under heftig kritik fra os i Dansk Folkeparti. Den nuværende socialdemokratiske forsvarsminister bør erkende, at vi havde ret dengang i 2012, lave organisationsformen om og genindføre den ledelsesmæssige organisering med forsvarschefen som helhedsansvarlig. Vi ønsker at komme tilbage til en model og organisering, hvor vi lader os inspirere af, hvordan organiseringen var før Socialdemokratiets model.

Det handler også om at erkende det problematiske i, at Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen deler postadresse, for hvordan kan den militærfaglige anbefaling være uafhængig, hvis Forsvarskommandoen organisatorisk såvel som fysisk er samplaceret med departementet? Men et endnu større problem er dog de nuværende styrelser, som har fjernet helhedsansvaret fra forsvarschefen, som betyder, at Forsvaret ikke har ansvaret for sine egne ejendomme, sit materiel og personel.

Det skal laves om, og det er lavthængende frugter, der er lige til at plukke, og som ikke bare vil styrke Forsvaret, men også den militærfaglige rådgivning, vi som politikere er så afhængige af for at kunne træffe beslutninger på et solidt og oplyst grundlag. Dansk Folkeparti foreslår derfor, at som minimum Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Forsvarsministeriets Personalestyrelse afvikles og lægges ind under forsvarschefen og genetableres som Forsvarets Ejendomstjeneste, Forsvarets Materieltjeneste samt Forsvarets Personeltjeneste. Dermed får forsvarschefen igen det fulde ansvar for Forsvarets ejendomme, materiel og personelressourcer. Det skal være første skridt i kampen mod styrelsesregimet i Forsvaret og en tilbagevenden til en forsvarschef, der har et reelt helhedsansvar for Danmarks væbnede styrker.

Søren Espersen er såvel udenrigs- som forsvarsordfører i Dansk Folkeparti og kommitteret for Hjemmeværnet. Foto: Philip Davali/Scanpix

Andre læste også

Striden mellem jakkesæt og uniformer har udviklet sig til »borgerkrig«

Abonnement
INTERVIEW. Håndteringen af fregatsagen udstiller den gensidige mistillid mellem politikere, officerer og embedsmænd, der gennemsyrer forsvarsområdet. Det mener politisk analytiker Lars Trier Mogensen, som samtidig peger på, at Elbit-sagen i sig selv kunne have kostet Flemming Lentfer jobbet. Til syvende og sidst skal der dog andet og mere til...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer