»Ordentlighed, tak!«

7
Henrik Lyhne ser gerne, at politikerne efterlever Natos styrkemål om at opbygge en tung brigade og samtidig snart begynder at kanalisere penge ud til Hæren. Foto: 1. Brigade

DEBAT: Brigadegeneral Henrik Lyhne efterspørger på 1. Brigades Facebookside ordentlighed i pressens dækning af Forsvaret. Journalister og kommentatorer bør for eksempel notere sig forskellen på Forsvarsministeriet og styrelserne og den militære del af Forsvaret, mener han. OLFI har fået lov at bringe brigadechefens indlæg som læserbrev.

Jeg vil indlede med at slå fast, at én sag om nepotisme, magtmisbrug, bestikkelse eller andre lovbrud er én sag for meget, uanset om det foregår i Forsvaret eller andetsteds. Borgere i Danmark skal uden tvivl i sindet kunne stole på og have fuld tillid til, at statslige myndigheder og organisationer opfører sig ordentligt og forvalter tildelte skattemidler ansvarsfuldt og i overensstemmelse med politiske beslutninger og retningslinjer. Det kan og må der ikke være to meninger om!

Når det er sagt, så er jeg efterhånden godt og grundigt træt af som myndighedschef og chef for en operativ troppeenhed i Hæren at blive tilsværtet med den samme brede tjærekost, der anvendes til at tilsværte eventuelle brodne kar. Jeg savner i den grad nuancering og differentiering i omtale og debat, så ikke alle skæres over én kam.

Urimeligt brede og udefinerede begreber

Journalister, kommentatorer og andre med behov for at ytre sig offentligt benytter sig frit og frejdigt af urimeligt brede og udefinerede begreber og udtryk som ”ledelsen”, ”toppen”, ”chefniveauet”, ”koncernen”, ”Forsvaret” og ”militæret”, når der skal udpeges og peges fingre ad mistænkte og skyldige i diverse sager.

Det dækker jo alt og intet!

Omfatter ledelsen eksempelvis det politiske niveau og departementet eller forsvarschefen og alle underlagte chefer ned til og med underafdelingschefer, eller dækker det kun generaler og admiraler eller måske noget helt fjerde? Sager der eksempelvis involverer en eller flere styrelser indenfor Forsvarsministerens ministerområde beskrives tit og ofte som sager i Forsvaret, uagtet Forsvaret organisatorisk er en selvstændig militær organisation, der er sidestillet med styrelserne og derfor også kun udgør en delmængde af Forsvarsministerens samlede butik, det der af nogle omtales som koncernen.

Det er simpelthen hverken redeligt eller ordentligt, når der ukritisk og unuanceret skydes med spredehagl, og man tilsværter en hel gruppe eller organisation, velvidende at afsluttede og igangværende sager typisk kun involverer enkeltpersoner!

Åben invitation til at besøge 1. Brigade

Mens de højprofilerede sager omhandlende mistanke om nepotisme, magtmisbrug og bestikkelse pågår, løser de ikke involverede dele af Forsvaret og styrelserne – og det er faktisk langt størsteparten af alle ansatte indenfor Forsvarsministerens ansvarsområde – faktisk en sand myriade af opgaver både indenfor og udenfor landets grænser – og vi løser dem godt!

Skulle der herske tvivl herom, udstrækker jeg hermed en åben invitation til at overvære 1. Brigades soldater – konstabler som officerer og befalingsmænd af sergentgruppen – i aktion. Har man først oplevet det, er man ikke i tvivl om, der ydes en fremragende indsats fra yngste konstabel til ældste officer – ingen nævnt, ingen glemt.

Der fordres med ret og rimelighed ordentlighed af Forsvaret, men vi fordrer modsat også ordentlighed, når vi bliver omtalt!

guest
7 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer