Skud kommer! … Snart for allersidste gang fra Carl Gustav

4
Dysekanon M/85 "Carl Gustav" har været en del af den danske hær i over 35 år, men skal nu på pension. Foto: Forsvaret

Med udgangen af 2021 udfases dysekanon M/85 med ganske få undtagelser fra den danske hær. Den hedder også “Carl Gustav” og har i to forskellige udgaver været en del af Forsvaret siden 1979. Men nu skal Hæren finde en erstatning. Arbejdet er i gang, og chefen for Hæren er fortrøstningsfuld.

Den har været en del af Forsvaret i mere end en generation, men med udgangen af 2021 går dysekanon M/85 ”Carl Gustav” på pension. Det bekræfter Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i et skriftligt svar over for OLFI. Kun ganske få enheder vil også efter 2021 have dysekanonen.

»Ja, det er korrekt at dysekanonen udfases dog med den undtagelse, at højt prioriterede enheder fortsat vil råde over kapaciteten i en periode derudover. Den planlagte udfasning gennemføres på baggrund af en samlet vurdering, hvor især systemets betydelige alder, slitage og generelle stand samt aktuelle muligheder for at understøtte systemet logistisk har vejet tungt,« skriver materielstyrelsen.

Ifølge materiel- og indkøbsstyrelsen er der indledt en afdækning af mulighederne for en erstatning, og Forsvarskommandoen har iværksat et analysearbejde med det formål at erkende og beskrive, hvad en evt. fremtidigt kapacitet skal kunne.

»Der er ikke truffet beslutning om og evt. hvornår, at en sådan kapacitet skal anskaffes. Forsvaret vil dog efter udfasningen fortsat råde over mandbårne systemer, der kan bekæmpe samme typer pansrede mål som dysekanonen. Ikke mindst efter indfasning af det kommende panserværnsmissilsystem, idet kapaciteterne dog ikke er sammenlignelige i målestoksforholdet 1:1,« skriver styrelsen.

Går under kælenavnet Carl Gustav

Generalmajor Michael Lollesgaard er chef for Hærkommandoen. Han blev indkaldt omtrent samtidig med, at Forsvaret indfasede den første dysekanon M/79 med tilnavnet Carl Gustav fra den svenske våbenproducent Saab Bofors Dynamics.

»Dysekanonen har været i Forsvaret lige så lang tid som jeg selv – i mere end 40 år. Først med M/79 modellen og senere M/85. Når vi nu udfaser dysekanonen, er det begrundet i en række tekniske årsager. Men det er jo givet, at et våben med så mange år på bagen bliver slidt, og udviklingsmulighederne for vægt og ammunition begrænses,« siger Michael Lollesgaard.

Artiklen fortsætter under videoen …

Han mener ikke, at Hæren mister en kapacitet ved at udfase dysekanonen, fordi den på længere sigt bliver erstattet af nye og mere tidssvarende systemer.

»Anskaffelsen af nye kort- og langtrækkende panserværnssystemer er en proces, der lige nu pågår ved materiel- og indkøbsstyrelsen. Hæren er med til at definere de krav, vi har til nyanskaffelser, og jeg må erkende, at de muligheder, som Hæren bliver præsenteret for, ikke giver anledning til bekymring. Vi udfaser og erstatter dysekanonen med mere moderne panserværnsvåben, der kan levere den efterspurgte effekt på en moderne kampplads,« siger Michael Lollesgaard.

Soldater med had-kærlighedsforhold til DYKN M/85

Ifølge ham er der mange delte meninger om dysekanonen, som mange i Forsvaret har haft et had-kærlighedsforhold til.

»Hadet, fordi våbnet og ammunitionen er tungt og besværligt at få med frem afsiddet på kamppladsen. Kærlighed, fordi det er et godt og fleksibelt våbensystem med et bredt udvalg af ammunitionstyper til forskellige formål. I Afghanistan var dysekanonen ofte med på afsiddede patruljer, netop fordi våbnet med fleksible ammunitionstyper, kunne være med til at sikre en frigørelse af soldater i et baghold eller nedkæmpe en modstander i en beskyttet og skjult position,« siger Michael Lollesgaard.

Ifølge Michael Lollesgaard er der endnu ikke foretaget typevalg, men FMI arbejder ifølge hærchefen med et lettere mandbåret og et langtrækkende missilsystem. Det sidstnævnte kan ifølge Micael Lollesgaard bygges ind i et tårn eller anvendes afsiddet.

»Så samlet set vil vi stå stærkere,« siger Michael Lollesgaard.

guest
4 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer