spot_img

Forældelsesfrist nærmer sig i sag mod Forsvarets tidligere finansdirektør

Debatindlæg

Debatindlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

Midt- og Vestjyllands Politi spiller med lukkede kort i sagen om den daværende Værnsfælles Forsvarskommandos finansdirektør, AE, som bliver efterforsket for muligt brud på forvaltningslovens regler om habilitet. Hvis ikke politiet har rejst sigtelse senest den 13. december, risikerer sagen at falde på grund af forældelse.

Uret tikker i sagen mod den daværende Værnsfælles Forsvarskommandos finansdirektør. Hun bærer initialerne AE, og i juli sagde hun op midt i sin barsel – og midt i den efterforskning mod hende, som har stået på siden efteråret 2018. Sagen kom frem som en af flere, da dette medie i fjor afdækkede en lang række sager om inhabilitet og nepotisme i Forsvarsministeriets og Forsvarets øverste ledelser.

Artiklen fortsætter under billedet …

Klik på billedet, hvis du vil læse artiklen om finansdirektør AE, som tildelte sin kæreste et engangsvederlag på 60.000 kr. uden at orientere foresatte myndighed om sin inhabilitet …

AE er mistænkt for at have brudt forvaltningslovens regler om inhabilitet ved at have forhandlet løn, tillæg og vederlag til sin egen kæreste, som også var hendes vicechef i Værnsfælles Forsvarskommandos økonomidivision i Karup – uden at orientere foresatte myndighed om sin inhabilitet. I november 2018 fødte AE parrets fælles barn.

Læs også: Sagen om finansdirektørs opsigelse vidner om en utroværdig ledelseskultur

Så sent som den 13. december 2017 tildelte AE kæresten, som er oberstløjtnant i Hæren, et engangsvederlag på 60.000 kr. Denne dato er interessant, fordi AE risikerer en sigtelse for brud på straffelovens §157, der har en strafferamme på fire måneders fængsel og dermed en forældelsesfrist på to år.

Strafferamme fra bøde til fængsel

Af straffelovens §157 kan man læse, at »når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenestens eller hvervets udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten eller hvervet medfører, straffes pågældende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder«.

Det betyder med andre ord, at såfremt politiet ikke rejser sigtelse mod AE inden den 13. december i år, risikerer sagen at falde på grund af forældelsesfristen. Kommer politiet imidlertid frem til, at det har beviser til at rejse sigtelse efter straffelovens §155 omhandlende det mere alvorlige magtmisbrug, lyder forældelsesfristen på fem år.

Straffelovens § 155 har en strafferamme på op til 2 års fængsel.

Af straffelovens §155 kan man læse, at »misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes«.

Overdraget til politiet pga. finansdirektørens civile ansættelse

Sagen blev indledningsvis efterforsket af Forsvarsministeriets Auditørkorps, som imidlertid alene har påtaleret over for militært ansat personel. Efterforskningen handlede således primært om den militært ansatte kæreste, og i marts valgte auditørkorpset at indstille den efterforskning, da han ikke blev vurderet til at have handlet i strid med loven.

Men undervejs fremkom der materiale omhandlende finansdirektør AE, som politiet og anklagemyndigheden ifølge auditørkorpset burde vurdere med henblik på at overveje, om der er basis for at rejse sigtelse og eventuel tiltale mod den nu forhenværende finansdirektør.

“Da finansdirektøren er civilt ansat i Forsvaret, er sagens materiale blevet oversendt til Midt- og Vestjyllands Politi, for at politikredsen kan vurdere, om der er grundlag for at indlede en efterforskning mod pågældende,” skrev auditørkorpset i en pressemeddelelse den 27. marts.

OLFI har løbende rettet henvendelse til Midt- og Vestjyllands Politi for at høre om udviklingen i sagen. Politiet ønsker dog hverken at udtale sig om sagen generelt eller fortælle, om det har rejst sigtelse mod AE. Typisk rejser politiet først en sigtelse i forbindelse med afhøring af en mistænkt. Politiet oplyser dog til OLFI, at der er foretaget flere efterforskningsmæssige skridt i sagen.

Vil du læse mere?

Abonnér på OLFI - Ingen binding, bare god journalistik.

Klik HER for at komme igang.

Er du allerede abonnent? - log ind her

Andre læste også

Striden mellem jakkesæt og uniformer har udviklet sig til »borgerkrig«

Abonnement
INTERVIEW. Håndteringen af fregatsagen udstiller den gensidige mistillid mellem politikere, officerer og embedsmænd, der gennemsyrer forsvarsområdet. Det mener politisk analytiker Lars Trier Mogensen, som samtidig peger på, at Elbit-sagen i sig selv kunne have kostet Flemming Lentfer jobbet. Til syvende og sidst skal der dog andet og mere til...

 

Alle er velkomne til at kommentere, men kommentarer bliver først offentliggjort efter redaktionens godkendelse. Kommentarer uden kommentatorens fulde navn vil blive slettet.

Kommentér artiklen ...

 

 

guest
0 Kommentarer
Feedback
Læs alle kommentarer