spot_img

Soldater i Grønland afventer udbetaling af indefrosne feriepenge på femte måned

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

Mens resten af Danmark snart får de resterende to ugers indefrosne feriepenge udbetalt, venter mange ansatte i Arktisk Kommando og på de sejlende enheder i Nordatlanten efter mere end fire måneder fortsat på første udbetaling. ATP beklager, men lover, at en løsning er nært forestående.

Mange danskere så i efteråret 2020 frem til tre ugers indefrosne feriepenge at forsøde covid-19-tilværelsen med. Det gjaldt også danske soldater udsendt til rigsfællesskabets fjerneste egne i og omkring Grønland. Hvis man som ansat ved Arktisk Kommando eller på en af de sejlende enheder i Nordatlanten regnede med, at det var en formsag at få adgang til feriepengene, blev man imidlertid slemt skuffet.

Selvom der nu er gået næsten fire og en halv måned, siden der blev åbnet for udbetalingerne, har soldaterne nemlig ikke set skyggen af deres feriepenge, fortæller flere af dem til OLFI. Det giver samtidig anledning til yderligere utilfredshed, at personellet endnu ikke har fået nogen nærmere forklaring på, hvorfor udbetalingerne fortsat lader vente på sig.

»Jeg er i den heldige situation, at jeg ikke står og mangler pengene. Men når der kommer en så bastant udmelding fra regeringen, om at alle har ret til at få de her penge, er det problematisk, at der ikke sker noget,« fortæller kaptajnløjtnant Alexander Baad, som tidligere har fungeret som sagsbehandler ved Arktisk Kommandos operationssektion.

Han har på opfordring flere gange fremsendt dokumentation på sine løn- og skatteforhold, men trods sin samarbejdsvilje har han stadig ikke fået at vide, hvornår han får sine penge udbetalt. Tværtimod føler Alexander Baad sig talt efter munden, når han gennem sin fagforening HOD hører fra Lønmodtagernes Feriemidler og ATP, som står for udbetalingerne:

»Vi får alle de rigtige svar: ’Det har I også ret i’, og ’de penge skal I også have’, men der sker bare ingenting. I starten var bekymringen, at man ville få at vide, at man må vente til pensionen. Man mister ikke sine penge, men det er jo ikke det, man har lyst til. Jeg har stadig 30 år til pensionen.«

Går ud over arbejde og humør

Flere andre af de i alt 190 berørte soldater har selv søgt hjælp hos deres respektive fagforeninger, men indtil videre har det ikke ført noget med sig for nogen af dem. Pengene står fortsat indefrosset, og ingen kan i skrivende stund svare på, præcis hvornår problemet er løst.

Uvisheden giver anledning til store frustrationer på de sejlende enheder, fortæller marinespecialist og tillidsmand Ronni Krogh Haahr Fornitz, der sejler på inspektionsfartøjet ”Knud Rasmussen”. Han har på både egne og kollegernes vegne længe forsøgt at skabe offentlig opmærksomhed om sagen.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse chefsergent Flemming Hougaards debatindlæg om den danske stat, som lader hånt om udsendte i rigsfællesskabet …

Undervejs har han skrevet breve til både forsvars-, beskæftigelses- og skatteministrene, ligesom han har klaget til Lønmodtagernes Feriemidler – indtil videre uden held. Samtidig har han selv og kollegerne på ”Knud Rasmussen” og de øvrige besætninger i Division 19 løbende indsendt alt, hvad de er blevet bedt om: Skattefritagelsesattester, lønsedler og sågar ansættelseskontrakter.

»Jeg synes, det er forkasteligt, at man skal kæmpe en kamp for at få sine penge og for at komme til orde. Selvfølgelig kan man sende en klage, men hvem behandler den? Det gør de selv,« siger Ronni Krogh Haahr Fornitz og tilføjer, at han gerne ser politisk handling for at finde en løsning på sagen, som altså er gået ind i sin femte måned.

»Hvorfor går ministrene ikke ind og får styr på den service, som staten betaler ATP for, og som lønmodtagerne skal have, for at udbetalingerne finder sted? Det er forkasteligt, at jeg skal bruge så meget tid og så mange ressourcer ved siden af mit arbejde i Nordatlanten. Det er farligt nok i forvejen, men nu skal jeg samtidig gå og tænke på, hvad næste skridt skal være. Det går ud over både mit arbejde og mit humør,« siger han.

ATP: For travlt til at kortlægge alle problemstillinger

Hos ATP forstår man godt de ansattes frustrationer, fortæller forretningsudviklingsdirektør Jesper Juel-Helwig, der er ansvarlig for blandt andet feriepengeområdet. Baggrunden for den lange ventetid skal findes i en række komplekse problemstillinger, som er kommet som perler på en snor. Ikke mindst de grønlandske skatteregler har besværliggjort processen for de danske sagsbehandlere i ATP og Lønmodtagernes Feriemidler, der hører under LD.

»Hver gang, vi har løst den ene udfordring, har der været en ny. Der er spørgsmålet om ansættelsessted, om skatteforhold, og om at have det rette SE-numre i forhold til at kunne få pengene udbetalt. For de statsansatte i Grønland har vi først skulle afklare, om de overhovedet var omfattet af dansk ferielov. Siden har der været nogle særlige udfordringer med at definere det korrekte skattetræk. Særligt de to ting har gjort sig gældende, og det har bare taget lang tid at afklare. Også for lang tid,« indrømmer Jesper Juel-Helwig.

Han bemærker, at langt de fleste af de samlede udbetalinger på landsplan – 98,3 procent for at være eksakt – er gennemført efter planen, selvom ATP fik ganske kort tid til at udvikle den løsning, som borgerne har benyttet. Derfor ærgrer det også, at der stadig er knaster, der skal ryddes af vejen, og som skæmmer det overordnede billede af en vellykket operation.

Det er dog tæt på uundgåeligt, at enkelte udbetalinger skal foregå ad ”biveje, som risikerer at give visse problemer.

»Når man har en kort periode til en stor udviklingsopgave, er der ikke tid til at kortlægge alle problemstillinger, inden man går live. Skattefritagne danske statsborgere på Grønland er en af de biveje, som vi først har kunnet afdække sammen med en række andre myndigheder efterfølgende. Det er det, de gode soldater fra primært Søværnet og Arktisk Kommando er blevet fanget i.«

Beklager for lavt informationsniveau

Én af soldaternes anker drejer sig om selve forsinkelsen, mens en anden handler om informationsniveauet. Meget af den information, Jesper Juel-Helwig undervejs giver OLFI, er ikke tilgået det berørte personel, som i stedet er blevet mødt af skiftende meldinger om både problemerne og perspektiverne for at få dem løst.

»Flere af soldaterne har henvendt sig til kundeservice, og jeg kan forstå, at svarene derfra ikke nødvendigvis har været fyldestgørende. Om det så er selve svarene, eller det, at man ikke har fået sine penge, der har haft størst vægt, kan jeg ikke vurdere,« siger han.

Jesper Juel-Helwig uddyber, at man ikke har være proaktive med at lægge information på borger.dk, fordi problemet kun har berørt 190 borgere. Problemets begrænsede omfang kan også forklare, hvorfor nogle soldater uforvarende er blevet giver forkerte informationer.

»Når kunderådgiveren ser, at blanketten og den nødvendige dokumentation er der, har vedkommende måske sagt, at så plejer der at gå tre uger. Det har været tilfældet for de 40.000 andre blanketansøgere, men altså ikke for de skattefritagne. Det er måske en oplysning, som kundeservice ikke har været sig nok bevidste om. Det tager vi til os og gør bedre næste gang,« siger Jesper Juel-Helwig.

»Den gode nyhed er, at anden runde af udbetalinger vil basere sig på Forsvarets indberetninger. Det vil sige, at vores gode folk i Nordatlanten også vil kunne bestille deres indefrosne feriepenge på borger.dk.«

Tidshorisont mødes med skepsis

Der er også lys for enden af tunnelen for så vidt angår første udbetaling, forsikrer Jesper Juel-Helwig som svar på OLFIs spørgsmål til tidshorisonten for den:

»Lige nu vil jeg nok sige nogle uger. ATP er et udbetalingshus, og vi ville meget hellere have udbetalt pengene i går end i morgen. Men vi går op i at udbetale hurtigt og korrekt, og det er det med at udbetale korrekt, der har været en stor og kringlet udfordring i forhold til de statsansatte på Grønland. Det beklager vi, men der bliver arbejdet intenst på at løse problemet.«

Meldingen modtages med et vist forbehold af Alexander Baad:

»Informationsniveauet omkring tidsforbruget har været nærmest ikke eksisterende, og efter alle de henholdende svar, der har været siden september, virker det som endnu en floskel i rækken. Men håbet er da lysegrønt, og det bliver spændende at se, om det så går hurtigere de næste uger.«

Samme toner lyder fra ”Knud Rasmussen”, hvor ATP’s tidshorisont også modtages med en vis skepsis af Ronni Krogh Haahr Fornitz.

»Vi har hørt gentagne gange, at de lige er på trapperne, så jeg ved snart ikke, hvad jeg skal tro,« siger han.

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

Forsvarets genrejsning kræver en fordomsfri tilgang fra alle parter

DEBAT: Forsvaret står et sted, hvor den politiske og den militære sfæres indbyrdes relation er i fare for at stå i vejen for en historisk genopretning. For at den kan føres ud i livet, skal der derfor ikke kun ses på organiseringen af forsvarsområdet, men på kulturen, som man...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer