spot_img

Udnævnelse af vicedirektørs hustru til kontorchef vækker voldsom harme

Forsvarsministeriet har udnævnt hustruen til vicedirektøren i Forsvarsministeriets Personalestyrelse til kontorchef i departementets HR-afdeling. Hun kommer fra en militær projektlederstilling med rang af kaptajn og har tidligere vakt opsigt pga. særbehandling i departementet. Medarbejdere udtrykker både forargelse og mismod. Vicedirektøren får nyt job om nogle måneder.

Det bliver i familien. Sådan kan man passende indlede denne artikel om en udnævnelse i Forsvarsministeriets departement. Fredag orienterede departementschef Thomas Ahrenkiel om, at ministeriet har besat stillingen som kontorchef for koncernstrategisk HR i departementet. Valget faldt på en kvindelig kaptajn fra Flyvevåbnet, som departementet har rekrutteret internt, idet hun hidtil har arbejdet som teamleder for strategiudvikling og implementering i kontoret for koncernstrategisk HR. Kaptajnen tiltrådte sin nye stilling den 15. marts på en åremålskontrakt for fire år i lønramme 37.

Udnævnelsen vækker opsigt, fordi den kvindelige kaptajn privat er gift med oberst Peter Wass, som er vicedirektør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS). Han kommer dermed til at være underordnet og nær samarbejdspartner til sin hustru, der nu sidder i en chefstol i personalestyrelsens foresatte myndighed – koncernstrategisk HR i Forsvarsministeriets departement. Det forhold varer dog ikke evigt, forklarer Peter Wass i en sms til OLFI.

»For at undgå habilitetsudfordringer er det besluttet, at jeg inden for de næste måneder afgår til andet job som led i den kommende bemandingsrunde. Indtil da håndterer vi eventuelle konkrete situationer efter normal praksis,« skriver Peter Wass.

En hån over for kompetencer og erfaring

På trods af vicedirektørens forestående afgang fra sin stilling rejser kritikken sig blandt Forsvarsministeriets medarbejdere. OLFI har talt med flere både civile og militært ansatte på Forsvarsministeriets område, som ikke forstår, hvordan ministeriet kan udnævne en hustru til en vicedirektør i personalestyrelsen som kontorchef i departementet oven på alle sagerne om nepotisme og inhabilitet i Forsvarets og Forsvarsministeriets øverste cirkler.

»Det er underligt, at en militær kaptajn udnævnes til kontorchef, for det er slet ikke den normale karrierevej. De fleste mener derfor, at der en anden forklaring. Nemlig at manden er vicedirektør i personalestyrelsen. Der er mange dygtige civile kandidater, der må føle sig forbigået. Det er sgu lidt af en hån overfor kompetencer og erfaring,« siger en kilde i Forsvaret.

En anden civilansat i en af Forsvarsministeriets styrelser udtrykker ligeledes forargelse over, at ministeriet udnævner hustruen til personalestyrelsens vicedirektør oven på sagerne om nepotisme og inhabilitet i Forsvarsministeriet. De omhandlede bl.a. den nu tidligere hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesen, som bl.a. er tiltalt for tjenestemisbrug og kommer for retten i maj.

Artiklen fortsætter under billedet …

Laila Reenberg er direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Arkivfoto: Ernstved

Kilden bider mærke i, vicedirektørens hustru er ansat af afdelingschef Pernille Reuther Eriksen, som er fulgt i personaledirektør Laila Reenbergs fodspor gennem det meste af sin karriere. Pernille Reuther Eriksen var således vicedirektør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, mens Laila Reenberg var afdelingschef i departementet. Da Laila Reenberg blev udnævnt til direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afløste Pernille Reuther Eriksen hende i stillingen som afdelingschef i departementet.

»Pernille Reuther Eriksen gør lige præcis det, som Laila vil have. Det har hun altid gjort. Og Peter Wass er meget loyal over for Laila. Mest af alt er jeg imponeret over, at de tør, efter at H.-C. Mathiesen gik gennem isen. Den nye kontorchef er hverken major eller oberstløjtnant. Hun er kaptajn! Men kender man de rigtige i Forsvaret, altså Lailas venner, så er vejen banet – kvalifikationer eller ej.«

Afmagt, demotivation og manglende lyst til at yde det ekstra

En kilde udtrykker mismod og demotivation oven på nyheden om ansættelsen af vicedirektørens hustru i den eftertragtede stilling.

»Laila er med årene kun blevet mere magtfuld. For mig som medarbejder betyder sådan en udnævnelse, at jeg ikke længere har lyst til at gøre en ekstra indsats. Det gør ingen forskel. Én ting er min karriere som civil. Noget andet er, at det ikke længere er de dygtigste officerer, der bliver udnævnt. Da jeg startede i systemet, var det de bedste, der blev udnævnt. I dag er det vennerne,« siger kilden.

Samme kilde har ikke meget til overs for nyheden om, at Peter Wass skal have et andet job i den forestående bemandingsrunde.

»Det var da heldigt, at hans kone lige fik landet sig et godt job, og at de oven i købet bruger det som begrundelse for at give Peter Wass et nyt job. Jeg kender ikke Peter Wass. Men han er en del af en helt særlig og alt andet end sund og faglig kultur, som næppe selv kan se problemet.«

En anden kilde siger noget nær det samme.

»Suk. Så nu er det end da en undskyldning for, at han skal have et – formentlig – fedt job et andet sted?«

Kammeradvokaten undersøgte både Peter Wass og Laila Reenberg

I januar 2019 var Peter Wass genstand for en undersøgelse foretaget af Kammeradvokaten og betalt af Forsvarsministeriet. Undersøgelsen blev iværksat, da OLFI kunne fortælle, hvordan han i 2016 fjernede sin hustru fra en liste over personer, der skulle indstilles til den såkaldte mulighedskommission med henblik på mulig opsigelse og afsked. Årsagen til hustruens navn på listen var, at hun ikke kan udsendes i en international mission.

Konklusionen på Kammeradvokatens undersøgelse blev, at Peter Wass ikke skulle have fjernet sin egen hustru fra listen, fordi han var inhabil. Men derudover var der ikke var noget at komme efter, fordi hustruen som ansat i departementet var hævet over de regler, som ellers gælder for militært ansat personel i Forsvaret.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om, hvordan Peter Wass fjernede sin hustru fra en ubehagelig liste i Forsvarsministeriets Personalestyrelse …

Også Laila Reenberg blev i efteråret 2018 undersøgt af Kammeradvokaten for brud på reglerne om habilitet, da hendes mand blev beordret i stillingen som chef for Søværnets 2. Eskadre, uden at stillingen blev slået op i fri konkurrence. Undersøgelsen afdækkede, at stillingen ikke blev slået op, fordi der var en anden og bedre egnet kandidat end ægtefællen, som det ville være »svært at argumentere uden om« ved opslag. Samtidig kom det frem, at Peter Wass ringede til Laila Reenbergs ægtefælle og tilbød ham beordring i stillingen som chef for 2. Eskadre, inden departementet havde besluttet, om stillingen skulle slås op i fri konkurrence.

Men Laila Reenberg havde ifølge Kammeradvokaten ikke gjort noget forkert, idet hun i en fjern fortid over for departementet havde erklæret sig inhabil i alle sager omhandlende sin ægtefælle. Selv om en række eksperter kritiserede ægteparret og opfordrede en af dem til at finde et andet arbejde, kunne de ikke selv se nogen problemer, og de bestrider hver især respektive stillinger i dag.

Kritikken er fejlagtig og stærkt overvurderet

OLFI har til denne artikel skriftligt foreholdt Laila Reenberg kritikken fra de anonyme kilder. Hun understreger over for OLFI, at det »selvfølgelig« ikke er hende, der bestemmer, hvem der bliver ansat som kontorchef i departementet.

»Det bestemmer departementets topledelse. Ansættelsen af Peter Wass’ hustru i den pågældende stilling betyder imidlertid, at jeg i samråd med departementet har vurderet, at Peter Wass ikke samtidig bør være vicedirektør i personalestyrelsen. Derfor vil han i konkurrence med ministerområdets øvrige oberster og kommandører skulle søge et nyt job, når de ledige stillinger om kort tid slås op som led i bemandingsprocessen i 2. kvartal. Stillingen som vicedirektør i FPS vil følgelig skulle besættes af en anden. Den proces ledes i øvrigt af forsvarschef Bjørn Bisserup,« skriver Laila Reenberg og siger om de anonyme kilders kritik:

»Hvad angår OLFI’s anonyme kilders beskrivelse af min betydning, så er den fejlagtig og stærkt overvurderet.«

OLFI ville gerne have interviewet Peter Wass’ hustru, men hun ønsker ikke at lade sig interviewe. Det gør Peter Wass heller ikke. Laila Reenberg har alene villet svare på skriftlige spørgsmål. OLFI har ad to omgange mandag og tirsdag rettet henvendelse til Forsvarsministeriets departement for at få en kommentar fra departementschef Thomas Ahrenkiel eller afdelingschef Pernille Reuther Eriksen, men ministeriets har ikke reageret på OLFIs henvendelser.

De øvrige kilder i denne artikel har betinget sig anonymitet for at medvirke.

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

Her er nødråbet til ministeren og departementschefen fra piloterne

Abonnement
Forsvarsminister Troels Lund Poulsen og departementschef Pernille Langeberg har mandag den 22. april modtaget et brev fra 30 unge piloter med rubrikken: "Et flyvevåben i afvikling - nødråb fra piloter". Læs brevet her ... 22.04.2024 Emne: Et flyvevåben i afvikling – Nødråb fra piloter Til: Forsvarsminister Troels Lund Poulsen, Forsvarsministeriets Departementschef, Pernille...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

1 kommentar

guest
1 Kommentar
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
En gammel kriger
Læser
En gammel kriger
17. marts 2020 20:15

Nu må dette FPS, som åbenbart er gennemsyret af nepotisme og selvfedme, da snart have lavet nok skandaler. Jeg fatter ikke Laila Reenberg kan blive siddende på tronen, det minder mig efterhånden om versailles og solkongen. Nu har hun i nærmest et halvt år, kunnet holde så lav profil at man ikke bemærkede hende, udover hendes månedlige brev i E-boks (så så offentligheden ikke noget) med undskyldninger og beklagelser, om at hun stadig ikke magter at få udbetalt en korrekt løn, til forsvarets medarbejdere. Og der er stadig et stort efterslæb, for de mange mange medarbejdere, der arbejder med det nye lønsystem, og ikke mindst dem, som har fået alt for få penge, eller dem som har fået 3. gange mere end de burde.
FPS og Fru Reenberg, tag nu konsekvensen selv.