Balladen om Bramsen splitter Forsvarets faglige organisationer 

13
Christian Brøndum er journalist og dækkede i en lang årrække forsvarstoffet på Berlingske Tidende. I dag er han pensionist og desuden kandidat for Venstre i Næstved ved det kommende kommunalvalg. Privatfoto

BLOG: Uroen om forsvarsminister Trine Bramsens (S) ledelsesform og hendes behandling af forsvarschef, Flemming Lentfer, splitter ikke bare partierne på Christiansborg, men også forsvarets fagforeninger. HKKF støtter som fagforening for konstablerne i Hæren forsvarsministeren både i ord og økonomi.

I en debatartikel i Berlingske onsdag opfordrede formændene for hovedparten af de faglige organisationer i Forsvaret i fællesskab ministeren til at lægge sin stil om. De advarede mod ministerens “​detaljeorienterede styring af Forsvarets og Forsvarschefens eksterne kommunikation, herunder kommunikationen med offentligheden.”

Departementet har i årevis forøget sin detailstyring af Forsvarskommandoen og dens sagsbehandling – ikke mindst af kommunikationen med omverdenen. Læs blot den pensionerede oberst Lars Møllers skriftlige afskedsgave til departementet i form af bogen “Tak for turen”, der udkom nogenlunde samtidig med, at obersten marcherede ud af porten med dampende pibe. Her fortæller han en perlerække af eksempler på, hvordan departementets lange skruetrækker ind i Forsvarskommandoen blev brugt til alt fra at forpurre risikoen for aktindsigt i kedelige sager til forsøg på ulovlig indsættelse af kampfly i Libyen-konflikten i 2011. Den bog burde have ført til et opgør med skiftende ministres misbrug af deres politiske stilling til at fremme egne karrierer.

Med Trine Bramsens åbenlyse behov for at kontrollere – og sole sig i – Forsvarets kommunikation kombineret med degraderingen af forsvarschefen til styrelseschef er en ny konflikt skabt. Ministerens stil vil udløse disrespekt, mistillid og føre til, at Forsvarets opgaver ikke løses optimalt, skriver de i alt fem formænd for Forsvarets officerer, befalingsmænd, reservepersonel og for forsvars- og soldaterforeninger.

Konstablernes formand roser forsvarsministeren

Men ét navn mangler. Formanden for de 4.000-5.000 konstabler og korporaler i fagforeningen HKKF, Tom Block, glimrede ved sit fravær. Konstablernes formand deler ikke den udbredte kritik af Trine Bramsens håndtering af Forsvaret. Tværtimod.

“Jeg oplever hende som en minister med en reel interesse for Forsvaret og med konkrete ønsker til forbedringer, og kigger man for eksempel på veteranområdet, har hendes indsats også været rost vidt og bredt,” skriver Tom Block i et indlæg i Berlingske torsdag.

Konstabelformandens ros til ministeren er næppe overraskende, eftersom HKKF siden 1982 har været medlem af LO og aktiv støtte bag Socialdemokratiet. I 1984 brød HKKF ud af Centralforeningen for Stampersonel (CS), som man ellers havde delt kontor og blandet blod med. Soldaternes opslutning bag fagbevægelsens røde faner rejste dengang debat om soldaternes loyalitet og eventuelle strejkeret. I Hovedaftalen af 1991 blev det imidlertid fastslået, at soldater ikke kan strejke.

HKKFs første formand, Svend Erik Larsen, var i en årrække opstillet for Socialdemokratiet i Sorø-kredsen og sad i et par omgang i Folketinget som suppleant. Tom Block var opstillet til Folketinget for Socialdemokratiet i Slagelse-kredsen, indtil han blev valgt som formand, hvor han af hensyn til arbejdspresset nedlagde sit kandidatur. HKKF har i årtier ydet støtte til socialdemokratiske kandidater – ikke til andre partiers kandidater – ved folketingsvalg og valg til Europaparlamentet.

Listen på HKKFs hjemmeside om støttede socialdemokrater er dog ikke opdateret siden 2016, hvor 203 medlemmer havde fravalgt at give partistøtte. I 2015, som er det seneste tilgængelige valgår, gav HKKF knap 80.000 kr. til socialdemokratiske kandidater. Flest penge, 30.000 kr., fik den nu tidligere folketingskandidat og nyvalgte HKKF-formand, Tom Block.

HKKFs pengekasse kunne godt bruge pengene

HKKFs pengekasse kunne ellers godt selv bruge pengene, der går til at støtte socialdemokrater. Fagforeningen var i 2003 ved at knække halsen økonomisk på sit underskudsplagede vestjyske hotel- og konferencecenter, Fjordgården, der forvandlede fagforeningens regnskab til et sort hul med en negativ egenkapital på over 20 mio. kr. og en gæld på over 40 mio. kr. I 2012 besluttede HKKFs kongres at lade kontingentet stige i takt med pristallet, men i 2019 satte den daværende formand, Flemming Vinther, stigningen i bero. Kontingentet var blevet alt for højt, sagde han på foreningens repræsentantskabsmøde.

Ifølge HKKFs hjemmeside koster medlemskontingent og A-kasse tilsammen 1.201 kr. per måned. Det må være tæt på Danmarks dyreste faglige kontingent. Godt halvdelen af beløbet, 677 kr., går til HKKF. I en stikprøveopgørelse foretaget af Dansk Sygeplejeråd er det dyreste faglige kontingent på 610 kr (2021-pris), som opkræves af Jordemoderforeningen. Men jordemødrene bliver altså trumfet af soldaterne med det fejlslagne hotelprojekt.

Ifølge den daværende formands beretning til HKKFs repræsentantskab i 2019 – som er det senest tilgængelige på foreningens hjemmeside – kæmper fagforeningen med faldende medlemstal. Som konsekvens af den dårlige økonomi har HKKF for nylig – 17 år efter bunden gik ud af pengekassen – besluttet at flytte fra en dyr husleje i Kronprinsensgade i Københavns centrum til en billigere husleje i Albertslund. De handler ikke overilet i HKKF.

Men støtten til partifællen i ministerkontoret er der hverken tvivl eller tøven om.

20210211 ChristianBrondum kopi

guest
13 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer