spot_img

Forsvarsminister fritager to direktører for tjeneste efter svindelsag

Den omfattende svindelsag i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse får nu konsekvenser for to højtstående direktører under Forsvarsministeriet. Der er tale om koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen og direktør i ejendomsstyrelsen, Hans Høyer. Begge er indtil videre fritaget for tjeneste, fortalte forsvarsminister Trine Bramsen på et pressemøde tirsdag.

Både koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen og direktør for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Hans Høyer, får nu god tid til at overveje, hvordan de kunne have håndteret den verserende sag om regnskabsrod og svindel i ejendomsstyrelsen bedre. De to direktører er således fritaget for tjeneste på baggrund af en utilfredsstillende håndtering af svindelsagen, som forsvarsminister Trine Bramsen (S) først blev gjort bekendt med onsdag i sidste uge – blot halvandet døgn før Rigsrevisionen fremlagde sin rapport, og statsrevisorerne udtalte historisk skarp kritik af ejendomsstyrelsen.

Trine Bramsen annoncerede tjenestefritagelserne på et pressemøde tirsdag i Forsvarsministeriet, hvor hun betegnede hændelsesforløbet som “dårlig sagshåndtering fra ende til anden”. Koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen måtte lægge ryg til den hårdeste kritik og blev af ministeren fremhævet som hovedansvarlig for, at hun ikke blev informeret tidligere.

“Utvivlsomt tale om fejl fra departementets side”

Netop informationsstrømmen fra embedsmænd til minister var omdrejningspunkt for pressemødet, hvor departementschef Thomas Ahrenkiel glimrede ved sit fravær. Han slap dog ikke for kritik, selv om forsvarsministeren fastholdt, at hun for nuværende har tillid til, at han kan blive siddende i stillingen.

Pressemødet tirsdag var indkaldt i forbindelse med præsentationen af departementschefens redegørelse, som blev bestilt af Trine Bramsen fredag og forfattet af Thomas Ahrenkiel og departementet i løbet af weekenden. I den medfølgende opsummering af forløbet erkender Thomas Ahrenkiel, at “der utvivlsomt er tale om fejl fra departementets side”. Han konkluderer dog også, at “der ikke kan peges på en konkret årsag til, at fejlen er opstået”.

Departementschefen skriver videre, at det er hans ansvar at sørge for, at ministeren bliver orienteret rettidigt, og han “beklager meget departementets fejl i denne sag”.

Det fremgår også af opsummeringen, at Thomas Ahrenkiel efter eget udsagn ikke har været blandt de første til at få besked. Departementet blev ellers orienteret, da Rigsrevisionen i slutningen af april indledte sin undersøgelse på baggrund af oplysninger fra whistleblower Karsten Hamborg Ravnsgaard. Præcis hvornår departementschefen blev informeret, fremgår dog ikke, og det står således endnu uklart, om Ahrenkiel fik besked, da Rigsrevisionen 29. oktober orienterede departementet om muligt regnskabssvig og dokumentfalsk.

Tjenestefritaget direktør blev sat i spidsen for rejsehold

Trine Bramsen fortalte på pressemødet, at hun vil iværksætte flere initiativer, der skal bidrage til at få ryddet op i Forsvarsministeriets styrelser.

“Som minister skal man kunne stole på sit embedsværk. Det er dybt kritistabelt, at jeg ikke er blevet informeret om sagen tidligere, og jeg mener, at det udgør et demokratisk problem. Derfor kommer sagen også til at få konsekvenser i departementet,” lød det fra forsvarsministeren, der har inddelt sine initiativer i tre spor:

Det første spor vedrører den aktuelle sag. Første initiativ er etableringen af et rejsehold, der allerede nu befinder sig ved ejendomsstyrelsen i Hjørring. Det står ikke klart, hvem der udgør rejseholdet, men forsvarsministeren kunne på pressemødet afsløre, at hun måtte modsætte sig, at Thomas Ahrenkiel placerede koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen i spidsen for holdet – selvsamme direktør, som nu er sat fra bestillingen i departementet. Rejseholdets undersøgelse af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil blive suppleret af en ekstern undersøgelse, som tilrettelægges i samarbejde med Folketingets partier, der er indkaldt til møde tirsdag aften.

Andet spor bliver en kulegravning af indkøb i resten af Forsvaret. I praksis bliver der tale om en tværgående undersøgelse, men det er endnu ikke besluttet, hvem der skal forestå undersøgelsen. Også denne undersøgelse tilrettelægges i samarbejde med Folketingets partier.

Endelig har initiativerne i tredje spor at gøre med departementets håndtering af den verserende sag. Trine Bramsen har allerede udpeget koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen som hovedansvarlig og fritaget ham for tjeneste, men ønsker en generel overvejelse om reorganisering af den udskældte ledelsesstruktur i ministeriet. Også Forsvarets Interne Revision skal have flere beføjelser, ligesom håndteringen af whistleblowers vil blive skærpet.

Andre læste også

Et kriseramt Boeing retter blikket mod Europa og udvider på hjemmebanen

Abonnement
REPORTAGE: Boeings civile forretning står i problemer til halsen, men koncernens forsvarsgren øjner store salg til et oprustningsvilligt Europa. Senere på måneden viser Boeing sine produkter frem på flyshowet i Farnborough, og som en del af optakten inviterede flygiganten OLFI og en række andre europæiske og amerikanske forsvarsmedier på...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

2 KOMMENTARER

guest
2 Kommentarer
Flest upvoted
Nyeste Ældste
Feedback
Læs alle kommentarer
John M. Foley
Læser
John M. Foley
11. december 2019 10:17

Sagens kerne er at Forsvarsministeren, Trine Bramsen, er både ny og uerfaren og dermed dybt afhængig af sin Departementschef, Thomas Ahrenkiel. Derfor bruger hun at rette “Bager for smed” princippet, for at signalere handlekraft og lader samtidig den skyldige slippe og straffer i stedet for Koncernledelsesdirektøren P.P.Olsen, som jeg personligt kender og har arbejdet sammen med i Forsvarskommandoens Planlægnings- og Udviklingsstab. PP husker jeg som en fremragende officer og chef, med stor integritet og ansvarsfølelse. Nu er han så blevet ofret af sin nærmeste chef.
Thomas Ahrenkiel, som jeg også har arbejdet sammen med i FE, og som jeg kender som en snu og åleglat topembedsmand, der er i stand til at skrive og tale sig udenom ethvert problem. Han har sammen med en hær af jurister og spindoktorer haft weekenden til at fabrikere sin egen version af sandheden, som det er lykkedes ham at overbevise Trine Bramsen om, at han ikke er lige så skyldig, som de to “fyrede” direktører. Thomas Ahrenkiel er i sandheden en fej person, der burde tage sit ansvar på sig og tage konsekvensen af sine handlinger eller manglen på samme.

P. O. Christensen
Læser
P. O. Christensen
10. december 2019 17:04

Kunne jeg formå OLFI eller andre skriftkloge til at forklare mig, hvorfor koncernstyringsdirektøren fritages for tjeneste, mens departementschefen går fri i denne sag? Jeg har mere end almindeligt svært ved at forstå, hvorfor koncernstyringsdirektørens fremsendelse af et sagsnotat til departementschefen (hvori sagen formentlig belyses) – mindre end seks dage efter at sagen er kommet til koncernstyringsdirektørens kendskab – er en større brøde, end departementschefens tilsyneladende månedlange undladelse af at læse den mail, som koncernstyringsdirektøren sendte til ham sagen vedrørende. Det giver simpelt hen ingen mening. Med mindre man bringer den gamle traver om DJØF, og “fanden hytter sine egne” i spil. Mig bekendt har koncernstyringsdirektøren en militær baggrund, mens departementschefen har en scient.pol baggrund. Og ministeren har en scient.soc baggrund. Men det er jo nok kun mig, som ser spøgelser.