Budgetskred i ejendomsstyrelsen udsætter vedligeholdelser på tjenestesteder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse driver alle Forsvarets ejendomme og etablissementer som her Dragonkasernen i Holstebro. Foto: GoogleMaps

INTERVIEW: Manglende kritisk sans i forbindelse med godkendelsen af bestillinger har betydet, at ejendomsstyrelsen allerede i maj havde brugt 70 pct. af årets budget. Overskridelsen betyder, at en række planlagte vedligeholdelsesopgaver må udskydes til 2020. Interview med Hans Høyer – direktør i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Allerede fem måneder inde i 2019 havde Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES) brugt 70 procent af sit budget for hele året, hvilket har indskrænket rammerne for, hvilke vedligeholdelsesopgaver man har kunnet løse i år. En stribe planlagte opgaver er derfor blevet udskudt til 2020, fortæller direktør Hans Høyer til OLFI.

20191112 FES HansHoyer
Hans Høyer er direktør i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES), som ligger i Hjørring. Foto: FES

Forklaringen på miseren skal ifølge styrelsesdirektøren findes i sammenlægningen af garnisonernes lokalt forankrede servicecentre – de såkaldte ”desks” – der i dag er erstattet af et centralt servicecenter placeret i Hjørring. Det har kostet på lokalkendskabet og evnen til at vurdere konkrete behov.

Centraliseringen har betydet en kraftig vækst i leveringen af de såkaldte bestillingsydelser, der er en betegnelse for de ikke på forhånd fastlagte udgiftsposter, som den enkelte myndighed løbende kan bestille eller tilkøbe. Bestillingsydelserne leveres af ISS som del af den facility management-aftale, Forsvaret indgik med koncernen i 2017. I de fleste tilfælde er der tale om mindre udbedringer på de forskellige kaserner og tjenestesteder.

”Det kan være en knækket rist, et ødelagt gelænder, eller et vindue, der er gået i stykker. Den slags har hængt lidt gennem tidligere år, fordi vi har skullet spare en masse penge og centralisere budgetterne. Det har brugerne nu fået mulighed for at få udbedret, og så er der ikke den ting, som er for lille til, at de har meldt ind og bedt om at få det lavet,” fortæller Hans Høyer.

“Mange bække små” blev dyre

Som eksempel fremhæver Hans Høyer en kursist, som klagede over indkvarteringen på et to-dages kursus og fik udskiftet sin madras, fordi den var for hård. Selv om eksemplet hører til i den grelle ende, tjener det som eksempel på den type af udgifter, der skal dæmmes op for, hvis man skal problemet til livs, slår direktøren fast.

”Den prioritering, der skal lægges ned over beslutningerne, har ikke været til stede. For et par år siden ville man lokalt have sagt, at ’du må have spist søm’. Det er det, vi skal øve os på. Vi arbejder på at lægge et filter ind, så vi får visiteret opgaverne og dirigeret pengene derhen, hvor de har den største vigtighed.”

Hans Høyer kan ikke pege på enkelte udgiftsposter, der bærer en større del af skylden for budgetskreddet end andre. Tværtimod er det akkumuleringen af småydelser, der gør, at man befinder sig i den nuværende situation.

”Det er faktisk mange bække små. De større ting som eksempelvis vedligehold på bygninger kører ikke på ordinær kontrakt. Dem kører vi ved siden af som rigtigt vedligehold, hvor vi meget systematisk syner vores bygninger og laver vedligeholdelsesprogrammer til dem.”

Ikke desto mindre er det netop vedligeholdelsesplanerne, der kommer til at lide under den manglende kontrol med bestillingsydelserne. For at sikre at Forsvarets mange tjenestesteder fortsat får leveret den nødvendige service, har Forsvarets Ejendomsstyrelse efter aftale med Forsvarsministeriets departement overført yderligere 50 millioner kroner til bestillingsydelser – penge, som ellers var øremærket vedligeholdelsesprojekter.

”Betydningen er, at der er en række projekter, som vi havde planlagt, at vi skulle lave vedligehold på, som vi så udskyder til næste år,” fortæller Hans Høyer.

Får ingen operativ betydning

Styrelsesdirektøren forsikrer dog om, at budgetskreddet og omprioriteringen af styrelsens tilbageværende midler ikke vil få betydning for Forsvarets evne til at løse kerneopgaverne:

”Vi har drøftet sagen med Forsvarskommandoen og gjort os meget umage med, at de udskudte projekter ikke er nogle, der har operativ betydning for uddannelse eller opstilling af enheder,” slår han fast.

Trods den manglende kontrol med budgettet er Hans Høyer da også optimistisk, da han bliver bedt om at se fremad og vurdere, hvordan resten af året kommer til at forløbe i ejendomsstyrelsen:

”Jeg er ganske fortrøstningsfuld. Vi har – populært sagt – fået sat en prop i hullet på den ketchupeffekt, der var på bestillingsydelserne, så vi nu får prioriteret penge hen på de opgaver, der er afgørende for Forsvarets evne til at uddanne og opstille enheder,” konstaterer han.

Interviewet med styrelsesdirektør Hans Høyer er gennemført i august. OLFI har bedt om en opdatering fra FES, herunder svar på hvor meget af budgettet man har tilbage på nuværende tidspunkt, men FES er ikke vendt tilbage på vores forespørgsel.

Har du selv oplevet problemer med FES og ISS, kan du skrive til OLFI på info@olfi.dk eller ringe på 31 36 20 60. 

guest
0 Kommentarer
Inline Feedback
Læs alle kommentarer