spot_img

Forsvarsministeriet fremlægger resultater af undersøgelse om krænkende adfærd

Forsvarsministeriets fremlagde i dag resultaterne af en større undersøgelse, der blev gennemført i efteråret med henblik på at klarlægge omfanget af kønskrænkende adfærd på Forsvarets tjenestesteder. Resultaterne viser, at der blandt både fastansatte og værnepligtige opleves problemer med krænkende adfærd, men at omfanget er begrænset.

Forsvarsministeriet præsenterede i dag resultaterne af den omfattende undersøgelse af kønskrænkende adfærd, man satte i gang i efteråret. Cirka 12.000 fastansatte og 2000 værnepligtige har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver svarprocenter på henholdsvis 62 for fastansatte og 78 for værnepligtige. Svarene er indsamlet i forbindelse med udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen for 2019.

Af resultaterne fremgår det, at 1,5 procent af de fastansatte og 1,9 procent af de værnepligtige har været udsat for kønskrænkende adfærd. I de fleste tilfælde er der tale om såkaldt “uønsket seksuel opmærksomhed” i form af kommentarer eller vittigheder, skriver Forsvarsministeriet. 0,5 procent af de fastansatte har desuden oplevet kønskrænkende berøringer, mens tallet blandt værnepligtige befinder sig noget højere på 1,8 procent.

Der kan også konstateres enkelte tilfælde af meget alvorlige krænkelser. Således har 0,05 procent af de fastansatte og 0,2 procent af de værnepligtige været udsat for seksuel tvang, mens henholdsvis 0,02 og 0,2 procent af undersøgelsens deltagere har været udsat for voldtægt eller forsøg på voldtægt.

Tydelig kønsdiskrepans i besvarelserne

Undersøgelsen viser derudover, at en del af medarbejderne har en oplevelse, at der hersker en kønskrænkende omgangstone eller kultur på arbejdspladsen. Det svarer 3,4 % af de faste medarbejdere og 4,4 % af de værnepligtige. Det er overvejende kvinder, der oplever denne kultur, og kønsdiskrepansen bliver endnu tydeligere i besvarelserne af, hvem der har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed: Her svarer hele seks procent af kvinderne bekræftende, mens det for mændene kun er 0,4 procent.

Forsvarsminister Trine Bramsen udtaler i forbindelse med offentliggørelsen af resultaterne:

»Det skal være tydeligt for alle, at vi ikke accepterer nogen form for kønskrænkende adfærd i Forsvaret. Vi skal være en god og tryg arbejdsplads. De værdier, vi kæmper for ude i verden, kæmper vi også for herhjemme, herunder ligebehandling mellem kvinder og mænd. Det er først og fremmest chefernes ansvar at sørge for, at kønskrænkende adfærd ikke finder sted. I efteråret lancerede jeg sammen med forsvarschefen en større pakke af initiativer på området. De initiativer arbejdes der nu med i hele organisationen, og det arbejde fortsætter.«

De samlede resultaterne af undersøgelsen kan findes på Forsvarsministeriets Personalestyrelses hjemmeside, hvor der også kan fordeles på styrelser, værn og køn.

Andre læste også

»Hver gang Putin har eskaleret, er vi kommet rendende med for lidt og for sent«

Abonnement
INTERVIEW. Det er mange år siden, Anders Fogh Rasmussen indstillede sin parlamentariske karriere og satte sig for bordenden som generalsekretær i Nato. Nu er han en fri fugl, og det kommer særligt i udtryk i Venstre-koryfæets udtalte og uforbeholdne støtte til Ukraine. Vesten skal træde mere i karakter og...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

4 KOMMENTARER

guest
4 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
Peter Nielsen
Læser
Peter Nielsen
6. februar 2021 8:20

Hvorfor kan jeg ikke se den kommentar, som My life i følge oversigten har skrevet til Forsvarsministeriet fremlægger resultater af undersøgelse om krænkende adfærd?

Rasmus
Læser
Rasmus
6. februar 2021 9:19

Det var et tip om en konkret sag, som helt sikkert er relevant at følge op på, men jeg er ikke sikker på, at kommentaren skal ligge på olfi.dk af respekt for de involverede parter, så mon ikke den er taget af den grund. Vi må se om den bliver taget af eller lagt op igen.

Peter Nielsen
Læser
Peter Nielsen
7. februar 2021 14:52
Svar  Rasmus

Det lyder som en god forklaring

My life
Læser
My life
5. februar 2021 12:16

Hvis der er så meget fokus på kønskrænkelse, Hvordan kan søværnet tillade at en medarbejder med leder funktion ligger og boller en mening kok på sit lukaf i sejlende tjeneste, uden at det har konsekvenser for nogen af de indvolverede partner ???
Kokken forsætter bare på en anden besætning i søværnet og i sejlende tjeneste.
Er søværnets skibe sejlende bordeller hvor man kan opføre sig som man vil, uden konsekvenser ???

Det ikke særlig professionelt eller betryggende at vide, søværnets personale bare kan ligge og bolle i sejlende tjeneste imens de passer på Danmark.