Bestyrelsen i HKKF stiller formand Flemming Vinther mistillidsvotum

0
Flemming Vinther er formand for soldaternes fagforening HKKF. Her ses han sammen med Politiforbundets Claus Oxfelt på Hjemmeværnets kutter i Allinge Havn under en debat Folkemødet i 2018. Foto: Ernstved

Et stort flertal af HKKFs forbundsbestyrelse har stillet forbundsformand Flemming Vinther et mistillidsvotum og kræver hans afgang. Uenigheden bunder i modstridende opfattelser af, hvilken vej HKKF skal gå. HKKF har indkaldt til ekstraordinær kongres i Vingsted den 2. december.

Et flertal på ni medlemmer ud af den 12 mand store forbundsbestyrelse i HKKF ønsker forbundsformand Flemming Vinthers afgang. De har derfor stillet ham et mistillidsvotum. Forbundsformanden har svaret igen ved at bede en ekstraordinær kongres tage stilling til, om soldaternes fagforening skal gå formandens vej eller eller bestyrelsens.

»Det er et mistillidsvotum, der bunder i en uenighed så dyb, at jeg har bedt kongressen om at tage stilling til det. Den linje og kurs, som de ni personer ønsker, ligger så langt fra det, som jeg står for og tror på. Hvis det er den vej, som HKKF skal, bliver jeg nødt til at høre det fra en kongres. Hvis kongressen siger, at de har ret, og jeg har misforstået det, så har jeg været i fagbevægelsen længe nok til, at så tager jeg mit gode tøj og forlader HKKF i god ro og orden,« siger Flemming Vinther.

Kan du sige noget om, hvad det handler om?
»Nej. Det tror jeg, at vi holder i kongressalen i respekt for medlemmerne og organisationen. Men det er dybe uenigheder og en meget anden linje og nogle andre værdier, end jeg og vi hidtil har stået for. Så det handler hverken om sexchikane eller at slå nogen på kassen, tage af kassen eller være i kassen med nogen. Det er faglige uenigheder.«

Formanden har været mere optaget af sig selv end HKKF

De ni medlemmer af forbundsbestyrelsen har forfattet en redegørelse, som forklarer, hvorfor at de har mistet tilliden til forbundsformanden. De skriver, at de forsøgt at råbe formanden op for at få ham til at rette fokus ind i organisation i stedet for alle mulige andre steder.

»Du har som formand for HKKF ikke sparet en lejlighed til at skue ud af vores organisation og spejde efter større poster end formandsposten i HKKF. Bestyrelsen i HKKF har tilladt dig at stille op til poster som formand for CFU og OAO – du har endda haft bestyrelsens opbakning til at stille op som formandskandidat for det tidligere LO med op mod 800.000 medlemmer – men hver gang er du også blevet bedt om at ”komme hjem” til HKKF og virke som formand for vore medlemmer, vores forbund – og sidst, men ikke mindst – vore ansatte. Vi har undervejs haft bestyrelsesmøder, hvor vi har snakket om opbakning og gensidig tillid – og om hvad bestyrelsen så som en farbar vej mht. hvor en formand for HKKF bør lægge sin arbejdskraft,« skriver de ni bestyrelsesmedlemmer og fortsætter:

»Desværre har vi ikke kunne forene vore kræfter optimalt – som formand for HKKF har du ønsket at gå én vej, mens resten af bestyrelsen har ønsket at gå en anden vej. Vi har været mødt med arrogance og modstand mod stort såvel som småt, hvis ikke det har været Flemming Vinther´s ”melodi” der er blevet spillet – vi har været dybt frustrerede over at se, at fagforeningen, organisationen og arbejdspladsen HKKF mere og mere har handlet om at promovere formandens egen person frem for HKKF som det fællesskab bestående af medlemmerne, bestyrelsen og medarbejderne – begreber som vi for medlemmerne kæmper for på daglig basis rundt omkring hver eneste dag, og som man må kunne forvente at en formand er enig i og indforstået med at kæmpe sammen om og med, for på soldatersprog at forsvare ”til sidste patron”,« skriver de.

Flemming Vinther er som formand meget bevidst om, at han kan blive mødt med kritik for ikke bare at træde tilbage, når et flertal i forbundsbestyrelsen beder ham om det.

»Nogle vil spørge, hvorfor jeg ikke bare går, men laver al den ballade og hiver HKKF gennem det her? Det har jeg heller ikke noget ønske om. Men det er så voldsomt, at jeg ikke kan nøjes med de ni bestyrelsesmedlemmers udsagn,« siger Flemming Vinther.

De ni medlemmer, som kræver formanden afgang, er Tom Block Larsen, Jørgen Christian Pedersen, Henrik Eigil Bording, Kurt Alex Højfeldt Almestrand, Finn Ronald Falck, Henrik Holm, Lillan Lindkvist Knærkegaard, Morten Ravnsbæk Olsen og Jan Lings. Du kan læse deres redegørelse her.

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer