Hærchef ændrede kriterier, så kæresten kunne optages på uddannelse

0
Af anklageskriftet mod generalmajor Hans-Christian Mathiesen fremgår det, at han personligt ændrede på kriterierne, så hans kæreste kunne optages på Operations- og Føringsuddannelsen. Screendump: OLFI

Generalmajor Hans-Christian Mathiesen gav sin kæreste en uberettiget fordel og krænkede det offentliges ret ved at ændre på kriterierne til optagelse på Operations- og Føringsuddannelsen, så kæresten kunne optages. Det fremgår af anklageskriftet mod generalmajoren.

Auditør Claus Risbjerg i Viborg tvivler ikke. Han mener at kunne føre bevis for, at generalmajor og tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen ændrede på kriterierne for optagelse på Operations- og Føringsuddannelsen (OFU), så hans kæreste LGV alligevel kunne optages på trods af manglende kvalifikationer. Det fremgår af anklageskriftet mod “HC”, som OLFI har søgt aktindsigt i.

Her kan man læse, at generalmajoren forud for et møde i Hærens udvælgelsesnævn på Flyvestation Karup “via mails instruerede den personkreds, der stod for indstillingen til OFU-uddannelsen, om at ændre på de kriterier, der skulle lægges vægt på, for at ansøgerne kunne blive optaget på uddannelsen, hvilket bevirkede, at LGV efterfølgende blev optaget på uddannelsen.”

Artiklen fortsætter under billedet …

Skærmbillede 2019 12 19 kl. 23.40.23
Det første ud af fem punkter i anklageskriftet mod generalmajor og tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen handler om brud på straffelovens §155 og ændring af kriterierne for optagelse på Operations- og Føringsuddannelsen.

Før H.-C. Mathiesens ændring af kriterierne var det et krav, at alle hærofficerer skulle have været udsendt i en international mission af normalt et halvt års varighed for at komme i betragtning til uddannelserne Master i Militære Studier og Operations- og Føringsuddannelsen. Men hans kæreste og nuværende kone har aldrig været udsendt i en international mission.

Medarbejdere undrede sig over hærchefens opførsel

Det fremgår videre af anklageskriftet, at hærchefen efter ansøgningsfristens udløb den 24. november 2015 var blevet klar over, at hans kæreste ikke stod på den indstillingsliste til OFU-uddannelsen, som medarbejderne i Hærstaben havde udarbejdet. Men så ændrede han bare kriterierne, hvilket en anonym kilde fortalte OLFI i artiklen “H.-C. Mathiesen gik på isen” fra oktober 2018:

»Vi undrede os over, hvordan HC kunne være med helt inde i hjertet af processen, når han samtidig delte seng og spisebord med en af kandidaterne på listen. HC kørte løbet helt frem til en dag eller halvanden før, at optagelsesudvalget skulle træde sammen. Han erklærede sig inhabil så sent, at man ikke længere kunne nå at ændre på prioriteringen. Jeg husker min forargelse, og hvordan jeg tænkte, at det var godt nok smart gjort. Han promoverede sin kæreste hele vejen frem i bussen, og så trak han sig få timer inden afgørelsen,« siger kilden.

Den oplysning stemmer helt overens med anklageskriftet, hvoraf det fremgår, at instruktionen til medarbejderne om at ændre kriterierne skete i mails den 16. og den 18. februar, mens mødet i Hærens Udvælgelsesnævn fandt sted onsdag den 23. februar 2016. Det var øvrigt dagen efter, at netmediet OLFI blev undfanget med en lancering mandag den 22. februar 2016.

Strøg ind på uddannelsen blandt 14 af 60 ansøgere

Ud af 60 ansøgere fra Hæren strøg LGV således ind blandt de 14, som i 2016 blev optaget på Operations- og Føringsuddannelsen, hvilket fik en af hendes mandlige klassekammerater til at formulere det således i artiklen fra oktober 2018:

»Den danske hær er lille, og vi kender hinanden på kryds og tværs. Alle vidste, at LGV ikke havde lavet andet end at være chef i et basisuddannelsesbatteri for nogle værnepligtige i artilleriet. Så hun har hverken operativ eller international erfaring. Det er hos alle de dygtige officerer – ikke mindst de kvindelige – som har været flere gange i Afghanistan væk fra familier og børn, at hendes optagelse på MMS og i særdeleshed OFU slår hårdest. Man mister jo fuldstændigt tilliden til sådan en mand som H.-C. Mathiesen og til systemet, som tillader det. I bund og grund har jeg egentlig ondt af LGV. Det er jo generalen, der er fjolset.«

20181008 FPS Skema
Det var dette skema, som blev brugt til at vurdere kandidaterne til Master i Militære studier i 2014, da hærchefens kæreste søgte om optagelse. Det fremgår af kolonne 5, at INTOPS (Internationale Operationer) talte 1/3 i den samlede vurdering af hidtidig tjeneste. Kilde: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Optgelsen af hærchefens kæreste på OFU vakte opsigt og forargelse, fordi kærestens bedømmelsesskema har blinket blank ud for feltet INTOPS (Internationale Operationer).

»I hendes skema har der stået et kæmpe minus ved INTOPS. Og det har jo klart trukket ned i forhold til den prioritering, som hun har fået. Det er påfaldende, når man tænker på, at hun har været i konkurrence med nogle af Hærens dygtigste officerer, som alle havde erfaring fra internationale missioner,« siger en kilde, som selv har været med til at udvælge kandidater til optagelse på Operations- og Føringsuddannelsen.

Sagen mod hærchef Hans-Christian Mathiesen kommer for retten i Viborg i løbet af 2020.

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer