spot_img

Det naturlige valg til gavn og glæde for Danmark

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

ANALYSE: Til september tiltræder prins Joachim som Danmarks forsvarsattaché i Paris for en periode på tre år. Det er et jobskifte, som ikke bare vil gavne prinsen, men også Forsvaret, forsvarsindustrien, Udenrigsministeriet og dermed staten Danmark. Ingen har i øjeblikket bedre kvalifikationer end prins Joachim.

At være prins er ikke let. Og det gør det ikke lettere at være prins Joachim som lillebror til kronprinsen. Den evige nummer to, som skulle have været landmand, men nok i virkeligheden meget hellere ville have været soldat og officer af linjen. For et år siden fyldte han 50 år, og hele sit voksenliv har prins Joachim søgt efter et ståsted i livet, som gav ham både indhold og fremtid.

Tilværelsen som landmand på Schackenborg viste sig ikke holdbar i længden, og siden november 2015 har prinsen været tilknyttet Forsvaret i en rolle som sagkyndig i forhold til implementeringen af et nyt totalstyrkekoncept, der skulle styrke anvendelsen af frivillige i Hjemmeværnet og personel af reserven. Det er et arbejde, som har givet mening, men samtidig ikke har udfordret prinsens talenter nævneværdigt.

I 2019 tog prinsens liv imidlertid en drejning, som i den grad har givet hans liv en retning, der både udfordrer prinsen og gavner Danmark i langt højere grad end hidtil. Da den franske præsident Emmanuel Macron besøgte Danmark i august 2018, var franskmændene interesserede i at høre mere om planerne for Danmarks tjenestegørende prins med rang af oberst. Det franske præsidentbesøg og de efterfølgende bilaterale samtaler mundede i januar sidste år ud i en invitation til prins Joachim om optagelse på det yderst prestigefyldte Centre des Hautes Études Militaire (CHEM) og Institut des Haute Études de la Défense Natioanle (IHEDN) på École Militaire i Paris.

Uddannelsen varer et studieår og er for 30 særligt udvalgte officerer med rang af oberst eller tilsvarende kommandør for flådestyrkerne, og hovedemnerne er militærstrategisk ledelse og internationale forhold. Deltagerne kommer primært fra Frankrig, men enkelte kommer fra lande, der er blandt Frankrigs strategiske partnere.

Her er det værd at bemærke, at internationale deltagere bliver screenet på forhånd og vurderet i forhold til både sprogkundskaber og militærfaglig viden og indsigt. Man kan derfor vide sig ganske sikker på, at franskmændene har gennemført et grundigt baggrundstjek på prins Joachim og ikke bare givet ham en plads, fordi han er prins af Danmark. Et fejlcast og en utidig afgang fra skolen ville forrette omfattende skade på både prinsens, kongehusets og uddannelsens omdømme og skabe ridser i de fransk-danske relationer.

En nær allieret og strategisk samarbejdspartner

Frankrig er i forvejen en af Danmarks nærmeste strategiske samarbejdspartnere, og forholdet er blevet styrket markant gennem de seneste år ikke mindst pga. usikkerhed om USA’s og særligt præsident Donald Trumps kurs i den internationale sikkerhedspolitik. Flere gange har Danmark været uenig med USA’s ageren bl.a. i forbindelse med den pludselige hjemtagelse af amerikanske styrker fra Syrien som den meget konfrontatoriske og krigeriske linje over for Iran.

Således var det oprindeligt meningen, at Danmark skulle have haft en dansk fregat med i en amerikansk hangarskibsgruppe i år. Denne aftale er imidlertid i al stilfærdighed droppet efter USA’s eskalerende konflikt med Iran, og i stedet har regeringen valgt at lade en dansk fregat indgå i den franske hangarskibsgruppe omkring hangarskibet ”Charles de Gaulle”. Senest sejlede fregatten ”Niels Juel” med ”Charles de Gaulle”, da coronakrisen var brudt ud i Danmark, og statsminister Mette Frederiksen (S) netop havde lukket store dele af landet ned.

Frankrig er med andre ord en af Danmarks allernærmeste strategiske samarbejdspartnere, og forholdet ser kun ud til at blive endnu stærkere i de kommende år. Netop derfor er de diplomatiske forbindelser så afgørende i denne tid, og ingen kan løfte hvervet som forsvarsattaché i Paris bedre end prins Joachim.

Årsagerne ar mangfoldige. For det første taler prinsen flydende fransk som søn af en franskmand. Han er fransk gift og har et indgående kendskab til Frankrig ikke mindst fra sin barndom som kostskoleelev på École des Roche i Normandiet i perioden fra 1982 til 1983. Derudover kender han det danske forsvar indefra gennem 33 år, og så er han netop nu ved at afslutte studierne ved CHEM og IHEDN. De har ud over en militærstrategisk indsigt givet ham et uvurderligt netværk ikke bare blandt kommende generaler og admiraler i det franske militær, men også blandt franske embedsmænd, politikere, mediefolk og erhvervsledere.

Uddannelsen i Paris har således kun styrket prinsens i forvejen velkendte diplomatiske relationer og evner, som han i den grad får brug for i jobbet som forsvarsattaché.

Et mere nuanceret svar end som så

Her bliver det hans opgave at være bindeleddet til toppen af det franske forsvar. Det er forsvarsattachéen, der i al diskretion foretager de første indledende henvendelser, når Danmark ønsker at samarbejde med Frankrig om øvelser, udsendelser eller internationale missioner. Forsvarsattachéen spiller samtidig en vigtig rolle for den danske forsvarsindustri, når den forsøger at afsætte danske produkter til det franske forsvar, og det foregår allerede i stor stil.

Her ved man godt, at prins Joachim kan åbne nogle helt andre døre end en oberst fra Forsvaret, og alene på den konto vil hans udnævnelse blive set som en gevinst for Danmark.

Det vil den også i Udenrigsministeriet, hvor man om nogen ved, hvad en dygtig forsvarsattaché kan udrette. Som ansat på den danske ambassade i Paris kommer prinsen til at deltage i en lang række arrangementer, som ligger ud over det militærfaglige, og her har prinsen igen den enorme fordel, at han er vidende, historisk interesseret, har et internationalt udsyn og ikke mindst en baggrund som landmand med dyb indsigt i jordbrug, miljø og natur. Han er vant til at færdes på de bonede gulve og har et internationalt netværk, som enhver ambassade ville kunne nyde gavn af.

Nogle vil spørge sig selv, om ikke prinsen alene har fået jobbet på grund af sin royale baggrund, og om hans udnævnelse ikke går ud over en anden officer med ambitioner i det franske? Svaret er mere nuanceret end som så. Ja, stillingen som forsvarsattaché var slået op, og Forsvarsministeriet havde fået flere ansøgninger. Men når man ser på bredden af forsvarsattachéens rolle i det danske diplomati, hersker der ingen tvivl om, at selv den bedste kandidat blandt Forsvarets officerer ikke når prins Joachim til sokkeholderne.

Det hører her med til historien, at det er Forsvaret selv, som har foreslået kongehuset at lade prinsen fortsætte et professionelt liv i Paris efter afslutningen på École Militaire. Samtidig styrker Danmark de strategiske bånd til Frankrig ved at udnævne en assisterende forsvarsattaché, som har en ren militær baggrund. Det vil naturligvis være en anden jobbeskrivelse end som eneste forsvarsattaché, men bredt i Forsvaret vil der være forståelse for prinsens rolle.

Papa ville være stolt

Når Prins Joachim tiltræder stillingen den 1. september for en foreløbig periode på tre år, vil han blive varigt udnævnt til brigadegeneral. Han vil referere til Forsvarsministeriet og have ambassadør Michael Starbæk Christensen som sin daglige chef, og så vil han fortsat løse opgaver for kongehuset i det omfang, at stillingen tillader det.

Da Prins Joachim modtager årpenge, vil han Ifølge Forsvarsministeriet ikke modtage løn i stillingen eller i øvrigt få dækket udgifter til bolig, skole eller lignende, som normalt hører med til stillingen. Forsvarsministeriet betaler et beløb til Udenrigsministeriet, der dækker ambassadens sædvanlige udgifter forbundet med stillingen, herunder udgifter til tjenesterejser, kontorhold og repræsentation.
Denne ordning kræver imidlertid Folketingets godkendelse, og statsministeren vil derfor i dag fremsætte et beslutningsforslag om samtykke til Prins Joachims modtagelse af årpenge, så længe han bestrider stillingen som forsvarsattaché i Paris.

Når man derfor gør regnebrættet op, må man konkludere, at prinsens jobskifte vil gavne ikke bare prinsen, men også Forsvaret, forsvarsindustrien, Udenrigsministeriet og dermed staten Danmark. Det er beviset på, at kongelige kan udfylde meningsfulde stillinger, som både udnytter deres evner og giver dem udfordringer og en mening med tilværelsen til gavn og glæde for Danmark.

Det er næppe en stilling, der gør prins Joachim mere folkelig, som det til gengæld lykkedes ham med udsendelserne ”Prins Joachim fortæller” om Danmarks historie på DR tv sidste år i forbindelse med prinsens runde fødselsdag. Til gengæld er det formentlig den stilling, hvor kongeriget Danmark allerbedst kan udnytte prinsens mange evner og talenter som international diplomat med rødder i det franske og fokus på Forsvaret. Og et job, hvor danskerne får øjnene op for den gave, det er for et lille land som Danmark at have en populær kongefamilie, som kan lige præcis det ekstraordinære, som ingen borgerlig nogensinde formår uanset militær rang og indflydelse.

Prins Henrik arbejdede selv i diplomatiets tjeneste, da han mødte Danmarks kronprinsesse. Papa ville være stolt, og mon ikke dronningen også er det?

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

Forsvarets genrejsning kræver en fordomsfri tilgang fra alle parter

DEBAT: Forsvaret står et sted, hvor den politiske og den militære sfæres indbyrdes relation er i fare for at stå i vejen for en historisk genopretning. For at den kan føres ud i livet, skal der derfor ikke kun ses på organiseringen af forsvarsområdet, men på kulturen, som man...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

10 KOMMENTARER

guest
10 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Jens ROSENDAHL
Læser
Jens ROSENDAHL
22. juni 2020 23:07

I et radioprogram for nylig ville journalisterne prøve at finde ud af, hvad en FORATT egentlig laver. Så man ringede til Paris for at tale med nuværende FORATT, oberst Nicolai Mentz. Han ville gerne tale med journalisterne, men ville først lige cleare det med FMN. Og der var svaret nej, vi ønsker ikke at medvirke. Helt uforståeligt. Oberst Mentz er jo et begavet menneske, og han skulle nok kunne forklare om jobbet og dets indhold på en fornuftig og objektiv måde uden at rode sig ud i spekulationer om, hvordan prins Joachim havde fået stillingen, og hvordan det skulle gå fremover.

Så uden medvirken fra hverken København eller Paris var journalisterne henvist til at vrøvle løs om ‘Napoleon, der var død, ha, ha, ha’ og ‘vi kommer nok ikke i krig med Frankrig lige nu, ha, ha, ha’.

Intet med en FORATTs arbejde i et NATO-land at gøre, men det blev resultatet. Ærgerligt!

Thomas Carlsen
Læser
Thomas Carlsen
16. juni 2020 19:03

Hvor skuffende Olfi. Skuffende fordi jeg havde forventet bedre. Olfi har selv – med rette – endevendt ansættelsesprocedurerne i forsvaret….endda med så stor grundighed at det har resulteret i domfældelse. Nu ligefrem hylder Olfi så at stillingen som forsvarsattaché er blevet foræret væk for næsen af officielle ansøgere. Det havde jeg ikke set komme ! Dermed viser Olfi, at de er “indfedtet” i selvsamme kammerateri- og nepotismekultur som Olfi selv har anklaget forsvaret for at være gennemsyret af. Det er useriøst Olfi. Hvad Olfi undersøger og skriver om, skal jeg ikke bestemme, men her er der tale om dobbeltmoral der kommer til udtryk ganske kort tid efter hærchefen blev dømt i retten.

Rasmus
Læser
Rasmus
13. juni 2020 7:58

Jeg kan sagtens bakke op om at vælge en kongelig som forsvarsattaché, som helt sikkert er et godt valg, men det er også helt centralt, at det er sket på et lovligt grundlag i vores demokrati. Ligesom med kronprinsens hemmelige møder med toppen af forsvaret, så er det vigtigt både for vores demokratiet, men også for de royale selv, at der er nogle klare regler og rammer som belyser hvordan de kongelige har særlige privileger i demokratiet. Sagt på en anden måde det er farligt og problematisk, hvis de kongelige får særlige privileger ved at reglerne i demokratiet tilsidesættes, men det er i orden, hvis de kongelige har særlige privileger ved regler, der er vedtaget af folketinget og kendt af befolkningen. Derfor skylder Forsvarsministeriet også at forklare offentligheden, at det de har gjort i sagen er efter reglerne eller reglerne er tilsidesat på en måde som forfatningsmæssigt kan forsvares, ellers bør det være svært at være monarkist og demokrat samtidig. Det burde jo heller ikke være noget problem for Forsvarsministeriet at forklare det lovlige grundlag eller?

Thomas Carlsen
Læser
Thomas Carlsen
12. juni 2020 15:33

Nu har Olfi med rette taget ansættelsesprocedurerne til stillinger forsvaret kritisk op, endda i så grundig en grad at det har ført til domfældelse. Ville det ikke være på sin plads at undersøge hvordan ansættelsesproceduren har været i forhold til ansættelsen af den ny forsvarsattaché i Frankrig ?

ottochristensen
Læser
ottochristensen
13. juni 2020 9:33

Hej Thomas Carlsen – Du har en pointe, og Olfi er forklaringsproblem.

Thomas Carlsen
Læser
Thomas Carlsen
13. juni 2020 11:25

Hej Otto. Ja det er jo også det jeg tænker. Jeg synes ellers Olfi er skarpe og ikke berøringsangste, men her bliver jeg da i tvivl. Lad os nu se…der kommer vel en form for reaktion.

Rasmus
Læser
Rasmus
13. juni 2020 11:02

Som jeg forstår det, så har Forsvaret annulleret ansættelsesprocessen også beordret prinsen i stillingen som forsvarattaché. Det virker umiddelbart tilforladeligt, men det er uskønt, fordi man ikke på forhånd havde forstået at prinsen var interesseret, og fordi man kommer ud i at skulle annullere en ansættelsesproces. Desuden er det ikke i orden, hvis det er et skjult privilegie, og ikke et lovfæstet privilege for kongehuset, da demokratiet og kongehuset lever bedst sammen, hvis de kongelige kun har de privileger som loven giver dem.

Michael Albeck
Læser
Michael Albeck
11. juni 2020 16:52

jeg ønsker at prinsen i f.m. sit nye virke i Frankrig vil få et godt liv som han ønsker det, med sin familie. Tillykke med udnævnelsen og så skal du ved given lejlighed besørge på al småligheden, og især på Ekstrabladet., dér vil jeg gerne bidrage.

Poul Erik Tranberg
Læser
Poul Erik Tranberg
11. juni 2020 16:12

Strålende disposition for Danmark, dansk forsvar, og for prins Joachim selv og hans familie. En naturlig fortsættelse af hans mangeårige virke i dansk forsvar. Og så forbliver han på dansk grund! Ambassaden er et lille stykke Danmark. Han beholder selvfølgelig apanagen, men til gengæld modtager han – fortsat – ingen løn og ydelser fra Forsvaret. Og så kan jeg bevidne, at Joachim er en meget dygtig officer. Jeg har tidligere som chef haft ham som en af mine dygtigste reserveofficerer. Venligst, og tillykke.

Wedell Christensen
Læser
Wedell Christensen
11. juni 2020 15:01

Er det et problem, at kongehuset er ansvarsfrit?