Tidligere hærchef H.-C. Mathiesen står til afskedigelse efter landsrets fængselsdom

Den tidlligere hærchef H.-C. Mathiesen er efter dommen for embedsmisbrug ikke længere ansat i Forsvaret, bekræfter forsvarsminister Trine Bramsen (S). Arkivfoto: Ernstved

Generalmajor Hans-Christian Mathiesen står til at blive opsagt efter Vestre Landsrets dom på tre måneders fængsel. Det bekræfter forsvarsministeren i et skriftligt svar til Bent Bøgsted (DF). Ifølge Kongehuset har han også afleveret sit kommandørkors.

Den tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen er sandsynligvis ikke ansat i Forsvaret meget længere. Den 24. august faldt der dom i ankesagen ved Vestre Landsret i Viborg, og her blev dommen for forsøg på embedsmisbrug, grov pligtforsømmelse og brud på tavshedspligten takseret til tre måneders ubetinget fængsel. Dommen var en skærpelse af straffen med en måned i forhold til byretten, og den endelige dom har nu kostet H.-C. Mathiesen officerskarrieren.

Det bekræfter forsvarsminister Trine Bramsen (S) i et skriftligt svar til Bent Bøgsted (DF), som gennem Folketingets Forsvarsudvalg har spurgt ministeren ind til den tidligere hærchefs lønforhold, mens sagen er blevet undersøgt og har kørt i retten.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesens håndtering af et kæresteforhold – nu ægteskab – med en yngre og kvindelig major …

H.-C. Mathiesen blev fritaget for tjeneste helt tilbage i oktober 2018 som følge af OLFI’s afsløringer af, hvordan han havde hjulpet sin kæreste ind på de prestigefyldte uddannelser Master i Militære Studier og operations- og føringsuddannelsen ved at ændre på optagelseskriterierne. Siden har han gået hjemme, og undervejs i det langvarige forløb er den tidligere hærchef altså blevet aflønnet efter gældende regler, skriver Trine Bramsen.

»En medarbejder, der undersøges af arbejdsgiver, kan fritages for tjeneste. Medarbejdere, der er fritaget for tjeneste, har ret til fuld løn. En tjenestemand kan endvidere suspenderes, fx når den pågældende tiltales for at have begået noget strafbart. Når en tjenestemand suspenderes, har vedkommende ret til 2/3 af sin løn. Forsvarsministeriets Personalestyrelse har oplyst, at den tidligere chef for Hærstaben på ovenstående grundlag har fået nedsat sin løn efter de regler under sagen,« fremgår det blandt andet af ministerens svar.

Mathiesen har afleveret sit kommandørkors til Kongehuset

Efter skærpelsen af dommen i ankesagen ved Vestre Landsret i Viborg er der dog ikke mere at gøre for Mathiesen, hvis karriere i Forsvaret ser ud til snart at være endegyldigt slut.

»Generelt kan det oplyses, at et ansættelsesforhold i Forsvaret som følge af en domsafsigelse, der giver fængselstraf, bringes til ophør,« skriver Trine Bramsen således i svaret til Bent Bøgsted.

Med fængselsdommen og opsigelsen må H.-C. Mathiesen også aflevere sit kommandørkors af Dannebrogordenen. Kongehuset oplyser til OLFI, at Hans-Christian Mathiesen af egen drift har henvendt sig for at aflevere sin orden. Dermed er der sat to endelige punktummer i den langstrakte sag, der begyndte i forsommeren 2017 med et brev fra en anonym afsender til OLFI med opfordring til at kigge hærchefens åbenlyse favorisering af sin kæreste efter i sømmene.

RETTELSE: Det fremgik oprindeligt af artiklen, at Hans-Christian Mathiesen allerede er blevet opsagt. Dette er ikke tilfældet. Den tidligere chef for Hærstaben er formelt stadig ansat i Forsvaret, meddeler Forsvarsministeriet. OLFI beklager fejlen.

Kommentarer

17 KOMMENTARER

 1. Personale Administrative Vejledning (PAV) afsnit 31.5.3 om afskedigelse af tjenestemænd fremgår: “Afskediges tjenestemanden som følge af en tjenesteforseelse eller et strafbart forhold, det vil sige på et disciplinært grundlag, er tjenestemanden ikke berettiget til aktuel pension, men til opsat pension under forudsætning af, at den pågældende har optjent mindst et års pensionsalder, se kapitel 29 om tjenestemænds tjenesteforseelser.”

 2. Du har ret, var nok lid for hurtig. Tog udgang i egen situation: afskediget (manglende arbejde) med rådighedsløn, derefter tj-pens incl. nævnte tillæg frem til folkepens om 2 år 🙂

 3. Hej Palle, der står intet i tjenestemandspensionsloven om denne slags tilfælde (kun fyringer som følge af, at man ikke kan passe tjenesten af helbredsmæssige årsager). Hvis han bibeholder sin pension vil det nok være som opsat pension, dvs. udbetalt når man bliver folkepensionist – og ikke med det tillæg som du nævner. Det tillæg var/er til officerer der pensioneres fra tjenesten før de 67 år – dvs. i hans tilfælde fra 64-67 år, hvis han gjorde tjeneste indtil sidste dag – men det kommer han næppe til. Så under alle omstændigheder er han nok jobsøgende, men ikke i stat/region eller kommune.

 4. Han kan blive fyret uden pension. Det vil sige at det beløb der er sat af til pension måned for måned vil blive udbetalt til en pensionskonto i et pensionsselskab eller bank med visse klausuler angående udbetalingen. Hvordan det rent teknisk foregår aner jeg ikke. Hvis han bliver fyret med pension, vil han derudover få førpensions tillæg som er ca. 45% af folkepensionens grundbeløb frem til han bliver folkepensionist, hvorefter det bortfalde.
  Men om kan få TM-pension frem til han bliver folkepensionist når han bliver fyret under de omstændigheder, burde vel egentlig ikke kunne ske. Så er det vel ned på jobcenteret (ønsketænkning).

 5. Du har ret, at som person er han nu uinteressant. Men set fra et økonomisk synspunkt, så er det vel lidt interessant. Hvis vi antager, at han i dag tjener ca. 1 million om året (det er nok ikke helt så meget, men for nemheds skyld). Det ville betyde, at fra han er 67 år til han dør (som en forhåbentlig meget gammel mand), skal vi betale 490.000 om året i pension til ham, og senere til hans efterladte hustru (hun lever nok endnu længere). Det kan da godt løbe op i længden. Middellevealderen i DK er for tiden 78 for mænd og 82 for kvinder, så man må jo forvente, at han skal have pension i mindst 11 år = 5,39 millioner kr. – og hvis det ikke er penge, så har jeg et konto nr., du gerne må sætte beløbet ind på. Jeg ved godt, at i det store hele, så er det et lille beløb, men den pension kan jo nok finansiere en enkelt eller to SOSU assistenter i nogle år.

 6. hmm egentlig er han piv uinteressant… en humbugmager der ikke kommer frem i dagslys og bbq invitationerne kommer ikke så tæt fremover… og madammen får nogle los i korte byger… måske menig i HJV et par år… 3 GV skytte i en bevogtningsgruppe… kostelig tanke

 7. PL fra 1989 – men fylder først 25 i 1990, så pension tæller der fra – altså 30 års pensionsalder = 49% i modsætning til de normal 57% af lønnen. Der til kommer, at han vil være på opsat pension indtil han bliver folkepensionist som 67-årig. Og da han ellers ville have været pensioneret som 63-årig, gå han glip af både de 8% i tab på pensionen og fire års indtægt.

 8. Tjenestemandspensionsalderen starter fra det øjeblik man er udnævnt til Premierløjtnant og man vel at mærke også er fyldt 25 år., så Michael, hvis du har hans CV – så kan du se hvornår han blev udnævnt til PL og så tælle der fra.

 9. Nederst i artikel står der at Hans-Christian Mathiesen stadigt er ansat – så alt er vel i spil 🙂

 10. det bliver svært nu, han er jo afskediget som general, skal han degraderes skal han jo genansættes , derefter degraderes og så afskediges igen… det bliver rod… tag hans TM pension til et majorlevel og så må han “nøjes ” med det og så hustle sig igennem med konens gage…

 11. Kunne man ikke forstille sig, at han degraderes i forbindelse med afskedigelsen, fx til major, og at han så modtager pension som major. Venligst vær opmærksom på, at en tjenestemandspension ikke er en pensionpool (altså der er ingen løbende indbetaling, kun en forpligtelse), så der er næppe noget til hinder for at ændre denne. En degradering vil alt andet lige også være det rigtige

 12. Der står intet i tjenestemandspensionsloven om et tilfælde af denne art. Jeg tvivler også på, at hans pension vil blive taget fra ham, men han vil nok få opsat pensionen indtil han fylder 65 eller 67 år, ligesom han nok heller ikke har opnået den fulde pensionsalder på 37 år.

 13. Pension er en del af lønnen – og er svær at tilbageholde – man gør det ved Britta Nielsen – da hun lavede økonomisk kriminalitet og staten dermed har et tilgodehavende – det er der jo ikke tale om her – så vil blive overrasket hvis man gør det 🙂

 14. Decorumkravet fremgår af tjenestemandslovens paragraf 10, når han har overtrådt dette godt og grundigt og herefter afskediget.
  Kan det så også tænkes, at den tjenestemandspension han har optjent forsvinder ?

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here