Statsrevisorerne retter historisk skarp kritik mod ejendomsstyrelsen

0
Statsrevisorerne retter en historisk skarp kritik mod Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der ikke har levet op til helt basale forvaltningskrav. Foto: Kasper Wester, OLFI

Statsrevisorerne rettede fredag historisk hård kritik mod Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der ”ikke har levet op til basale krav registrering, dokumentation og kontrol af indkøb”, og som i flere tilfælde “helt uacceptabelt” har afgivet ufuldstændige og urigtige oplysninger til Rigsrevisionen.

Sagen om skyggeindkøb i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse nåede i dag et foreløbigt klimaks, da statsrevisorerne fremlagde deres bemærkning til Rigsrevisionens beretning om indkøb ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES).

I bemærkningen retter statsrevisorerne en sjældent hård kritik mod FES, der har ”forvaltet i strid med gældende regnskabsregler og ikke levet op til helt basale krav om registrering, dokumentation og kontrol af indkøb”. Samtidig finder statsrevisorerne det uacceptabelt, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i i strid med gældende lov har afgivet ufuldstændige eller decideret urigtige oplysninger i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse.

”Der er således høj risiko for, at der begås fejl, svig og berigelsesforbrydelser, når Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse foretager indkøb på vedligeholdelsesområdet – uden at Forsvarsministeriet efterfølgende kan opdage det,” fremgår det af statsrevisorernes bemærkning.

Fejl i 54 ud 64 projekter

OLFI og en række andre medier har de seneste dage afdækket, hvordan en og samme medarbejdere har haft adgang til at bestille, modtage og kvittere for varer og samtidig opbygge tilgodehavende hos private leverandører uden at dette har kunnet kontrolleres af Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse eller Forsvarsministeriets Interne Revision. Netop denne mangel på funktionsadskillelse er et springende punkt i Rigsrevisionens konklusioner og statsrevisorernes kritik.

Rigsrevisionen har på baggrund af whistleblower Karsten Ravnsgaards oplysninger gennemført en stikprøvekontrol i Forsvarets Ejendomsstyrelse og har i den forbindelse påvist fejl i hele 54 ud af i alt 64 vedligeholdelsesprojekter, der har udgjort stikprøven. Fejlene bunder, foruden manglende funktionsadskillelse, også i manglende dokumentation for pris, kvalitet og mængde af de forskellige indkøb.

I flere tilfælde har medarbejdere ved FES “konverteret” bestillinger på én ydelse om til en helt anden ydelse, så det bliver svært gennemskueligt – hvis ikke umuligt – at afgøre, hvilken service eller vare, man rent faktisk har fået leveret. Som eksempel fremhæver Rigsrevisionen en bestilling på renovering af cykelskure, der efterfølgende er ændret til indkøb og installering af tekøkkener for et højere beløb.

Flere personer sigtet

Statsrevisorerne skriver videre i bemærkningen, at der er rejst sigtelse mod to tidligere medarbejdere ved ejendomsstyrelsen samt mod flere medarbejdere ved styrelsens private leverandører. Disse er sigtet for mandatsvig, bedrageri og bestikkelse. Ifølge OLFI’s oplysninger drejer denne sag sig om forhold, der ligger flere år tilbage.

Desuden er der indgivet anmeldelse af yderligere to af ejendomsstyrelsens nuværende medarbejdere, fremgår det desuden.

Men sagen kan også få konsekvenser længere oppe i systemet, bemærkede statsreviser Frank Aaen (Ø) på dagens :

“Ansvaret er opad. Ét er, at nogle benytter muligheden for svindel, men det er også forkasteligt, at nogle åbner for muligheden for svindel og undlader at gøre noget for at forhindre det, men tværtimod – måske bevidst – giver urigtige oplysninger,” sagde

Opdateres …

 

 

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer