Så mange gange hørte Ahrenkiel nyt om svindelsag i ejendomsstyrelsen

1
Afgående departementschef Thomas Ahrenkiel bliver nu rullet ind skandalen i FE. Dermed tiltræder han i første omgang ikke som Danmarks nye ambassadør i Berlin. Foto: Ernstved

Forsvarsminister Trine Bramsen gjorde det tirsdage klart, at svindelsagen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ikke i første omgang får konsekvenser for departementschef Thomas Ahrenkiel. To centrale spørgsmål står dog ubesvarede tilbage: Præcis hvornår blev departementschefen bevidst om svindelsagens omfang, og hvor stærk er Bramsens tillid?

Mange journalister måtte forlade tirsdagens pressemøde i Forsvarsministeriet med uforrettet sag –  i hvert fald hvis de havde håbet at få svar på, hvorfor Trine Bramsen “nøjedes” med at fritage koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen og direktør i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES), Hans Høyer, for tjeneste.

Trods mange spørgsmål til netop dette forhold blev ingen klogere på, præcis hvornår sagens alvor gik op for departementschef Thomas Ahrenkiel. Det kom dog frem, at departementschefen løbende har haft mulighed for at gøre sig bekendt med de nærmere omstændigheder, men at han ikke tillagde sagen stor betydning, før den på det nærmeste eksploderede i den samlede dagspresse torsdag i sidste uge.

Forsvarsminister Trine Bramsen blev derfor først gjort opmærksom på Rigsrevisionens uhyre kritiske rapport sent onsdag aften. Under et døgn senere var sagen udbredt i snart sagt alle medier, og fredag udtalte statsrevisorerne så deres historisk hårde kritik af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Personligt varslet allerede i maj

Trine Bramsen modtog i går Forsvarsministeriets departements redegørelse af forløbet. I et følgebrev til redegørelsen antyder departementschef Thomas Ahrenkiel, at han selv først meget sent blev klar over sagens omfang. Det har dog ikke skortet på muligheder for at at komme pressen i forkøbet, fremgår det af redegørelsen:

Allerede 13. maj fremsender Rigsrevisionen et såkaldt åbningsbrev til både Forsvarsministeriets revisionskontor og til Thomas Ahrenkiel personligt. I brevet fortæller Rigsrevisionen, at man indleder en forundersøgelse og vil “fokusere på, om der er tilfredsstillende processer og retningslinjer for indkøb på bygnings- og etablissementsområdet hos FES”.

Siden deltager Thomas Ahrenkiel den 21. august i et ledelsesmøde i departementet. På mødet er den månedlige status på revisionssager for juni og juli på dagsordenen, herunder også Rigsrevisionens undersøgelse, der blot kaldes “Undersøgelse af indkøb på bygge- og vedligeholdelsesområdet ved FES”. En måned senere – 17. september – optræder undersøgelsen igen på dagsordenen ved et tilsvarende møde.

Departementet advaret om risiko for svig

Departementet afholder 1. oktober et møde om den generelle status på ejendomsområdet. Foruden Thomas Ahrenkiel deltager departementets økonomidirektør samt koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen. I et baggrundsnotat, som mødedeltagerne modtager inden mødet, anføres det, at Rigsrevisionen allerede i føromtalte forundersøgelse har konstateret brud på god forvaltningsskik:

“Rigsrevisionen har ved afslutningen af deres forundersøgelse konstateret, at FES ikke umiddelbart har sikret en god forvaltning af indkøb på vedligeholdelsesområdet, hvilket kan have medført forhøjet risiko for svig,” står der blandt andet i baggrundsnotatet.

I notatet gøres direktørerne ydermere opmærksomme på, at der i flere tilfælde har manglet “funktionsadskillelse mellem rekvirent, indkøber og godkender”. Sagt på en anden måde: Én og samme medarbejder har kunnet bestille, betale og modtage både varer og serviceydelser uden indblanding fra sine kolleger eller foresatte. Endelig fremgår det af baggrundsnotatet, at Rigsrevisionens kritiserer ejendomsstyrelsens manglende dokumentation og kontrol med regnskaberne. Notatet slutter med en eksplicit og utvetydig advarsel til departementets ledelse:

“Det vurderes derfor, at beretningen kan indeholde en alvorlig kritik af FES’ forvaltning af indkøb på vedligeholdelsesområdet.”

Læser ikke central mail

Godt en måned før offentliggørelsen af Rigsrevisionens rapport, 4. november, modtager Thomas Ahrenkiel endnu et internt notat, denne gang per email. På dette tidspunkt er departementets medarbejdere gjort bekendt med, at en whistleblower har delt sine oplysninger med Rigsrevisionen, og at der er konstateret dokumentfalsk i forbindelse med en vedligeholdelsessag på en række redningsstationer. Thomas Ahrenkiel læser imidlertid aldrig emailen og videreformidler derfor heller ikke informationerne til forsvarsminister Trine Bramsen.

Selvom ovenstående udpluk af hændelsesforløbet kan give indtrykket af, at departementschefen har siddet en række advarsler overhørig, udtrykte Trine Bramsen dog på pressemødet tillid til Ahrenkiel. Sagens alvor var simpelthen ikke gået op for ham i tide, lød det fra Bramsen, der i stedet skød med skarpt mod koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen:

“Hovedansvaret er hos koncernstyringschefen, og man skal rette pilen hen, hvor den hører til. Den store viden om sagen har været hos koncernstyringsdirektøren,” slog hun fast, idet hun dog også bemærkede, at “det har været skidt håndteret”.

guest
1 Kommentar
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Inline Feedback
Læs alle kommentarer