Alene mistanken om, at Bjørn Bisserup som forsvarschef kan have ydet rådgivning til politikerne med egen økonomisk vinding for øje, gør det nødvendigt at få regler om en karensperiode efter tjenesten for topofficerer og embedsmænd. Det mener flere forsvarsordførere efter, at tidligere forsvarschef Bjørn Bisserup går direkte over i en stilling som lobbyist for forsvarsindustrien.

Tænkte den daværende forsvarschef Bjørn Bisserups mest på rigets sikkerhed eller sin egen private pengepung, da han rådgav politikere om eksempelvis Forsvarets behov for oprustning i bl.a. Arktis? Det spørgsmål blæser over Nordatlanten efter, at Bjørn Bisserup har annonceret, at han tiltræder et job som rådgiver og lobbyist for konsulenthuset Rud Pedersen. Virksomheden lever bl.a. af at rådgive forsvarsindustrielle virksomheder, som ønsker at sælge materiel, våben og udstyr til det danske forsvar.

I en artikel i Berlingske oplyser Bjørn Bisserup, at det lige præcis er, hvad han skal beskæftige sig med i Rud Pedersen. Her får Bjørn Bisserup ifølge Berlingske ansvaret for at udvikle og udbygge rådgivningen af forsvarsindustrielle virksomheder i Danmark og Norden. Det er der som sådan ikke noget problem i – når blot man har udstået en karensperiode på minimum ét år.

Det mener i hvert fald en række forsvarspolitiske ordførere fra Christiansborg, som OLFI har talt med. En af dem er den konservative Niels Flemming Hansen. Han kalder det et »yderst relevant spørgsmål«.

Artiklen fortsætter under billedet …

20201228 TEASER Bisserup
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om den tidligere forsvarschef Bjørn Bisserup, som bliver lobbyist og rådgiver for forsvarsindustrien i konsulenthuset Rud Pedersen …

»Bjørn Bisserup har været med til møder med os i forligskredsen til det sidste og givet os de informationer, som han har ment, at vi skulle have bl.a. omkring Arktis-pakken. Det har virket sagligt, men jeg kan jo ikke vide, hvad han har lavet på kontoret.«

Rejser det ikke spørgsmålet, om du kan vide dig sikker på, at han ikke har rådgivet med bagtanke på private virksomheder, som er i stald hos Rud Pedersen, og som gerne vil tjene penge på Danmarks indsats i Arktis?
»Nej, det kan jeg ikke vide mig sikker på. Derfor skal vi nok også lige bruge noget tid på at drikke kaffe og forventningsafstemme, første gang vi mødes. Det kan godt være en udfordring, når Bjørn Bisserup og andre topofficerer springer direkte fra topjob i Forsvaret til job i industrien, som lever af Forsvaret.«

Burde være en karensperiode på minimum et år

Er der ikke en risiko for, at det skader både tilliden til Forsvaret og tilliden til Forsvarets øverste ledelse, når den ene general og admiral efter den anden går fra deres job som topchef i Forsvaret direkte til et job i den industri, der lever af Forsvaret?
»Jo. Det kan det sagtens gøre, og det er bl.a. derfor, at vi andre ude i det civile har skrevet i vores direktør-kontrakter, at vi eksempelvis ikke må gå direkte over i et arbejde hos en konkurrerende virksomhed i relaterede brancher. Det ser man helt ned på sælgerniveau i private virksomheder.«

Er det ikke et udtryk for dårlig dømmekraft eller måske ligefrem grådighed, at man som afgående forsvarschef ikke af egen vilje vælger at vente et eller to år for at undgå mistanken om, at man udnytter sin fortrolige viden om Danmarks sikkerhedspolitiske udvikling til at berige sig selv økonomisk?

Artiklen fortsætter under billedet …

20171019 TEASER Ludvigsen
Klik på billedet, hvis du vil læse om den forhenværende viceforsvarschef Per Ludvigsen, som gik direkte til et job som seniorrådgiver i det konsulenthus, han selv havde hyret til at lave budgetanalysen forud for det forsvarsforlig, som Per Ludvigsen havde ansvaret for at planlægge …

»Jeg synes, at det i virkeligheden er et større problem, at man fra Forsvarsministeriets side laver en kontrakt med en forsvarschef uden at tage højde for den problemstilling, så det ikke kan ske. Jeg kan godt forstå den officer, der ikke er klausuleret og begrænset af en kontrakt – og derfor vælger at gøre det.«

Så du mener, at man burde have en karensperiode?
»Ja, for det er et problem, og man burde have en karensperiode på minimum ét år. Man bør indføre klausuler i kontrakter til officerer i stillinger over et bestemt niveau.«

Er det noget, som du vil foreslå?
»Ja, det er bestemt noget, som jeg vil foreslå.«

Både SF og Socialdemokratiet støtter karensperiode

Hos SF deler forsvarsordfører Anne Valentina Berthelsen fuldt ud de konservatives holdning. Hun mener, at Bjørn Bisserup sender et »meget uheldigt signal« og kalder Bjørn Bisserups direkte skifte til Rud Pedersen for »ret problematisk«. Anne Valentina Berthelsen understreger, at det ikke handler om at forbyde dygtige topchefer og embedsmænd fra den offentlige sektor at arbejde videre med noget, som de er gode til. I stedet handler det om at undgå og forebygge åbenlyse interessekonflikter.

»Problemet er, at en netop afgået forsvarschef som Bjørn Bisserup kan ligge inde med en masse viden om, hvem der har hvilke interesser. Den viden fik han, da han sad på ”den forkerte” side af bordet og kan nu bruge til at servicere disse interesser. Det, mener jeg, er meget problematisk. Men vi har ikke den relevante lovgivning, som forhindrer, at det her sker. Derfor bliver vi helt generelt nødt til at tage højde for dette problem og ikke bare i enkelte kontrakter,« siger hun:

Artiklen fortsætter under billedet …

20201010 TEASER Bisserup
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om forsvarschef Bjørn Bisserup, som sniger sig ud ad bagdøren … Tegning: Lars Andersen

»Vi skal sikre, at for mange særinteresser ikke støder sammen og kommer i spil på en uheldig måde i forhold til gennemsigtighed og demokrati.«

Hos Socialdemokratiet mener forsvarsordfører Jans Johansen, at pensionsalderen helt generelt er for lav i Forsvaret på trods af den gradvise stigning til 63 år. Han har ikke de store problemer med, at topofficerer fortsætter i forsvarsindustrien, men der bør være nogle regler for hvornår og hvordan.

»Jeg mener, at vi skal kigge på, hvad de må foretage sig efterfølgende. Der skal være nogle retningslinjer, når de har så gode forhold i deres pension, som de har. Problemet er, hvis de går hen og bruger al deres viden om Forsvaret og sælger ud af den. Derfor vil jeg gerne være med til at diskutere, hvordan man kan komme videre,« siger Jan Johansen.

guest
2 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer