Ankesagen mod den tidligere hærchef begyndte tirsdag ved Vestre Landsret i Viborg. Der blev brugt en del tid på at afdække, om Hans-Christian Mathiesen blot videreførte sin forgængers praksis eller reelt ændrede på kriterierne for optagelse på operations- og føringsuddannelsen for at hjælpe sin kæreste.

Tirsdag begyndte ankesagen mod den tidligere hærchef, generalmajor Hans-Christian Mathiesen, ved Vestre Landsret i Viborg. I maj blev han idømt 60 dages ubetinget fængsel for bl.a. embedsmisbrug og pligtforsømmelse af særlig grov karakter, og han valgte umiddelbart efter domsafsigelsen at anke til frifindelse. Sagen skal således køre en gang til tirsdag og onsdag foran tre juridiske dommere og tre domsmænd i landsretten.

Førstedagen afslørede da også, at det bliver småt med overraskelserne og nye oplysninger i sagen. Men fra sin plads i vidneskranken kom generalmajor Hans-Christian Mathiesen dog med en lille indrømmelse. Tilbage i 2016 søgte hans kæreste optagelse på operations- og føringsuddannelsen (OFU), hvor hærchefen normalt har det sidste ord i forhold til at afgøre, hvem som skal optages. Dengang erklærede han sig i strid med forvaltningslovens bogstav selv inhabil, og i stedet for at gå til sin foresatte – forsvarschefen – og lade ham forvalte den åbenlyse inhabilitet, nedsatte Hans-Christian Mathiesen i al hast et ”udvælgelsesnævn” af underordnede med generalmajor Flemming Mathiasen som formand. En mand, som refererede til Hans-Christian Mathiesen, og som Hans-Christian Mathiesen selv bestemte størrelsen af lønnen og engangsvederlag for.

»Jeg fandt ikke, at der var andre, der var mere kompetente end den anden generalmajor i Hæren – nemlig Flemming Mathiasen. Med den viden, jeg har i dag, ville jeg være gået til forsvarschefen,« sagde Hans-Christian Mathiesen.

Pludselig skulle det hele gå stærkt

Tirsdag var det primært Hans-Christian Mathiesen selv, som skulle svare på spørgsmål fra auditør Claus Risbjerg og forsvarsadvokat Torben Koch. Meget af tiden drejede sig om, hvor vidt HC Mathiesen blot havde fortsat en linje lagt af hans forgænger i embedet – daværende generalmajor Per Ludvigsen – eller om han reelt havde ændret på kriterierne for optagelse til OFU. Mathiesen fastholdt, at han på ingen måde havde ændret nogen kriterier.

Imod det taler hele forløbet omkring hans kærestes optagelse. Der var ansøgningsfrist til OFU den 25. november 2015, og ind til da kørte hele processen præcis som i 2014 og 2015. Men omtrent halvanden uge før fristen for Hærstabens indstilling af Hærens kandidater til Forsvarsakademiet deltog hærchefen den 16. februar 206 i et statusmøde med bl.a. med sagsbehandleren Brian Olsson, som på baggrund af en kolossal mængde data havde indplaceret alle kandidater på en prioriteret liste. Der var 14 pladser til OFU, og på listen stod hærchefens kæreste som nummer 18.

Artiklen fortsætter under billedet …

TEASER HC
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesens håndtering af et kæresteforhold – nu ægteskab – med en yngre og kvindelig major …

Herefter ændrede alt sig. Små tre måneder efter ansøgningsfristens udløb erklærede hærchefen sig pludselig inhabil og nedsatte i al hast det til lejligheden oprettede udvælgelsesnævn af underordnede med Flemming Mathiasen som formand. Hærchefen talte i telefon med Flemming Mathiassen og instruerede ham i, at kandidater til udenlandske kurser skulle være de bedste – uanset om de havde søgt eller ej – og at man på den baggrund skulle genoverveje ansøgerne til de udenlandske kurser.

Selv om studieegnethed allerede blev vægtet højt, skulle det vægtes endnu højere på bekostning af erfaring fra internationale missioner, hvilket kæresten som den eneste af de aktuelle kandidater ikke havde været udsendt i. Alt sammen forhold, der kom hærchefens kæreste til gode.

Samtidig udsendte han en mail til det nye udvælgelsesnævn med de opdaterede kriterier. Og samme minut videresendte han mailen til sin kæreste »til orientering« efterfulgt af en glad smiley.

Optagelsen i 2016 var ikke normal procedure

I retten ville auditør Claus Risbjerg vide, om det var normal procedure i forhold til 2014 og 2015, da Brian Olsson også var sagsbehandler på listen for optagelse på operations- og føringsuddannelsen.

»Nej,« svarede han.

De foregående år tog man alene udgangspunkt i ”arket”, som var en omfangsrig matrix udarbejdet af Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) i samarbejde med Forsvarsakademiet (FAK), og som indeholdt vurderinger af alle kandidater på en lang række forskellige parametre inklusiv internationale operationer, chefvirke og en dybere personelbedømmelse.

Artiklen fortsætter under billedet …

20181008 FPS Skema
Det var dette skema, som blev brugt til at vurdere kandidaterne til Master i Militære studier i 2014, da hærchefens kæreste søgte om optagelse. Det fremgår af kolonne 5, at INTOPS (Internationale Operationer) talte 1/3 i den samlede vurdering af hidtidig tjeneste. Nogenlunde samme skema blev brugt til at vurdere kandidater til optagelse på operations- og føringsuddannelsen. Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

»FPS udarbejder arket, som skal udfyldes. FPS udfylder de dele, som er fortrolige oplysninger, og laver en personkarakteristik og sætter ind i skemaet. Det bliver sendt til mig, når skemaet er klart. Jeg har haft tid til at sagsbehandle og vurderet alle kandidater inden mødet med hærchefen, og min indstilling sker på baggrund af det skema,« forklarede Brian Olsson.

Hærchefens pludselige fokus på udenlandske kurser skabte frustration i både Hærstaben og personalestyrelsens partnerelement, hvor man pludselig fik mere end travlt. Og det fik også konsekvenser for Hærstabens aflevering af listen over prioriterede kandidater fra Hæren til Forsvarsakademiet.

Artiklen fortsætter under billedet …

2020504 TEASER HC Viborg
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen og reportagen fra første dag i retten i sagen mod generalmajor og tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen …

Brian Olsson forklarede i retten, hvordan han efter mødet med hærchefen sendte en personlig mail til sin kontaktperson på Forsvarsakademiet og forklarede konsekvenserne af hærchefens ændrede kriterier for Claus Risbjerg.

»Vi blev forsinket, og jeg sendte en mail til min kontaktperson ved Forsvarsakademiet og skrev, at Hæren ikke når at aflevere til tiden. Vi bad om udsættelse,« sagde han.

Det pludselige fokus og nye sagsbehandling af kandidaterne til de udenlandske kurser havde en anden konsekvens end arbejdspres og stress. Nemlig, at hærchefens kæreste rykkede fra en plads som nummer 18 til en plads som nummer 13 på listen, hvorved hun lige præcis blev optaget. Det forklarede Keld Robert Christensen, som er vicechef i Hærkommandoen, og som sad med til mødet med den daværende hærchef.

»Listen var generelt den samme. Der var bare sket nogle ændringer pga. de udenlandske ansøgninger. Ved at nogle af dem i toppen nu søgte og kom på udenlandske kurser, kom der samtidig nogle op i bunden,« sagde han.

Onsdag fortsætter ankesagen med afhøring af bl.a. forsvarschef Bjørn Bisserup, Flemming Mathiasen, Per Ludvigsen og oberst Susanne Lund, som er kommunikationschef i Forsvarskommandoen. Der forventes at falde dom mandag.

guest
12 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer