spot_img

Uafhængig kommission skal undersøge forhold omkring ulovligheder i FE

Regeringen vil nedsætte en særlig undersøgelseskommission, der skal foretage en uafhængig og uvildig undersøgelse af visse forhold i Forsvarets Efterretningstjeneste. Kommissionsundersøgelsen er et af flere led i opfølgningen på Tilsynet med Efterretningstjenesternes særlige undersøgelse af FE, oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Et år. Så lang tid for den kommende kommission bestående af tre landretsdommere til at undersøge, om der er foregået ulovligheder i Forsvarets Efterretningstjeneste. Det fremgår af en pressemeddelelse, som Justitsministeriet i dag har udsendt.

“Regeringen har besluttet at fremsætte lovforslag om en særlig undersøgelseskommission i FE-sagen. Regeringen ønsker, at undersøgelsen gennemføres hurtigst muligt – både af hensyn til de personer, der er involveret, og af hensyn til hurtigst muligt at afklare og normalisere forholdene, så Forsvarets Efterretningstjeneste kan varetage sine opgaver effektivt. Især af hensyn til den betydelige mængde klassificeret materiale, der vil indgå i undersøgelsen, vil kommissionen blive nedsat ved en særlig lov, der sikrer fortroligheden omkring de forhold, der undersøges,” står der i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under linket til Frontlinjen om FE-sagen …

Sagen eksploderede i medierne, da Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) den 24. august udsendte en pressemeddelelse med resultaterne af en særlig undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Heri skrev tilsynet, at FE i årevis skulle have holdt centrale informationer skjult og dermed i praksis have hindret TET i at udføre sit tilsyn effektivt. Desuden har man ”givet tilsynet urigtige oplysninger om forhold vedrørende tjenestens indhentning og videregivelse af oplysninger”.

Videre skrev TET, at “der ved centrale dele af FE’s indhentningskapaciteter er risici for, at der uberettiget kan foretages indhentning mod danske statsborgere”. Endelig kritiserede TET efterretningstjenesten for at have undladt at følge op på oplysninger om mulig spionage indenfor Forsvarsministeriets område, ligesom “der i FE’s ledelse og dele af tjenesten eksisterer en uhensigtsmæssig legalitetskultur, hvor tjenestens eventuelle uberettigede aktiviteter eller uhensigtsmæssige forhold søges skrinlagt, herunder ved at undlade at orientere tilsynet om forhold af relevans for dets kontrol.”

Undersøgelse vil fokusere på centrale kritikpunkter

Ifølge Justitsministeriet vil den kommende kommissionsundersøgelse fokusere på de mest centrale og konkrete punkter i TETs kritik, herunder spørgsmål om mulig indhentning og videregivelse af oplysninger vedrørende danske statsborgere, orientering af skiftende forsvarsministre, FE’s eventuelle tilbageholdelse af oplysninger og afgivelse af urigtige oplysninger til Tilsynet og spørgsmål om FE’s uberettigede behandling af oplysninger om en ansat i Tilsynet.

Når undersøgelsen er afsluttet, vil kommissionen afgive en beretning til justitsministeren. Desuden vil kommissionen i videst muligt omfang udarbejde en sammenfatning af sine konklusioner i uklassificeret form. Der vil ifølge Justitsministeriet være fuld offentlighed om resultatet af kommissionens ansvarsvurderinger af de personer, der har været tjenestefritaget som følge af sagen.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om, hvordan Forsvarsministeriet blev en superspreder af dårligdomme …

Det fremgår videre, at kommissionen skal forsøge at afklare forhold omkring de ansatte, som er fritaget for tjeneste i forbindelse med undersøgelsen. Det drejer sig om Lars Findsen, som er chef for FE og tidligere departementschef i Forsvarsministeriet foruden Thomas Ahrenkiel, der også er tidligere departementschef i Forsvarsministeriet og tidligere chef for FE fra 2010-2015. Derudover er tre ledende medarbejdere i FE fritaget for tjeneste.

“Kommissionen vil blive bedt om så vidt muligt at afslutte sit arbejde et år efter nedsættelsen. Dog vil undersøgelseskommissionen blive opfordret til at afklare spørgsmål af betydning for de ansatte, der har været tjenestefritaget som følge af sagen, så tidligt som muligt og afgive delberetning herom i det omfang, kommissionen finder det forsvarligt,” står der i pressemeddelelsen.

Justitsministeriet forventer, at lovforslaget vil blive fremsat inden efterårsferien med henblik på, at undersøgelsen kan igangsættes inden årets udgang. Sideløbende vil der ske opfølgning på TETs kritik i andre spor, ligesom Forsvarsministeriet vil adressere TETs anbefalinger om etablering af en whistleblowerordning og revision af FE-loven. I dette arbejde vil der blive iværksat et arbejde med at indhente erfaringer fra andre lande, som sammen med kommissionens konklusioner vil kunne indgå i det fremadrettede arbejde med at revidere FE-loven. Ligeledes vil Justitsministeriet og Forsvarsministeriet som led i arbejdet se på rammerne for TETs arbejde. Der vil også fremadrettet blive set på relationen mellem Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne og forsvarsministeren og justitsministeren. Det forudsættes endvidere, at arbejdet vil omfatte både FE og PET.

Andre læste også

»Hver gang Putin har eskaleret, er vi kommet rendende med for lidt og for sent«

Abonnement
INTERVIEW. Det er mange år siden, Anders Fogh Rasmussen indstillede sin parlamentariske karriere og satte sig for bordenden som generalsekretær i Nato. Nu er han en fri fugl, og det kommer særligt i udtryk i Venstre-koryfæets udtalte og uforbeholdne støtte til Ukraine. Vesten skal træde mere i karakter og...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer