Det står skidt til med Tysklands evne til at forsvare sig selv. Det er den bekymrende konklusion i en ny rapport, som Forbundsdagens militære ombudsmand tirsdag præsenterede de tyske politikere for. Af rapporten fremgår det, at det tyske forsvar aktuelt udfordres af en voldsom mangel på både personel og funktionelt materiel.

Det må have givet anledning til dybe panderynker, da Tysklands militære ombudsmand, Hans-Peter Bartels, tirsdag fremlagde sin 61. årsrapport for Bundesdagen. Der er nemlig ikke de positive toner, der slås an i den 118 sider lange gennemgang af det tyske forsvar. Tværtimod tegner rapporten et dystert billede af Tysklands aktuelle forsvarsevne.

Først og fremmest mangler det tyske forsvar akut mandskab. Aktuelt er hele 20.000 befalingsmands- og officersstillinger ubesatte, og det går naturligt nok ud over evnen til at stille talstærkt og med slagkraftige, velfungerende enheder. Det er særligt på officers- og befalingsmandsstillinger, der er problemet, men også på manuelt niveau er man 2100 mand i undertal, fremgår det af rapporten.

Heller ikke på materielsiden ser det for godt ud. Det halter med vedligeholdelsen eksisterende materiel, og der postes løbende penge i dyre indkøb, der leveres for sent og med voldsomme meromkostninger. For nuværende kan kun hvert fjerde af det tyske luftvåbens Tornado-kampfly sendes på vingerne, og tilsvarende er kun få af Tysklands NH90-transporthelikoptere flyveklare. Den militære ombudsmand bemærker i den forbindelse, at NH90-helikopterne blev leveret 11 år for sent og med en merpris på 1,3 milliarder euro.

Moderniseringen af 100 kampvogne tog syv år

Billedet er det samme for de øvrige dele af det tyske forsvar. Kun en brøkdel af hærens 53 Tiger-kamphelikoptere er flyveklare, mens moderniseringen af de 100 tyskproducerede Leopard-kampvogne blev en syv år lang affære, der springer i øjnene i lyset af, at kampvognens udenlandske brugere i mellemtiden har købt og fået leveret nye på kun to år.

Vender man blikket mod flåden, er der ingen trøst at hente. Her har man blot ni store krigsskibe tilbage. De ligger for en stor dels vedkommende alt for længe ved kaj. Anskaffelsen af nye skibe går langsomt, og i takt med at skibe udfases, bliver den tyske flåde mindre og mindre. Der findes ingen pålidelige planer for indfasningen af nye enheder, og den tyske flåde har derfor aldrig været mindre, bemærker Hans-Peter Bartels.

Konklusionen fra den militære ombudsmand er derfor også meget klar: Tyskland er for nuværende ikke er i stand til at forsvare sig selv.

Rapporten kan læses i sin helhed på Den Tyske Forbundsdags hjemmeside.

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer