Straffesagen mod H.-C. Mathiesen kommer for Retten i Viborg i maj

0
I løbet af de kommende uger afgør Forsvarsministeriets Auditørkorps, om det vil rejse tiltale mod generalmajor Hans-Christian Mathiesen efter straffelovens §155 om magtmisbrug.Foto og collage: Forsvaret og OLFI

Der er i maj afsat fire retsdage til straffesagen mod generalmajor og tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen. Han er tiltalt for bl.a. tjenestemisbrug, videregivelse af fortrolige oplysninger og særlig grov pligtforsømmelse ved at have hjulpet sin kæreste frem i karrieren.

Fire dage kommer det til at vare at afgøre sagen mod generalmajor og tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen. Han har været fritaget for tjeneste siden den 24. oktober 2018 og blev kort før jul tiltalt for bl.a. tjenestemisbrug, videregivelse af fortrolige oplysninger og særlig grov pligtforsømmelse ved at have hjulpet sin kæreste frem i karrieren. Sagen er nu blevet berammet til hovedforhandling ved Retten i Viborg henholdsvis 5.-6. maj og 18.-19. maj. Det oplyser auditør Claus Risbjerg i et mailsvar til OLFI.

Du kan læse anklageskriftet mod hærchefen her

Hans-Christian Mathiesen var sigtet for ni forhold, men i anklageskriftet er forholdene skåret ned til fem punkter, som dækker forhold inden for både den almindelige og den militære straffelov. Det groveste forhold drejer sig om brud på straffelovens § 155 og handler om, at den tidligere chef for Hærstaben efter ansøgningsfristens udløb i november 2015 skulle have ændret på optagelseskriterierne for Operations- og Føringsuddannelsen (OFU), så hans kæreste kunne optages uden oprindeligt at være kvalificeret.

Artiklen fortsætter under billedet …

TEASER HC
Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesens håndtering af et kæresteforhold – nu ægteskab – med en yngre og kvindelig major …

Det andet forhold drejer sig om brud på den militære straffelov og pligtforsømmelse af særlig grov karakter. Ifølge anklageskriftet gav hærchefen sin kæreste adgang til sin tjenstlige indbakke, hvorved hun fik adgang til fortrolige oplysninger alene tiltænkt Forsvarets øverste ledelse. Det tredje forhold drejer sig om pligtforsømmelse af særlig grov karakter og handler om, at hærchefen ifølge auditøren har løjet over for forsvarschef Bjørn Bisserup.

Kæresten forretter i dag tjeneste i Flyvevåbnet

Ifølge anklageskriftet forsøgte H.-C. Mathiesen i sommeren 2015 uden held at overtale en oberst til at ansætte sin kæreste i en stilling, som krævede udnævnelse til major. Det var ifølge anklageskriftet forsøg på tjenestemisbrug. Det sidste forhold drejer sig om, at hærchefen forud for sit bryllup med kæresten bad sin sekretær og stabshjælper om at hjælpe med at tilskære invitationerne til det private bryllup.

Hærchefen var tillige mistænkt for at have hjulpet sin kæreste ind på Master i Militære Studier, men denne del er altså ikke en del af anklageskriftet. På samme måde har auditøren heller ikke rejst tiltale i det forhold, da hærchefen fik sin kæreste ansat under sig selv i projektkontoret Hærens Soldater 2025, hvor hun var eneste ansøger og blev udnævnt til major.

Kæresten blev i forbindelse med OLFIs research til artiklen ”H.-C. Mathiesen gik på isen”, som blev publiceret den 19. oktober 2018, fjernet fra sin stilling i Hærstaben og forretter i dag tjeneste som major i Flyvevåbnet i Karup. Da Hans-Christian Mathiesen blev sigtet i januar 2019, valgte forsvarschef Bjørn Bisserup midlertidigt at indsætte generalmajor Kenneth Pedersen som chef for den nyoprettede hærkommando. I august vendte Kenneth Pedersen tilbage til sin stilling som chef for operationsstaben i Forsvarskommandoen, og i stedet blev generalmajor Michael Lollesgaard indsat som ny chef for Hærkommandoen.

RETTELSE: Auditør Claus Risbjerg kom ved en fejl til at skrive til OLFI, at retssagen mod Hans-Christian Mathiesen kommer for Retten i Viborg i marts. Måneden var dog ikke korrekt. Datoerne er de samme, men hovedforhandlingen foregår ved Retten i Viborg 5.-6. maj og 18.-19. maj. Auditøren har beklaget fejlen over for OLFI, og det samme gør OLFI hermed. 

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer