spot_img

Den danske forsvarsdebat overlades i for høj grad til politikerne

DEBAT: Det ville gavne den danske forsvarsdebat, hvis debatkulturen tillod Forsvarets øverste chefer, forsvarschefen og værnscheferne at sætte rammen med offentlige debatindlæg om Forsvarets og værnenes udfordringer, fremtid, organisering og bevæbning. Men det ville nok kræve, at politikerne talte lidt mindre og lyttede lidt mere, skriver Carsten Rasmussen i dette debatindlæg.

Forleden læste jeg på OLFI artiklen ”Trine Bramsen aflyser sin store reformering af Forsvarsministeriets organisation” og lyttede til interviewet med forsvarsministeren i radioprogrammet Frontlinjen på Radio4. Det var et godt, langt interview med rigtigt mange gode elementer. Jeg værdsætter, at ministeren stiller op. Det er der behov for, så vi kan få en god, faglig og politisk debat om Forsvaret frem mod det næste forsvarsforlig. Der var mange gode elementer i interviewet, men dem vil jeg ikke skrive om her.

Ministerens holdninger til forsvarsdebatten og ikke mindst til forsvarsledelsens deltagelse i den offentlige debat er jeg imidlertid ikke enig i. Jeg reagerede på min foretrukne platform Twitter og gav udtryk for, at jeg synes, at problemet med den politiske debat i Danmark er, at den i for høj grad overlades til politikerne – det gælder også den næsten fraværende forsvarspolitiske debat.

Jeg er enig med forsvarsministeren i, at vi i Danmark er rigtigt dårlige til at diskutere forsvarspolitik. Ministeren er af den opfattelse, at det er politikkerne, som skal kommunikere og stille op i debatter. Forsvarschefen er ifølge hende blot at sidestille med en styrelsesdirektør, som forventes at løfte i den retning, som er udstukket. Ministeren forventer, at man som chef i det offentlige svarer på spørgsmål. Men da offentlige chefer ikke er politikere, har hun ingen forventning om, at de skriver debatindlæg.

Debatten på forsvarsområdet har karakter af pseudodebat

Det kan med den indstilling næppe undre nogen, at vi i Danmark er rigtigt dårlige til at diskutere forsvar og forsvarspolitik. De allerdygtigste af vores officerer, som er nået helt til tops og blevet værnschefer eller forsvarschef, forventes ikke at deltage i den offentlige forsvarsdebat. De nævnte officerer deltager naturligvis i den interne debat i Forsvaret og rådgiver ministeren. Konsekvensen af den danske debatkultur på forsvarsområdet er, at den ofte får karakter af en pseudodebat.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse OLFIs interview med forsvarsminister Trine Bramsen, som alligevel ikke vil reformere Forsvarsministeriets organisation …

Den kommer til at handle om skandaler, om hvor meget vi skal bruge på Forsvaret for at gøre Nato og den amerikanske præsident glad og om sognerådspolitik, hvor politikerne kæmper om at flytte flest mulige af Forsvarets arbejdspladser til netop deres valgkreds. Hvad debatten efter min mening burde handle om, vil jeg vende tilbage til.

Ministeren reagerede på mit tweet. Hendes reaktion overraskede mig. Hun fandt mit tweet ulødigt, og hun antyder, at jeg tweetede for at få nogle likes. Men Twitter bruges netop til korte statements. Jeg citerede en af ministerens udtalelser, tilføjede min egen holdning til den udtalelse, taggede ministeren og indsatte et link til artiklen på OLFI, så hele konteksten var med. Det har i de 10 år, jeg har deltaget i debatten på Twitter, været god stil at kommunikere og debattere på den måde.

Ministeren antyder, at jeg jagter likes. Men her må jeg skuffe. Det er ikke tilfældet. Jeg skal hverken vælges, genvælges eller sælge noget – så jeg er bedøvende ligeglad med, om jeg får mange likes, og om jeg er populær på Twitter. Jeg er blot borger i et demokratisk samfund og insisterer på min ret til at have en mening og give udtryk for den. Andre må gerne være uenige med mig, dissens er et vigtigt brændstof i sundt demokrati.

Forsvarsdebat bør tage udgangspunkt i truslen mod Danmark

Hvad burde forsvarsdebatten så handle om? Her er mit bud. Jeg skelner ikke klart mellem den militærfaglige og den forsvarspolitiske debat. Det kan man godt på de lavere niveauer, men på nationalt niveau giver det sjældent mening.

Læs også: Forsvarschef i kovending: Afblæser lovede interview med OLFI og Berlingske

En offentlig forsvarsdebat bør efter min opfattelse tage udgangspunkt i den trussel, der er mod Danmark i alle domæner, som karakterises ved land-, sø-, luft, og nu også cyberkrig. Det bør diskuteres, hvad der er behov for militært for at imødegå truslen i alle fire domæner. Hvad, der kræves af Forsvaret for fuldt ud at kunne leve op til Atlantpagtens artikel 3, som omhandler nationernes individuelle og kollektive forsvarsevne. Det bør også diskuteres, hvad Danmark bør kunne levere af støtte til vore allierede indenfor rammen af alliancens kollektive forsvar, som er nedfældet i Atlantpagtens artikel 5.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse, hvordan general Flemming Lentfer sendte alle de forkerte signaler ved sin tiltrædelse som forsvarschef …

Det er hver enkelt af de allierede nationers evne og vilje til at leve op til disse forpligtelser, som sammen med supermagten USA’s beskyttende atomparaply, gør Nato til historiens stærkeste og mest succesrige alliance. En sådan diskussion finder naturligvis sted i Nato og internt i Danmark, men den finder sted i militære, diplomatiske og politiske ekkokamre. Jeg synes, at borgerne i et demokratisk samfund har krav på en åben debat, så de ikke vildledes til f.eks. at tro, at 2 pct. målsætningen handler om at gøre USA’s præsident glad. Det gør den ikke. Den handler om at få alle medlemsnationer til hver især og sammen at leve op til, hvad de skrev under på, da de i sin tid blev medlem af alliancen. Vi skal således levere på målsætningen for vores egen sikkerheds skyld.

Artiklen fortsætter under playeren …

Ovennævnte debat vil naturligt føre til en diskussion af, hvordan Forsvaret skal organiseres, bemandes, udrustes, og hvilket beredskab det skal være på. I denne del af debatten er der behov for, at Forsvarets øverste chefer blander sig og sætter rammen for debatten. I den nuværende debatkultur er dette ikke muligt, da Forsvarets øverste chefer blot forventes at løfte i den retning, som ministeren har udstukket.

Debatkultur forhindrer ordentlig militærfaglig debat

Debatkulturen forhindrer en ordentlig militærfaglig og forsvarspolitisk debat. Derfor får vi ingen debat om, hvordan Forsvaret kan udvikle sig fra den nuværende produktionsorganisation til en beredskabs- og kamporganisation. Produktionsorganisationen eller kapacitetstilgangen var nok et fornuftigt valg for tyve år siden, da truslen var en helt anden, og Forsvaret udelukkende skulle fokusere på at producere kapaciteter, som skulle indsættes i internationale operationer. Konsekvensen af den kapacitetsbaserede tilgang var desværre også, at de kapaciteter, der ikke umiddelbart var efterspurgt i de internationale operationer, blev sparet væk.

Den åbne debat, som jeg efterlyser, ville sandsynligvis afdække et behov for at bruge mere på Forsvaret – måske endda væsentligt mere. Hvor meget samfundet vil bruge, er imidlertid ikke noget, som Forsvaret på nogen måde skal blande sig i. Det er Folketingets prærogativ at træffe sådanne beslutninger, men en god forudgående offentlig debat med Forsvarets deltagelse vil gøre de politiske beslutninger mere transparente. Det har vi alle som borgere i et demokratisk land en legitim interesse i.

Jeg tror således, at det ville give en bedre forsvarsdebat, hvis debatkulturen tillod forsvarets øverste chefer, forsvarschefen og værnscheferne at sætte rammen med offentlige debatindlæg om Forsvarets og værnenes udfordringer, fremtid, organisering og bevæbning. Jeg har fuld tillid til, at cheferne vil kunne debattere disse vigtige emner uden at være partipolitiske. Men det ville nok kræve, at politikerne i visse faser af debatten frem mod det næste forsvarsforlig talte lidt mindre og lyttede lidt mere.

Carsten Rasmussen har tidligere været forsvarsattaché i Beijing og er tillige kendt fra sin tid som eskadronschef for de danske FN-kampvogne, som i 1994 var indsat i den meget omtalte Operation Bøllebank i Bosnien. Privatfoto

Andre læste også

»Hver gang Putin har eskaleret, er vi kommet rendende med for lidt og for sent«

Abonnement
INTERVIEW. Det er mange år siden, Anders Fogh Rasmussen indstillede sin parlamentariske karriere og satte sig for bordenden som generalsekretær i Nato. Nu er han en fri fugl, og det kommer særligt i udtryk i Venstre-koryfæets udtalte og uforbeholdne støtte til Ukraine. Vesten skal træde mere i karakter og...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

7 KOMMENTARER

guest
7 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Henrik Flach
Læser
Henrik Flach
22. februar 2021 20:05

Carsten, embedsværkets opgave er at fremskaffe beslutningsgrundlag for og rådgive politikerne. Dette gør embedsværket med udgangspunkt i den faglighed de besidder.
Specielt i relation til forsvarsområdet er der ofte en række klassificerede forhold, der ikke egner sig til en offentlig debat, specielt ikke i randen af en ellers politisk debat.
Dit ønske om en offentlig debat baseret på ren faglighed, er derfor hverken mulig eller hensigtsmæssig.
Jeg er enig med dig I, at der er ytringsfrihed i Danmark, men jeg finder det helt naturligt, at de som står på valg (politikerne) selv argumentere for hvorfor, de skal vælges.
Slutteligt finder jeg det helt naturligt, at der er en opgave-/arbejdsdeling mellem embedsværk og politikere.

M. Jacobsen
Læser
M. Jacobsen
27. januar 2021 15:32

Godt og sobert indlæg fra Carsten Rasmussen!
Og på tide at oprøret indefra kommer frem i dagens lys. For det er det, det hele drejer sig om: nogen som tør tage bladet fra munden og fortælle om hvordan de ser tingene.
Hele det offentlige system er gennemsyret af folk, som tænker mere på deres fremtidige karrieremuligheder og pension, end på at de også har et ansvar for at hæve deres røst, når tingene kører af sporet eller når debatten er foregår på et niveau som stikker helt af fra virkeligheden.

Og når man tænker over hvor mange tapre soldater det danske Forsvar består af, så er det sgu imponerende hvor få der tør bruge deres Grundlovssikrede ret, til netop at give udtryk for deres personlige holdninger. OGSÅ TIL AT DISKUTERE DERES ARBEJDSPLADS!

Og ja det kan være at det har nogle konsekvenser for ens fremtid. Men så må man også tage denne kamp, og kræve sin ret til at tale uden at det får konsekvenser.
Hvis man ikke har dette mod til at kræve sin ret, så har man sgu heller ikke “røv i bukserne” til at bære en uniform, med det ansvar det indebærer.

Michael Guy Diemar
Læser
Michael Guy Diemar
24. januar 2021 16:00

Jeg kan fuldstændig tilslutte mig Carsten Rasmussens betragtninger.
Ønsket om en bredt funderet forsvars- og sikkerhedsdebat i Danmark, var i øvrigt baggrunden for at Det Krigsvidenskabelige Selskab år tilbage lancerede den nye web baserede platform, og ændrede selskabet for at være et lukket selskab for de indviede = primært officerer i Forsvaret, til at være åbent for alle interesserede. At det så ikke er mit indtryk, at politikere har haft den store interesse i at tilegne sig faktuel viden via denne platform er bare sørgeligt.

Det virker patetisk når Trine Bramsen beskylder Carsten Rasmussen for at jagte likes. Det er tydeligt for enhver ansat i Forsvaret, at Trine Bramsen i sin tid som Forsvarsminister, nok er den forsvarsminister der gennem tiden har været mest opmærksom på at få taget opstillede billeder af hende selv i centrum ved eks. udsendte soldater, sammen med veteraner, gennemførelse af store materielanskaffelser m.m. Billeder som alle flittigt deles af ministeren på LinkedIn, Facebook m.m. i jagten på “Likes”.

Det virker besynderligt, når Trine Bramsen begynder at sætte spørgsmål ved den nuværende trussel og dermed behovet for at leve op til målsætningen om 2 % af BNP til et fremtidigt forsvarsbudget, når alle vores nabolande fortsat kan se denne trussel fra Rusland. Det er vist mere et udtryk for ønsketænkning hos ministeren. Skiftende regeringer har gennem de seneste årtider skåret hele militære kapaciteter væk, kapaciteter som vi i dag i den grad mangler, og som det vil tage årtider at genopbygge igen, under forudsætning af at midlerne tilføres. De militære kapaciteter vi trods alt besidder i dag, uagtet hvor moderne de er, er generelt kvantitativt utilstrækkelige til at opfylde de meget ambitiøse målsætninger som det politiske niveau stiller Forsvaret.

Det ville således pynte gevaldigt, hvis vores forsvarsminister revurderede sin holdning om Forsvarets øverste chefers involvering i debatten, og måske endda inviterede/opfordrede forsvarets personel til at deltage i forsvarsdebatten, herunder Forsvarets øverste chefer.

Til sammenligning kan man konstatere, at man på landsdækende TV (DR) kunne følge rigspolitichef Thorkild Fogde gennem to programmer i “Politiet indefra”. Her fik man ikke bare et indtryk i Rigspolitichefens hverdag i disse Coronatider, men tillige et indblik i de tanker han havde gjort sig om politiets fremtidige udvikling som ny Rigspolitichef. Mig bekendt er han også en styrelseschef – i et embede der er meget sammenligneligt med Forsvarschefsembedet – under den samme regering som Trine Bramsen sidder i, men godt nok under et andet ministerområde.

En gammel kriger
Læser
En gammel kriger
23. januar 2021 19:50

Kære Carsten,
Tak for et godt og konstruktiv indlæg, det er desværre alt for sjældent set fra personel på dit niveau.
Der kan jeg desværre ikke med, trods jeg har over 40. år i det som engang var et forsvar.

Og ikke som i dag, hvor bliver styret komplet, af politikere og utroligt mange civilister på høje poster i diverse styrelser. Hvor af de fleste end ikke, har prøvet at snøre et par kampstøvler, eller tage en redningsvest på.
Jeg har desværre selv kapituleret, orker ikke kampene med disse styrelser mere, men venter bare på jeg kan smutte på pension.
Og den måde den kære minister reagerer på, må jo skyldes, at hendes Socialdemokratiske forgænger, Hækkerup. Fik ødelagt den sidste smule der var tilbage af det man kaldte forsvaret, med diverse styrelse og ikke mindst udnævnelsen af den politiske hånddukke Bartram.
Og den slags skal man jo ikke, gå imod for så risikerer hun selv,at smutte ud i mørket.
Men tak, og nyd vinteren ovre øst på.

Michael Albeck
Læser
Michael Albeck
23. januar 2021 18:11

lyt mere og tal mindre, det er derfor du er udstyret med dobbelt så mange lyttemidler som talemidler, og Carsten, du skal ikke påberåbe dig retten til at mene noget så længe du bliver styret af en husmor hvis viden kommer fra departementet samt den personlige erfaring indhøstet ved visitter på større og mindre tjenestesteder, husk .. et knips med de socialdemokratiske fingre så står du og er flink depotmedarbejder på skivedepotet på Kallesmærsk hede, godt brølet, løve men sid nu stille den sidste tid, så kommer pensionen, og SÅ bliver det godt, vi må ikke håbe at denne socialdemokratiske forsvarsmedister laver en Alsing Andersen på os.

Palle Randløv
Læser
Palle Randløv
25. januar 2021 17:07

Hvis vi alle gjorde som du skitserer – ville vi aldrig opnå nogen form for ændring. Hvis alle holder kæft sker der ikke en sk.. Taler af erfaring, har haft mine dage “på vand og brød”.

Michael Albeck
Læser
Michael Albeck
25. januar 2021 18:54

ja ja Palle, jeg siger bare… ti stille… ellers får du en huskekage.. husker du Lars Møller… fedt job i Oksbøl… men blev visket ud og endte i kuglegården og tjenestecykel,,,