spot_img

Mistillidsopgør i HKKF kan ende mindeligt

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

OPDATERET 16.50: HKKF skulle i dag have afholdt ekstraordinær kongres som konsekvens af ni bestyrelsesmedlemmers mistillidsvotum til fagforeningens formand Flemming Vinther. Kongressen er imidlertid aflyst, og de stridende parter mødtes i stedet til et bestyrelsesmøde, hvor man er blevet enige om at genskabe den indbyrdes tillid og fortsætte samarbejdet.

HKKF indkaldte 20. november til en ekstraordinær kongres, der skulle have fundet sted i dag, 2. december. På kongressen skulle fagforbundets delegerede have taget stilling til det mistillidsvotum, som ni bestyrelsesmedlemmer har stillet formand Flemming Vinther. Kongressen er imidlertid blevet aflyst, da den viste sig at være indkaldt med for kort varsel. Sagen drøftes i stedet på et bestyrelsesmøde i aften.

Mistillidsvotummet til formanden er kulminationen på »lang tids frustration og fortvivlelse over tingenes tilstand og udvikling i HKKF,« fremgår det af en intern mail, som de ni bestyrelsesmedlemmer 18. november sendte til formand Flemming Vinter. I mailen gør underskriverne det klart, at Flemming Vinthers personlige ambitioner og enegang har stået i vejen for varetagelsen af formandsopgaverne.

»Som den fagforening og arbejdsgiver, HKKF er, har vi som folkevalgte i bestyrelsen forsøgt at råbe dig op for at få dig til at rette fokus ind i vores egen organisation, men du har som formand for HKKF ikke sparet en lejlighed til at skue ud af vores organisation og spejde efter større poster end formandsposten i HKKF,” lyder en af anklagerne.

Mailen beskriver endvidere, hvordan samarbejdet med bestyrelsen længe har været anstrengt og præget af strid og uenigheder:

»Som formand for HKKF har du ønsket at gå én vej, mens resten af bestyrelsen har ønsket at gå en anden vej. Vi har været mødt med arrogance og modstand mod stort såvel som småt, hvis ikke det har været Flemming Vinthers melodi, der er blevet spillet,« skriver bestyrelsen videre.

Sekretariatschef »løj forbundsbestyrelsen op i ansigtet«

Det er imidlertid særligt én episode, der har trukket tæppet væk under HKKF’s formand gennem 16 år, skriver bestyrelsesmedlemmerne. Ved et bestyrelsesmøde den 13. november, skulle den nyligt tiltrådte sekretariatschef Anders Grønbæk således have løjet som led i sin argumentation for at ansætte en ny kommunikationsmedarbejder. De menige bestyrelsesmedlemmer udtrykte på den baggrund mistillid til sekretariatschefen, hvilket Flemming Vinther ikke reagerede på.

Dagen efter blev der hasteindkaldt til endnu et bestyrelsesmøde, hvor Flemming Vinther denne gang udtrykte sin klare støtte til den nyansatte sekretariatschef. Bestyrelsen kvitterede i den forbindelse med et mistillidsvotum, der i første omgang kun gjaldt Anders Grønbæk, men siden også kom til at omfatte Flemming Vinther, som fastholdt sin støtte til sekretariatschefen:

»Da du ikke har handlet, som et flertal i bestyrelsen har forlangt, ej heller har taget stilling til mistillidsvotummet rettet mod sekretariatschefen, anser vi mistillidsvotummet rettet mod sekretariatschefen for også at omfatte dig som formand for HKKF.«

To dage senere, den 20. november, indkaldte HKKF formelt til ekstraordinær kongres med afholdelse 2. december. Kort herefter sendte Flemming Vinther en mail ud til HKKF’s tillidsrepræsentanter og delegerede, hvori han dels svarer på kritikken af sin person, dels kritiserer, at han ikke har fået lov at komme til bestride bestyrelsesmedlemmernes udlægning i forbindelse med kongresindkaldelsen.

»Jeg respekterer, at bestyrelsen vil noget andet end mig, men jeg synes ikke, at det er i tråd med det medlemsdemokrati, som HKKF altid har stået vagt om, at nægte den ene part adgang til at fremsætte sine synspunkter, og derfor har jeg valgt at skrive til jer (delegerede og tillidsrepræsentanter, red.) direkte,« indleder Flemming Vinther sin mail, som også går i rette med de konkrete anklager.

Anklager mod sekretariatschefen er grundløse

»Bestyrelsen oplever tilsyneladende, at de ikke kan komme igennem med deres ønsker i bestyrelsen. Det undrer mig meget, alene af den simple årsag, at der er 12 medlemmer af bestyrelsen og alle har én stemme – også formanden. Så det er jo den mest simple sag i verden at få sine synspunkter igennem, hvis man reelt ønsker det, og er ni mod en. Men bestyrelsen har ikke valgt at sætte deres vilje igennem. De har tvært imod bakket op om forbundets linje år efter år og i sag efter sag. Man kan jo spørge sig selv, om det er en ansvarlig bestyrelse.«

At han ikke vil afskedige sekretariatschefen, erkender han derimod gerne.

»Bestyrelsens anklager mod sekretariatschefen er åbenbart grundløse, og de kræver dermed, at jeg som formand for en faglig organisation skal foretage en usaglig afsked, som ikke kun vil være i strid med alt, hvad HKKF står for (så længe jeg er formand), men som også vil komme til at koste forbundet i hundredetusinde af medlemskroner i fratrædelsesordninger. Jeg vil ikke som formand tvinges til at foretage en handling, som vi dagligt kæmper for – i øvrigt sammen med den øvrige fagbevægelse – at forhindre, at vores medlemmer udsættes for,« skriver Flemming Vinther.

HKKF-formanden afslutter sin mail med at bemærke, at han ikke har tænkt sig at bøje sig eller gå af i stilhed, selv om det ville være det nemmeste:

»Jeg kan ikke gøre vold på alt det, som jeg mener, HKKF altid har stået for, alene for at imødekomme en frustreret bestyrelse, som tilsyneladende er villig til at give køb på alle værdier for at sætte deres vilje igennem.«

Kongres indkaldt med for kort varsel

Samme dag forfatter bestyrelsen endnu en mail til tillidsrepræsentanter og delegerede, hvor linjerne nok engang trækkes skarpt op.

»Den ekstraordinære kongres er et valg mellem enegang og fællesskab. Et valg mellem at sætte sig over fællesskabet eller være en del af det. Et valg mellem arrogance og respekt,« står der blandt andet.

Men den varslede kongres bliver aldrig til noget – i hvert fald ikke i første omgang – selvom den skulle have fundet sted i dag, 2. december. Den plan blev fredag skrottet. Om den beslutning forklarer HKKF på sin Facebook-side:

»Flere advokater har uafhængigt af hinanden peget på, at der vil kunne rejses tvivl om lovligheden af at indkalde til ekstraordinær kongres med et kortere varsel – uanset de hensyn, som ligger til grund for at indkalde med et kortere varsel. Disse hensyn er ikke juridisk blevet vurderet tungtvejende nok, og forbundsbestyrelsen vil naturligvis ikke risikere, at der rejses tvivl om lovligheden af den ekstraordinære kongres, eller at kongressen skal forholde sig til formelle procedure-spørgsmål, som afsporer debatten fra det væsentlige.«

I stedet afholdes et bestyrelsesmøde, hvor parterne nu vil se på, om de kan forsones, står der i Facebook-opslaget:

»Hensigten med at mødes er at afklare, om der f.eks. med ekstern bistand kan etableres en proces, der kan genskabe den gensidige tillid i bestyrelsesarbejdet, for ad den vej eventuelt helt at kunne afværge en ekstraordinær kongres.«

Det forehavende er tilsyneladende lykkedes, og HKKF skriver her til aften på deres hjemmeside, at bestyrelsen er enig om at genskabe tilliden og fortsætte samarbejdet. Hverken daglig ledelse eller bestyrelse skifter således konstellation.

Det er trods flere henvendelser ikke lykkedes OLFI at få en kommentar fra formand Flemming Vinther eller fra bestyrelsesmedlem Jørgen Pedersen, der har været talsmand for stillerne af mistillidsvotummet.

 

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

Forsvarsministeriet har udviklet sig til det rene Ebberød Bank

Abonnement
KOMMENTAR: Forsvarsministeriets Personalestyrelse har lige brugt 13 mio. kr. på en hvervekampagne, som har til formål at tiltrække nye og fastholde nuværende medarbejdere på hele Forsvarsministeriets område. Samtidig er der indført ansættelsesstop og pålagt besparelser for et trecifret millionbeløb på tværs af Forsvarsministeriets område. Husker du historien om Ebberød Bank?...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer