spot_img

Kandidater til OFU undrede sig over optagelse af hærchefens kæreste

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

Det skabte frustration blandt øvrige kandidater, at Hans-Christian Mathiesens kæreste kunne optages på operations- og føringsuddannelsen uden at have været udsendt i en international mission. Uddannelsens leder mente, at der var andre bedre kvalificerede kandidater, hvilket hun fik bekræftet under kærestens gennemførelse af uddannelsen. Det kom frem på andendagen af ankesagen mod H.-C. Mathiesen.

Hvordan kunne hærchefens kæreste blive optaget på operations- og føringsuddannelsen (OFU) uden at have været udsendt i en international mission? Det var der mange, som undrede sig over, da Hans-Christian Mathiesens kæreste i 2016 blev optaget på den eftertragtede uddannelse, som er adgangskravet til de højeste embeder i Forsvaret. Og emnet var omdrejningspunktet, da ankesagen mod Hans-Christian Mathiesen onsdag fortsatte ved Vestre Landsret i Viborg med afhøring af bl.a. forsvarschef Bjørn Bisserup og oberst Susanne Lund, som er kommunikationschef i Forsvarskommandoen.

I 2016 var der 60 ansøgere til 14 pladser, og helt frem til ansøgningsfristens udløb den 25. november 2015 troede de fleste kandidater, at erfaring fra en international mission var et ufravigeligt kriterium. Men tre måneder senere forsvandt det uskrevne krav. Den 16. februar 2016 deltog Hans-Christian Mathiesen i et møde, hvor han fik forelagt Hærstabens prioriterede liste over kandidater til OFU. Her stod hans kæreste rangeret som nummer 18.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesens håndtering af et kæresteforhold – nu ægteskab – med en yngre og kvindelig major …

Samme dag erklærede Hans-Christian Mathiesen sig selv for inhabil, selv om det ifølge forvaltningsloven alene er en foresat, der kan foretage den vurdering. Samtidig skal man altid give en sag opad til foresatte myndighed, når man mener at være inhabil. Hans-Christian Mathiesen gjorde det modsatte.

Kort efter mødet i februar 2016 udsendte hærchefen en mail med et nyt direktiv til et hastigt nedsat ”udvælgelsesnævn” af underordnede, som han instruerede i at lægge vægt på studieegnethed på bekostning af erfaring fra internationale missioner ved prioritering af kandidater til OFU. Den mail studsede Susanne Lund over, da hun også fik den videresendt. Den nuværende oberst og chef for Forsvarskommandoens kommunikationsenhed var dengang oberstløjtnant, overlærer og dermed leder af operations- og føringsuddannelsen på Forsvarsakademiet, og hun opfattede mailen som helt nye kriterier for optagelse på OFU langt inde i den afgørende fase af udvælgelsen.

»Jeg bed mærke i, at der ikke længere stod noget om international tjeneste, men at man i stedet skulle have været underafdelingschef,« forklarede Susanne Lund.

Fortalte på forhånd om en optag af kvinde

Kort efter var hærchefens kæreste optaget på uddannelsen, og det skabte frustrationer i Hæren og ikke mindst blandt de kaptajner, som kandiderede til kærestens plads på uddannelsen. Flere af dem havde Susanne Lund efterfølgende i røret.

»Der var et par kaptajner, der efterfølgende ringede og undrede sig. Jeg blev bl.a. kontaktet af en ung kaptajn, som havde søgt OFU. Han havde ikke været underafdelingschef, fordi han i stedet havde prioriteret international tjeneste for at kunne komme på OFU,« forklarede Susanne Lund.

Hun havde i forvejen en mistanke om, at Hans-Christian Mathiesen ville sørge for at få sin kæreste optaget på operations- og føringsuddannelsen. I september 2015 fik Susanne Lund på Forsvarsakademiet besøg af Hans-Christian Mathiesen, som i sin egenskab af chef for Hærstaben aflagde uddannelsen et vist for at få en snak med overlærer Lund om eleverne på det aktuelle hold.

»Efter at have givet en præsentation for HC, hvor vi gennemgår eleverne, og hvordan de klarer sig, nævner jeg for HC, at der bl.a. går en pige på holdet, som klarer sig rigtig godt. Så nævner HC, at der også kommer piger på det næste hold. Det bed jeg mærke i, for på daværende tidspunkt havde kandidaterne endnu ikke søgt, så det kunne han ikke vide. Det sagde jeg til ham,« forklarede Susanne Lund i byretten i maj.

Men så svarede hærchefen ifølge Susanne Lund lidt i spøg:
»Det kan jeg jo godt.«

Ifølge Susanne Lund vidste hun, at hærchefens kæreste var en mulig kandidat til operations- og føringsuddannelsen året efter. Som overlærer på OFU følte hun det derfor som sit ansvar at sige sin ærlige mening.

»Hvis du tænker på (kæresten, red.), siger jeg til HC. Så skal du overveje det, for (kæresten, red.) har ikke været udsendt i en international mission. Det er en kvalitet. Jeg ved, hvad jeg taler om, og jeg ved, at der er meget fokus på, hvem der bliver optaget. Hvis vi optager nogen, som ikke har været udsendt i en international mission, bliver det rigtig meget bemærket. Jeg siger til ham, at jeg synes, at han skal få (kæresten, red.) udsendt i en international mission, og så lade hende søge OFU bagefter. Det kan han jo gøre som chef for Hæren.«

Men det kunne ikke lade sig gøre, forklarede hærchefen til overlæreren på operations- og føringsuddannelsen.

»HC siger, at det er svært, fordi (kæresten, red.) har en søn. Med HC som bonusfar kunne hun ikke være udsendt. Det undrer mig, for jeg er selv sammen med en soldat. Vi har fem børn egne og sammenbragte, og der er aldrig nogen, der har spurgt mig, om jeg havde børn. Så stoppede samtalen med HC der,« forklarede Susanne Lund i byretten.

Onsdag i Vestre Landsret ville auditør Claus Risbjerg høre, om det var sværere for hærchefens kæreste at deltage i uddannelsen, fordi hun ikke havde været udsendt i en international mission. Til det svarede Susanne Lund:

»Ja.«

Susanne Lund blev i processen bedt om at komme sit personlige bud på, hvem der skulle optages på OFU, og her stod hærchefens kæreste ikke på overlærerens liste. Hvorfor ikke, ville Claus Risbjerg vide?

»Hun havde et superfint tjenesteforløb. Jeg synes bare, at der var nogle, der var mere kvalificerede end hende,« svarede Susanne Lund.

Forsvarschefen reagerede på flere mails

Et af forholdene i anklageskriftet handler om, at hærchefen ifølge auditør Claus Risbjerg skulle have løjet overfor forsvarschef Bjørn Bisserup ved ikke at fortælle ærligt om sin egen involvering i sagsbehandlingen af sin egen kæreste. Dette emne blev også behandlet onsdag, da forsvarschefen vidnede. Her kom det frem, at forsvarschefens reaktion, som førte til tjenestefritagelsen af hærchefen i oktober 2018, skete på baggrund af en mail, som slet ikke har været fremlagt i retten.

Af retsbogen fra byretten fremgår det, at forsvarschefen efter OLFIs offentliggørelse af artiklen ”H.-C. Mathiesen gik på isen” fra personalestyrelsen fik »tilsendt en korrespondance, hvor tiltalte beskæftigede sig med sin kærestes optagelse på OFU«. Udtalelsen refererede til en mail, hvor Mathiesen bad om at »få sat strøm til« sin kærestes udnævnelse til major.

Da auditør Claus Risbjerg læste forsvarschefens vidneforklaring fra byretten op og spurgte, om han kunne genkende den, reagerede Bjørn Bisserup.

»Jeg har en rettelse. Der er en anden i den mailtråd, der skriver, at (kæresten, red.) var kommet på OFU med HC’s mellemkomst. Det var det, som jeg forholdt mig til.«

Da auditøren spurgte ind til hvilken mail, svarede Bisserup:

»Jeg husker ikke mailen ordret. Men der kom en mail frem, hvor der står længere nede i parentes noget med, at en anden person over for personalestyrelsen gør opmærksom på, at (kæresten, red.) skulle være optaget på OFU med HC’s mellemkomst. Det var det samlede billede, der gjorde, at jeg bad om at fritage Hans-Christian fra tjeneste. I den mail, som vi taler om her, beskæftiger HC sig rent faktisk med hendes udnævnelse, og det var ikke mit indtryk før,« forklarede Bjørn Bisserup.

Føler du dig fyldestgjort informeret om (kærestens, red.) karriere?

»Med det, jeg ved i dag? Nej, det kan man ikke sige. På det tidspunkt forholdt jeg mig til det materiale, som jeg kunne læse. Sagen begyndte at fylde mere og mere, og derfor talte jeg med HC, om der var noget i denne sag.«

HC siger, at han ikke har gjort noget forkert. Er det din opfattelse, at han har talt usandt over for dig?

»Det er klart, at jeg gerne ville have haft, at HC havde fortalt mig om den mail, som jeg siden fik at se,« svarede Bjørn Bisserup på auditør Claus Risbjergs spørgsmål i landsretten.

H.-C. Mathiesen blev ved Retten i Viborg i maj idømt 60 dages ubetinget fængsel for embedsmisbrug og pligtforsømmelse af særlig grov karakter. Han ankede sagen på stedet. Mandag mangler et enkelt vidne at blive afhørt, hvorefter der er procedurer og forventet domsafsigelse ud på eftermiddagen.

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

Forsvarsministeriet har udviklet sig til det rene Ebberød Bank

Abonnement
KOMMENTAR: Forsvarsministeriets Personalestyrelse har lige brugt 13 mio. kr. på en hvervekampagne, som har til formål at tiltrække nye og fastholde nuværende medarbejdere på hele Forsvarsministeriets område. Samtidig er der indført ansættelsesstop og pålagt besparelser for et trecifret millionbeløb på tværs af Forsvarsministeriets område. Husker du historien om Ebberød Bank?...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer